Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi – instalacyjnymi polegającymi na remoncie kanalizacji na dziedzińcu Zamku w Toszku wraz z podłączeniem do sieci miejskiej i  odtworzenie instalacji wod.-kan. oraz c.o. w wieży w ramach realizacji projektu „Rewitalizacja Gotyckiej Wieży Zamkowej z przeznaczeniem na Centrum Ekspozycji Historycznych Zamek w Toszku oraz rewitalizacja budynku stajni wraz z zagospodarowaniem otoczenia”

 

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin i miejsce składania ofert: oferty należy złożyć do dnia 07.03.2014 r. do godz. 9:30.  Miejsce składania: Centrum Kultury "Zamek w Toszku", ul. Zamkowa 10, 44 - 180 Toszek. pok.7. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego

DOCOgłoszenie o zamówieniu

ZIPSIWZ wraz z załącznikami

PDFZawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty