Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - rok 2014

PDFZarządzenie Nr 0050.338.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 0050.57.2014 r. z dnia 11.03.2014 r. w sprawie: zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Toszku i Gminie Toszek (12,68MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.337.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (54,17KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.336.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Toszku oraz druków ścisłego zarachowania, drogą spisu z natury (226,09KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.335.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014- 2025 (3,31MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.334.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (363,93KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.333.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (495,21KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.332.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w roku 2015 w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. (239,20KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.331a.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Toszku (540,88KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.330.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (163,14KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.329.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (505,96KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.328.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (556,89KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.327.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (407,03KB) 

PDFZarządzenie Nr 0050.326.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (379,25KB) 

PDFZarządzenie Nr 0050.325.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku w roku szkolnym 2014/2015 (196,39KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.324.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (906,40KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.323.2014 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: obniżenia wymiaru czasu pracy o 6 godzin w okresie rozliczeniowym październik - grudzień 2014 r. w związku z decyzją o skróconym czasie pracy w dniu 24 grudnia 2014 r. i 31 grudnia 2014 r. w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r (291,43KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.322.2014 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2014/2015 (193,12KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.321.2014 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (228,32KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.320.2014 Burmistrza Toszka z dnia 20 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (300,11KB) 

PDFZarządzenie Nr 0050.319.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (545,57KB) 

PDFZarządzenie Nr 0050.318.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (616,38KB) 

PDFZarządzenie Nr 0050.316.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (373,71KB) 

PDFZarządzenie Nr 0050.315.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek (190,49KB) 

PDFZarządzenie Nr 0050.314.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (324,51KB) 

PDFZarządzenie Nr 0050.313.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (253,08KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.312.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali użytkowych (300,94KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.311.2014 Burmistrza Toszka z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (574,14KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.310.2014 Burmistrza Toszka z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (555,10KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.309.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku (1,10MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.308.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie:ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek (1,03MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.307.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (1,18MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.306.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (1,37MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.305a.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2014 r. uchylające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.53.2013 z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia wartości ekwiwalentów pieniężnych przysługujących z tytułu używania własnej odzieży i obuwia roboczego oraz prania odzieży roboczej (195,01KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.305.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie: Zarządzenie Burmistrza Toszka 224/2011 z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Toszku (319,57KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.304.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. (1,11MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.303.2014 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (477,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.302.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (296,21KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.301.2014 Burmistrz Toszka z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (294,67KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.300.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (508,33KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.299.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (812,95KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.298.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (1,21MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.297.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie: zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 (361,62KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.296.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozkładu godzin aptek (189,73KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.295.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (499,65KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.294.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (425,13KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.293.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (355,60KB) 

PDFZarządzenie Nr 0050.292.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (920,49KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.291.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (987,03KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.290.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (935,90KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.289.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (689,87KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.288.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (601,73KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.287.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (1,03MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.286.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (1,69MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.285.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: nie wykonania prawa pierwokupu nieruchomości (200,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.284.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku (1,24MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.283.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2015-2025 i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2015 (28,35MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.282.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (2,00MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.281.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (313,63KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.280.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (296,35KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.279.2014 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie w roku szkolnym 2014/2015 (193,18KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.278.2014 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (355,39KB) 

PDFZarządzenie Nr 0050.277.2014 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (868,38KB) 

PDFZarządzenie Nr 0050.276.2014 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (1,17MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.274.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Toszku (1,37MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.273.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (271,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.272.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (272,75KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.271.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2014 r. zmieniające zarządzenie Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.214.2014 r. z dnia 02.09.2014 r w sprawie: powołania Komisji przetargowej do sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego- samochodu pożarniczego marki Star model 244 o numerze rejestracyjnym SGL 20UY. (292,75KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.270.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych (179,18KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.269.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (529,44KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.268.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (559,93KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.267.2014 Burmistrz Toszka z dnia 27 października 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (895,23KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.266.2014 Burmistrza Toszka z dnia 22 października 2014 r. w sprawie: wskazania osób wchodzących z urzędu do obwodowych komisji wyborczych (344,22KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.265.2014 Burmistrz Toszka z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (324,40KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.264.2014 Burmistrz Toszka z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (255,15KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.263.2014 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (699,74KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.262.2014 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (1,32MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.261.2014 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (2,15MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.260.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (1,25MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.259.2014 Burmistrza Toszka z dnia 16 października 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.214.2014 z dnia 2 września 2014 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego – samochodu pożarniczego marki Star model 244 o numerze rejestracyjnym SGL 20UY (372,26KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.258.2014 Burmistrza Toszka z dnia 16 października 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka Nr 0050.55.2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Toszek (273,13KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.257.2014 Burmistrza Toszka z dnia 16 października 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (852,31KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.256.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2014 r. w sprawie: wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego (366,21KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.255.2014 z dnia 13 października 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie w roku szkolnym 2014/2015 (198,64KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.254.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 października 2014 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (317,28KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.253.2014 Burmistrza Toszka z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia “Planu operacyjno-technicznego ochrony przed powodzią dla Gminy Toszek” (214,58KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.252.2014 Burmistrza Toszka z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (433,11KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.251.2014 Burmistrza Toszka z dnia 9 października 2014 r. w sprawie: zapewnienia ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r., w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami. (524,35KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.250.2014 z dnia 8 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (399,12KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.249.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 października 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (548,46KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.248.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (220,41KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.247.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2014 r. w sprawie: oddania w użyczenie – Stowarzyszeniu Miłośników Koni “Hubertus” – nieruchomości gruntowej położonej w Toszku o nr działki nr 284/34 do użytkowania (235,19KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.246.2014 Burmistrza Toszka z dnia 2 października 2014 r. w sprawie: przeniesienia własności zajętych działek za odpowiednim wynagrodzeniem w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będących przedmiotem przeniesienia prawa własności (1,38MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.245.2014 Burmistrza Toszka z dnia 2 października 2014 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży (775,97KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.244.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (843,74KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.243.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (887,73KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.242.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (387,12KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.241.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie:zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (600,77KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.240.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (903,33KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.239.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2014 r. zmieniające w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2014/2015 (191,53KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.238.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie : ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek (189,58KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.237.2014 Burmistrza Toszka z dnia 26 września 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (343,07KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.236.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 września 2014 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Toszku (512,77KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.235.2014 Burmistrza Toszka z dnia 23 września 2014 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (318,35KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.234.2014 Burmistrza Toszka z dnia 22 września 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia przeglądu oraz przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu obrony cywilnej (610,68KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.233A.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 września 2014 r. w sprawie:zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (295,78KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.233.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 września 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (354,15KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.232.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 września 2014 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (319,76KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.231.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 września 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (502,31KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.230.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (569,00KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.229.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (888,43KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.228.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (2,14MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.227.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.Królowej Jadwigi w Pniowie w roku szkolnym 2014/2015 (201,33KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.226.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku w roku szkolnym 2014/2015 (193,24KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.225.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (1,91MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.224.2014 Burmistrza Toszka z dnia 10 września 2014 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek (191,81KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.223.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2014/2015 (196,48KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.222.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2014 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,72MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.221.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 września 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciw bakteriom meningokokowym w roku 2014 (244,51KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.220.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 września 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (355,65KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.219.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 września 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (731,33KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.218.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 września 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (824,78KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.217.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 września 2014 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.165.2012 z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Toszku (563,16KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.216.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 września 2014 r. w sprawie: zapewnienia na terenie Gminy Toszek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości (543,49KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.215.2014 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2014 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (2,10MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.214.2014 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2014 r. w sprawie: powołania Komisji przetargowej do sprzedaży zbędnego składnika majątku ruchomego - samochodu pożarniczego marki Star model 244 o numerze rejestracyjnym SGL 20UY (3,05MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.213A.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie w roku szkolnym 2014/2015 (191,91KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.213.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie (166,83KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.212.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku w roku szkolnym 2014/2015 (179,15KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.211.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku w roku szkolnym 2014/2015 (196,36KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.210.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2014/2015 (189,09KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.209.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie w roku szkolnym 2014/2015 (189,86KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.208.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.Królowej Jadwigi w Pniowie w roku szkolnym 2014/2015 (203,38KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.207.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2014/2015 (199,41KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.206.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (111,25KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.205.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 1.09.2014 r do 31.12.2014 r. (241,88KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.204.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (526,79KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.203.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2014 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze 2014 roku. (12,19MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.202.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (300,46KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.201.2014 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia czasu pracy w miesiącu wrześniu 2014 r. w związku z koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. (122,50KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.200.2014 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków w ramach udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - “Wyprawka szkolna”. (222,50KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.199.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (339,21KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.198.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (277,24KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.197.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (290,18KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.196A.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (436,81KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.196.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (337,80KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.195.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (303,42KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.194.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (283,10KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.193.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bateriom meningokokowym w roku 2014” (4,60MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.192.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: upoważnienia kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku do zaciągnięcia zobowiązania związanego z organizacją uczniów do szkół (256,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.191.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie (280,01KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.190.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (161,99KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.189.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (168,85KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.188.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (196,16KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.187.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (524,01KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.186.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (699,08KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.185.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 sierpnia 2014 r. w sprawie: nieodpłatnego nabycia przez Gminę Toszek nieruchomości zajętej pod drogę. (171,12KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.184.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie: otwartego i konkurencyjnego naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze : podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy (166,82KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.183.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku (313,24KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.182.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (172,84KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.182a.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014 - 2025 (2,11MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.182b.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (160,47KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.181.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (182,21KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.180.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek z zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 1 września 2014 r. (1,34MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.179.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (551,07KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.178.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (863,21KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.177.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (686,02KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.176.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (230,42KB) 

PDFZarządzenie Nr 0050.175.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (229,37KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.174.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (235,98KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.173.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie: przeniesienia własności zajętej działki za odpowiednim wynagrodzeniem w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej przedmiotem przeniesienia prawa własności (827,90KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.172.2014 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku (341,25KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.171.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 224/2011 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego 2 w Toszku (256,31KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.170.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Zakładowej Komisji Socjalnej (155,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.169.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (192,77KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.168.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (287,84KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.167.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (358,05KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.166.2014 Burmistrza Toszka z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku (752,19KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.165.2014 Burmistrza Toszka z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko Urzędnicze Inspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (251,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.164.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (206,74KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.163.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (189,30KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.162.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (331,69KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.161.2014 Burmistrza Toszka z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Toszek w ramach “Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2013-2032” (2,99MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.160.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (326,23KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.159a.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: powierzenia Spółdzielni Socjalnej”Wsparcie Na Start” wykonania zadań własnych Gminy Toszek w zakresie gospodarki komunalnej (151,94KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.159.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (375,90KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.158.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (940,25KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.157.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (1,36MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.156.2014 Burmistrza Toszka z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (707,98KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.155.2014 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (160,50KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.154.2014 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (178,07KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.153.2014 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Toszka Nr 0050.83.2014 z dnia 31.03.2014 r. w sprawie: przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży (191,26KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.152.2014 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (163,78KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.151.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia Panu Jakubowi Janiak – Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (220,50KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.150.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji zabezpieczenia obiektu, dokumentów i pieczęci w Urzędzie Miejskim w Toszku (820,27KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.149.2014 Burmistrza Toszka z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie: wyrażenia opinii o pozbawieniu ul. Ludowej w Toszku kategorii drogi powiatowej celem zaliczenia jej do kategorii dróg gminnych (215,09KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.148.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (292,81KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.147.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (308,02KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.146.2014 Burmistrza Toszka z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (185,98KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.145.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2014/2015 (189,73KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.144.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie w roku szkolnym 2014/2015 (168,93KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.143.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2014/2015 (175,72KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.142.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie w roku szkolnym 2014/2015 (175,23KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.141.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2014/2015 (169,07KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.140.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku w roku szkolnym 2014/2015 (169,66KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.139.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie w roku szkolnym 2014/2015 (164,85KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.138.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (235,14KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.137.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (167,60KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.136.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (631,92KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.135.2014 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (514,87KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.134.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (1,32MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.133.2014 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu określającego szczegółowe zasady weryfikacji Karmicieli kotów, dokarmiania kotów wolno żyjących oraz podejmowania interwencji w sprawie kotów wolno żyjących wraz z zasadami kontroli (781,06KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.132.2014 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 0050.15.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (249,49KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.131.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (382,58KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.130.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (625,88KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.129.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (894,12KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.128.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (266,89KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.127.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: upoważnienia Pani Bogusławy Konopka – Głównego Specjalisty – Koordynatora Sekcji Analiz i Realizacji Świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Toszku (267,52KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.126.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: upoważnienia Pana Jakuba Janiaka – Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (226,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.125.2014 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie (192,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.124.2014 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie (184,04KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.123.2014 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (349,50KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.122.2014 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (514,91KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.121.2014 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (644,04KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.120.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka Nr 0050.55.2013 z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Toszek (273,37KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.119.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (610,82KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.118.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (514,64KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.117.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (622,96KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.116.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie: przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia struktur obrony cywilnej pt. “Działania ratowniczo-gaśnicze jednostek przeciwpożarowej w przypadku katastrofy przemysłowej na przykładzie pożaru tartaku “Modrzew” w Kotulinie” (619,95KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.115.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (366,29KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.114.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie: ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na niezabudowanej nieruchomości nr 98/79 k.m 10 obręb Toszek o pow. 0,0305 ha stanowiącej własność pani Stefanii Kwaśniok (225,74KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.113.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (258,09KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.112.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (241,03KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.111.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie:zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (530,32KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.110.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (606,10KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.109.2014 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (1,09MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.108.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (632,96KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.107.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (115,27KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.106.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.Królowej Jadwigi w Pniowie (191,11KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.105.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie:zmian w planie finansowym na rok 2014 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (346,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.104.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (325,39KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.103.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (506,63KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.102.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (298,05KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.101.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (288,13KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.100.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie ogłoszenia naboru oraz wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn.: „Od alienacji do e-integr@cji – zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion (195,98KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.99.2014 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 3/2010 Burmistrza Toszka z dnia 4 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro (149,19KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.98.2014 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych ograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku (529,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.97.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie: wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej na terenie Gminy Toszek dla celów głosowania korespondencyjnego (207,94KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.96.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (461,79KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.95.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (486,80KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.94.2014 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek (611,55KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.93.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (169,92KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.92.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (173,71KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.91.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie: przedłożenia Radzie Miejskiej w Toszku sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Toszek w 2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (1,12MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.90.2014 Burmistrza Toszka z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie: powierzenia obowiązków Głównego Księgowego jednostki sektora finansów publicznych (156,70KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.89.2014 Burmistrza Toszka z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie: ustalenia czasu pracy w miesiącu maju i czerwcu 2014 r. w związku z koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym kwiecień - czerwiec 2014 r. (155,62KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.88.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania z realizacji Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Toszek w roku 2013 (2,38MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.87.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (491,37KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.86.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na 2014 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (222,25KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.85.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (212,09KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.84.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (287,67KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.83.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży (684,00KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.82.2014 Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za 2013 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2013 r. (5,27MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.81.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek (757,17KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.80.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (944,58KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.79.2014 Burmistrza Toszka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (172,42KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.78.2014 Burmistrza Toszka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (250,53KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.77.2014 Burmistrza Toszka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (166,07KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.76.2014 Burmistrza Toszka z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (175,24KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.75.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomość położoną w Boguszycach przy ul.Ujazdowskiej będącą własnością Gminy Toszek (501,48KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.74.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (218,66KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.73.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie: zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Toszek na lata 2014 - 2025 (3,66MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.72.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (134,47KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.71.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (261,45KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.70.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (271,38KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.69.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: planu finansowego na 2014 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (264,08KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.68.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie:zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (251,17KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.67.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie:zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (293,60KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.66.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie:zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (132,07KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.65.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (144,52KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.64.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie: planu finansowego na 2014 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (178,16KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.63.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie:zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (167,94KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.62.2014 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (293,74KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.61.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie:zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (154,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.60.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (169,86KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.59.2014 Burmistrza Toszka z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (133,46KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.58.2014 Burmistrza Toszka z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (146,96KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.57.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie: zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Toszku i Gminie Toszek (10,39MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.56.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko Urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (305,89KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.55.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek (493,83KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.54.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek (559,33KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.53.2014 Burmistrza Toszka z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Toszek na rok 2014 (137,53KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.52.2014 Burmistrza Toszka z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia naboru oraz wprowadzenia Regulaminu naboru i uczestnictwa w projekcie pn.”Od alienacji do e-integr@cji- zwalczanie wykluczenia cyfrowego w Gminie Toszek” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion (3,20MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.51.2014 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania projektu zmian w uchwale Nr XXXVII/235/2013 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek działających na terenie Powiatu Gliwickiego (125,67KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.50.2014 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie: wyznaczenia miejsc przeznaczonych do bezpłatnego umieszczenia urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (173,88KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.49.2014 z dnia 13 marca 2014 r. Burmistrza Toszka w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie (122,88KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.48.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (474,11KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.47.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (891,74KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.46.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (482,35KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.45.2014 Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (805,06KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.44.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (177,20KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.43.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (168,41KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.42.2014 Burmistrza Toszka z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie: harmonogramu przekazywania w roku 2014 do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku dokumentacji wytworzonej w komórkach organizacyjnych (149,51KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.41.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na stanowisko podinspektora w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (145,97KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.40.2014 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie: powołania Komisji celem dokonania brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Urzędzie Miejskim w Toszku (153,94KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.39.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Toszku Regulaminu Kontroli Wewnętrznej (2,05MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.38.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Toszku procedury zarządzania ryzykiem (1,20MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.37.2014 Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Toszku (2,93MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.36.2014 Burmistrza Toszka z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich (818,33KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2014 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie: wskazania referatów wiodących w Urzędzie Miejskim w Toszku do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (185,20KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.34.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (152,60KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.33.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (169,96KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.32.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (143,93KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.31.2014 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (161,52KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.30.2014 Burmistrza Toszka z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku (187,13KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.29.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (373,04KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.28.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2014 r. w sprawie: ogłoszenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku (3,22MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.27.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (244,20KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.26.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie: planu finansowego na 2014 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (367,44KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.25.2014 Burmistrza Toszka z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (342,84KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.24.2014 Burmistrz Toszka z dnia 4 lutego 2014 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (572,38KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.23.2014 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (301,73KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.22.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: planu finansowego na 2014 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (365,15KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.21.2014 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (337,88KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.20.2014 Burmistrz Toszka z dnia 31 stycznia 2014 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (538,64KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.19.2014 Burmistrz Toszka z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie (159,37KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.18.2014 Burmistrz Toszka z dnia 30 stycznia 2014 w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie (170,66KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.17.2014 Burmistrza Toszka z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia działalność na rzecz osób niepełnosprawnych (291,95KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.16.2014 Burmistrza Toszka z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (292,66KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.15.2014 Burmistrz Toszka z dnia 24 stycznia 2014 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2014 (288,54KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.14.2014 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Paczynie (226,54KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.13.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej dla wyboru Prezesa Spółdzielni Socjalnej "Wsparcie na starcie" (522,83KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.12.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: planu finansowego na 2014 r. dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami (1,14MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.11.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (8,90MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.10.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (179,09KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.9.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (112,02KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.8.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Toszka Nr 0050.272.2013r.z dnia 29.08.2013 w sprawie : przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży (265,13KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.7.2014 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Toszka Nr 0050.269.2013r.z dnia 29.08.2013 w sprawie : przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży (120,86KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.6.2014 Burmistrza Toszka z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie: realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2014 r. (2,64MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.5.2014 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (93,01KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.4.2014 Burmistrza Toszka z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Toszek (555,28KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.3.2014 Burmistrza Toszka z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu udzielania i kontroli zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Toszku (4,74MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.2.2014 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek (138,07KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.1.2014 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości położonych w Boguszycach przy ulicy Ujazdowskiej i w Paczynie przy ulicy Wiejskiej będących własnością Gminy Toszek (358,08KB)