Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Protokół z kontroli problemowej zewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Toszku

Protokół z kontroli problemowej zewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Toszku. Zakres kontroli:

1.Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w przyjmowaniu skarg i wniosków.
2.Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dot.wydawania przez Burmistrza zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości,opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
 
Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00