Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy

PDFZarządzenie nr 0050.425.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (636,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.424.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (4,49MB)

PDFZarządzenie nr 0050.423.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,06MB)

PDFZarządzenie nr 0050.422.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,13MB)

PDFZarządzenie nr 0050.421.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,14MB)

PDFZarządzenie nr 0050.420.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (489,45KB)

PDFZarządzenie nr 0050.419.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (491,01KB)

PDFZarządzenie nr 0050.418.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (710,11KB)

PDFZarządzenie nr 0050.417.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (733,86KB)

PDFZarządzenie nr 0050.416.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (626,64KB)

PDFZarządzenie nr 0050.415.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,20MB)

PDFZarządzenie nr 0050.414.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.413.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,45MB)

PDFZarządzenie nr 0050.412.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,59MB)

PDFZarządzenie nr 0050.411.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (431,03KB)

PDFZarządzenie nr 0050.410.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 2 stycznie 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (348,45KB)

PDFZarządzenie nr 0050.409.2022 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2022 (RFIL) (1,49MB)

PDFZarządzenie nr 0050.408.2022 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (994,13KB)

PDFZarządzenie nr 0050.407b.2022 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (705,34KB)

PDFZarządzenie nr 0050.407a.2022 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (727,82KB)

PDFZarządzenie nr 0050.407.2022 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (723,93KB)

PDFZarządzenie nr 0050.406.2022 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (704,81KB)

PDFZarządzenie nr 0050.405.2022 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (453,70KB)

PDFZarządzenie nr 0050.404.2022 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (811,12KB)

PDFZarządzenie nr 0050.403.2022 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (718,88KB)

PDFZarządzenie nr 0050.402.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminy dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek” (1,53MB)

PDFZarządzenie nr 0050.401.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 (176,10KB)

PDFZarządzenie nr 0050.400.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 689/43, położonej w Ligocie Toszeckiej w rejonie ulicy Toszeckiej. (340,90KB)

PDFZarządzenie nr 0050.399.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany palu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,06MB)

PDFZarządzenie nr 0050.398.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.397.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,25MB)

PDFZarządzenie nr 0050.396.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,38MB)

PDFZarządzenie nr 0050.395.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (774,26KB)

PDFZarządzenie nr 0050.394.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (669,14KB)

PDFZarządzenie nr 0050.393.2022 Burmistrza Toszka z dnia 8 grudnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.370.2022 z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego do wykonania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Toszku (599,38KB)

PDFZarządzenie nr 0050.392.2022 Burmistrza Toszka z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Paczynka, Gmina Toszek (522,74KB)

PDFZarządzenie nr 0050.391.2022 Burmistrza Toszka z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (483,35KB)

PDFZarządzenie nr 0050.390.2022 Burmistrza Toszka z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (483,59KB)

PDFZarządzenie nr 0050.389.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 in. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (164,69KB)

PDFZarządzenie nr 0050.387.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (459,97KB)

PDFZarządzenie nr 0050.386.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,04MB)

PDFZarządzenie nr 0050.385.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (784,33KB)

PDFZarządzenie nr 0050.384.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,06MB)

PDFZarządzenie nr 0050.383.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,21MB)

PDFZarządzenie nr 0050.382.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,33MB)

PDFZarządzenie nr 0050.381.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1,11MB)

PDFZarządzenie nr 0050.380.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (1,42MB)

PDFZarządzenie nr 0050.379.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,39MB)

PDFZarządzenie nr 0050.378.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia ceny sprzedaży węgla kamiennego w ramach preferencyjnego zakupu dla gospodarstw domowych (167,91KB)

PDFZarządzenie nr 0050.377.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,18MB)

PDFZarządzenie nr 0050.376.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,28MB)

PDFZarządzenie nr 0050.375.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,37MB)

PDFZarządzenie nr 0050.374.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 listopada 2022 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Toszek (1,33MB)

PDFZarządzenie nr 0050.373.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (164,22KB)

PDFZarządzenie nr 0050.372.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu na 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2022/2023 (166,17KB)

PDFZarządzenie nr 0050.371.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie opłaty targowej na terenie miasta i gminy Toszek (905,21KB)

PDFZarządzenie nr 0050.370.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego do wykonania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Toszku (351,26KB)

PDFZarządzenie nr 0050.369.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (682,62KB)

PDFZarządzenie nr 0050.368.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (641,20KB)

PDFZarządzenie nr 0050.367.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (379,95KB)

PDFZarządzenie nr 0050.366.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia orz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 2 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (469,28KB)

PDFZarządzenie nr 0050.365.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie sposobu obliczenia kosztów wychowania przedszkolnego jednego dziecka w Gminie Toszek i obciążania tymi kosztami inne Gminy za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (215,17KB)

PDFZarządzenie nr 0050.364.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,06MB)

PDFZarządzenie nr 0050.363.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,12MB)

PDFZarządzenie nr 0050.362.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,30MB)

PDFZarządzenie nr 0050.361.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,50MB)

PDFZarządzenie nr 0050.360.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 2 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 (1,02MB)

PDFZarządzenie nr 0050.359.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 2 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku (677,89KB)

PDFZarządzenie nr 0050.358.2022 Burmistrza Toszka z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (834,98KB)

PDFZarządzenie nr 0050.357.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia II ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ulic: Gliwickiej w Toszku i Toszeckiej w Ciochowicach, stanowiącej działkę o numerze 502/196 przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (346,05KB)

PDFZarządzenie nr 0050.356.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Toszek (431,33KB)

PDFZarządzenie nr 0050.355.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (165,14KB)

PDFZarządzenie nr 0050.354.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2023 (21,86MB)

PDFZarządzenie nr 0050.353.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (463,61KB)

PDFZarządzenie nr 0050.352.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,06MB)

PDFZarządzenie nr 0050.351.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,16MB)

PDFZarządzenie nr 0050.350.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,32MB)

PDFZarządzenie nr 0050.349.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,48MB)

PDFZarządzenie nr 0050.348.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (466,66KB)

PDFZarządzenie nr 0050.347.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (884,97KB)

PDFZarządzenie nr 0050.346.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (781,09KB)

PDFZarządzenie nr 0050.345.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (375,32KB)

PDFZarządzenie nr 0050.344.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (380,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.343.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 listopada 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (355,54KB)

PDFZarządzenie nr 0050.342.2022 Burmistrza Toszka z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w 2023 roku (163,29KB)

PDFZarządzenie nr 0050.341.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2022/2023 (164,28KB)

PDFZarządzenie nr 0050.340.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (765,89KB)

PDFZarządzenie nr 0050.339.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (693,50KB)

PDFZarządzenie nr 0050.338.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,18MB)

PDFZarządzenie nr 0050.337.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,12MB)

PDFZarządzenie nr 0050.336.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,41MB)

PDFZarządzenie nr 0050.335.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,59MB)

PDFZarządzenie nr 0050.334.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia II ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomość położonych w Ciochowicach w rejonie ulicy Szkolnej, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 654/71, 655/71, 659/71, 665/71, 666/71 oraz 669/71 (371,61KB)

PDFZarządzenie nr 0050.333.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2022/2023 (165,35KB)

PDFZarządzenie nr 0050.332.2022 Burmistrza Toszka z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (1,09MB)

PDFZarządzenie nr 0050.331.2022 Burmistrza Toszka z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2022 (RFIL) (1,49MB)

PDFZarządzenie nr 0050.330.2022 Burmistrza Toszka z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,50MB)

PDF1. Zarządzenie nr 0050.329.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynkach położonych w Toszku przy ulicach: Dworcowej 29, Rynek 7 oraz Strzeleckiej 9 (334,82KB)

PDFZarządzenie nr 0050.328.2022 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (575,88KB)

PDFZarządzenie nr 0050.327.2022 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (554,08KB)

PDFZarządzenie nr 0050.326.2022 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,08MB)

PDFZarządzenie nr 0050.325.2022 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,12MB)

PDFZarządzenie nr 0050.324.2022 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,25MB)

PDFZarządzenie nr 0050.323.2022 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,40MB)

PDFZarządzenie nr 0050.322.2022 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (164,68KB)

PDFZarządzenie nr 0050.321.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu ustalania wysokości dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczególnych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli (458,98KB)

PDFZarządzenie nr 0050.320.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek (812,24KB)

PDFZarządzenie nr 0050.319.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (805,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.318.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (1 002,09KB)

PDFZarządzenie nr 0050.317.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,06MB)

PDFZarządzenie nr 0050.316.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,07MB)

PDFZarządzenie nr 0050.315.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,15MB)

PDFZarządzenie nr 0050.314.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,27MB)

PDFZarządzenie nr 0050.313.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 października 2022 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek w roku szkolnym 2022/2023 (250,36KB)

PDFZarządzenie nr 0050.312.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 października 2022 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Toszek (1,33MB)

PDFZarządzenie nr 0050.311.2022 Burmistrza Toszka z dnia 11 października 2022 r. w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotulinie Pani Anny Pawłowskiej (162,87KB)

PDFZarządzenie nr 0050.310.2022 Burmistrza Toszka z dnia 11 października 2022 r. w sprawie odwołania osoby do zastępowania Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotulinie Pani Anny Pawłowskiej (162,70KB)

PDFZarządzenie nr 0050.309.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (626,50KB)

PDFZarządzenie nr 0050.308.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (631,63KB)

PDFZarządzenie nr 0050.307.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego dla rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2022 (1,05MB)

PDFZarządzenie nr 0050.306.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,09MB)

PDFZarządzenie nr 0050.305.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,07MB)

PDFZarządzenie nr 0050.304.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,29MB)

PDFZarządzenie nr 0050.303.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 października 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,45MB)

PDFZarządzenie nr 0050.302.2022 Burmistrza Toszka z dnia 6 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kierowania osób uprawnionych do zawarcia umów o remont lokalu na koszt własny przyszłego najemcy (284,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.301.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Toszek prawa własności nieruchomości stanowiących działki nr: 728/182 i nr 733/182 (obręb Ciochowice), nr 17 (obręb Proboszczowice) oraz nr 216/6 (obręb Toszek) (175,59KB)

PDFZarządzenie nr 0050.300.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (163,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.299.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2022/2023 (164,41KB)

PDFZarządzenie nr 0050.298.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (165,32KB)

PDFZarządzenie nr 0050.297.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (164,65KB)

PDFZarządzenie nr 0050.296.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnych ćwiczeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu Gminy Toszek pk. „SZPITAL 2022” (180,83KB)

PDFZarządzenie nr 0050.295.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,12MB)

PDFZarządzenie nr 0050.294.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,08MB)

PDFZarządzenie nr 0050.293.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,35MB)

PDFZarządzenie nr 0050.292.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,52MB)

PDFZarządzenie nr 0050.291.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (456,17KB)

PDFZarządzenie nr 0050.290.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (602,65KB)

PDFZarządzenie nr 0050.289.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (597,79KB)

PDFZarządzenie nr 0050.288.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/156/2008 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości (1,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.287.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,45MB)

PDFZarządzenie nr 0050.286.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2022/2023 (163,40KB)

PDFZarządzenie nr 0050.285.2022 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Paczynka (167,57KB)

PDFZarządzenie nr 0050.284.2022 Burmistrza Toszka z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (163,20KB)

PDFZarządzenie nr 0050.283.2022 Burmistrza Toszka z dnia 26 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2022/2023 (165,15KB)

PDFZarządzenie nr 0050.282.2022 Burmistrza Toszka z dnia 19 września 2022 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej (232,35KB)

PDFZarządzenie nr 0050.281.2022 Burmistrza Toszka z dnia 19 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków przeznaczonych na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (1,17MB)

PDFZarządzenie nr 0050.280.2022 Burmistrza Toszka z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżety Gminy Toszek na rok 2022 (1,16MB)

PDFZarządzenie nr 0050.279.2022 Burmistrza Toszka z dnia 19 września 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (164,78KB)

PDFZarządzenie nr 0050.278.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 września 2022 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie harmonogramu przebiegu procedury Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 (167,91KB)

PDFZarządzenie nr 0050.277.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 września 2022 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie terminu naboru projektów w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego oraz określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację działań objętych procedurą Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 (170,95KB)

PDFZarządzenie nr 0050.276.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,06MB)

PDFZarządzenie nr 0050.275.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,08MB)

PDFZarządzenie nr 0050.274.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,21MB)

PDFZarządzenie nr 0050.273.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,35MB)

PDFZarządzenie nr 0050.272.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 września 2022 r. w sprawie wniesienia aportu do SIM Śląsk Północ Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu (170,15KB)

PDFZarządzenie nr 0050.271.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (575,05KB)

PDFZarządzenie nr 0050.270.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (577,26KB)

PDFZarządzenie nr 0050.269.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (460,60KB)

PDFZarządzenie nr 0050.268.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (613,49KB)

PDFZarządzenie nr 0050.267.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (592,97KB)

PDFZarządzenie nr 0050.266.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,06MB)

PDFZarządzenie nr 0050.265.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,22MB)

PDFZarządzenie nr 0050.264.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,35MB)

PDFZarządzenie nr 0050.263.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (374,55KB)

PDFZarządzenie nr 0050.262.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (453,24KB)

PDFZarządzenie nr 0050.261.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (364,57KB)

PDFZarządzenie nr 0050.260.2022 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2022 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności w Gminie Toszek (169,36KB)

PDFZarządzenie nr 0050.259.2022 Burmistrza Toszka z dnia 6 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 689/43, położonej w Ligocie Toszeckiej w rejonie ulicy Toszeckiej (338,72KB)

PDFZarządzenie nr 0050.258.2022 Burmistrza Toszka z dnia 6 września 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1704/237 obręb Toszek (167,93KB)

PDFZarządzenie nr 0050.257.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (912,26KB)

PDFZarządzenie nr 0050.256.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (921,69KB)

PDFZarządzenie nr 0050.255.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (640,60KB)

PDFZarządzenie nr 0050.254.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.253.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,20MB)

PDFZarządzenie nr 0050.252.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,30MB)

PDFZarządzenie nr 0050.251.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2022/2023 (164,68KB)

PDFZarządzenie nr 0050.250.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2022/2023 (163,58KB)

PDFZarządzenie nr 0050.249.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2022/2023 (165,11KB)

PDFZarządzenie nr 0050.248.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (164,83KB)

PDFZarządzenie nr 0050.247.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (165,29KB)

PDFZarządzenie nr 0050.246.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (163,16KB)

PDFZarządzenie nr 0050.245.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr XVII/107/2015 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Toszek na lata 2016-2030 (925,68KB)

PDFZarządzenie nr 0050.244.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,19MB)

PDFZarządzenie nr 0050.243.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,31MB)

PDFZarządzenie nr 0050.242.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,38MB)

PDFZarządzenie nr 0050.241.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2022 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022 roku (13,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.240.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,23MB)

PDFZarządzenie nr 0050.239.2022 Burmistrza Toszka z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Ciochowicach w rejonie ulicy Szkolnej, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych 654/71, 655/71, 659/71, 665/71, 666/71, 669/71 oraz 670/71 (371,91KB)

PDFZarządzenie nr 0050.238.2022 Burmistrza Toszka z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Toszek na lata 2022-2026 (1 010,55KB)

PDFZarządzenie nr 0050.237.2022 Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art.42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek (447,80KB)

PDFZarządzenie nr 0050.236.2022 Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek na rok szkolny 2022/2023 (447,98KB)

PDFZarządzenie nr 0050.235.2022 Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie harmonogramu przebiegu procedury Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 (167,15KB)

PDFZarządzenie nr 0050.234.2022 Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie terminu naboru projektów w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego oraz określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację działań objętych procedurą Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego (169,89KB)

PDFZarządzenie nr 0050.233.2022 Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,12MB)

PDFZarządzenie nr 0050.232.2022 Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,23MB)

PDFZarządzenie nr 0050.231.2022 Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,33MB)

PDFZarządzenie nr 0050.230.2022 Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (692,07KB)

PDFZarządzenie nr 0050.229.2022 Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (636,84KB)

PDFZarządzenie nr 0050.228.2022 Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 13 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (163,99KB)

PDFZarządzenie nr 0050.227.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie regulaminu dowozu lub zwrotu kosztów dowożenia dzieci/uczniów niepełnosprawnych objętych wychowaniem przedszkolnym, obowiązkiem szkolnym lub nauki z terenu Gminy Toszek do placówek oświatowych (533,02KB)

PDFZarządzenie nr 0050.226.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w rejonie ulic: Gliwickiej w Toszku i Toszeckiej w Ciochowicach, stanowiącej działkę o numerze: 502/196 przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (345,58KB)

PDFZarządzenie nr 0050.225.2022 Burmistrza Toszka z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (455,30KB)

PDFZarządzenie nr 0050.224.2022 Burmistrza Toszka z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (586,94KB)

PDFZarządzenie nr 0050.223.2022 Burmistrza Toszka z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (579,00KB)

PDFZarządzenie nr 0050.222.2022 Burmistrza Toszka z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.221.2022 Burmistrza Toszka z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,25MB)

PDFZarządzenie nr 0050.220.2022 Burmistrza Toszka z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,38MB)

PDFZarządzenie nr 0050.219.2022 Burmistrza Toszka z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego gruntu położonego w Toszku przy ulicy Wielowiejskiej (169,58KB)

PDFZarządzenie nr 0050.218.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, znajdującego się w budynku położonym w Toszku przy ulicy Rynek 9 (296,28KB)

PDFZarządzenie nr 0050.217.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (694,96KB)

PDFZarządzenie nr 0050.216.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (769,31KB)

PDFZarządzenie nr 0050.215.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (636,48KB)

PDFZarządzenie nr 0050.214.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (635,35KB)

PDFZarządzenie nr 0050.213.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,14MB)

PDFZarządzenie nr 0050.212.2022 Burmistrza Toszka z dnia 26 lipca 2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku Pani Grażynie Myszak (161,96KB)

PDFZarządzenie nr 0050.211.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,09MB)

PDFZarządzenie nr 0050.210.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,08MB)

PDFZarządzenie nr 0050.209.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,29MB)

PDFZarządzenie nr 0050.208.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,44MB)

PDFZarządzenie nr 0050.207.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (548,00KB)

PDFZarządzenie nr 0050.206.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (559,72KB)

PDFZarządzenie nr 0050.205.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Toszek (432,83KB)

PDFZarządzenie nr 0050.204.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (168,99KB)

PDFZarządzenie nr 0050.203.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 12 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2021/2022. (163,59KB)

PDFZarządzenie nr 0050.202.2022 Burmistrza Toszka z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Toszku (337,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.201.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (808,20KB)

PDFZarządzenie nr 0050.200.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (939,43KB)

PDFZarządzenie nr 0050.199.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, stanowiącej własność Gminy Toszek (286,53KB)

PDFZarządzenie nr 0050.198.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (644,91KB)

PDFZarządzenie nr 0050.197.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 lipca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (585,93KB)

PDFZarządzenie nr 0050.196.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 lipca 2022 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Proboszczowicach, stanowiącej działkę numer 403/108 (483,04KB)

PDFZarządzenie nr 0050.195.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego do wykonywania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Toszku (1,05MB)

PDFZarządzenie nr 0050.194.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (4,41MB)

PDFZarządzenie nr 0050.193.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla środków z Funduszy Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (735,28KB)

PDFZarządzenie nr 0050.192.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (928,52KB)

PDFZarządzenie nr 0050.191.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (691,31KB)

PDFZarządzenie nr 0050.190.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla środków z Funduszy Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,07MB)

PDFZarządzenie nr 0050.189.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.188.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,21MB)

PDFZarządzenie nr 0050.187.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,35MB)

PDFZarządzenie nr 0050.186.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Miejsko-Gminnej Rady Seniorów (337,77KB)

PDFZarządzenie nr 0050.185.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,37MB)

PDFZarządzenie nr 0050.184.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie harmonogramu przebiegu procedury Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 (172,66KB)

PDFZarządzenie nr 0050.183.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie terminu naboru projektów w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego oraz określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację działań objętych procedurą Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023 (169,63KB)

PDFZarządzenie nr 0050.182.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Ciochowicach w rejonie ulicy Szkolnej, oznaczonych ewidencyjnie numerami 654/71, 655/71, 659/71, 665/71, 666/71, 669/71, 670/71, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych (286,82KB)

PDFZarządzenie nr 0050.181.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla środków z Funduszy Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,06MB)

PDFZarządzenie nr 0050.180.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,15MB)

PDFZarządzenie nr 0050.179.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,27MB)

PDFZarządzenie nr 0050.178.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla środków z Funduszy Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,17MB)

PDFZarządzenie nr 0050.177.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,24MB)

PDFZarządzenie nr 0050.176.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,31MB)

PDFZarządzenie nr 0050.175.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Ligota Toszecka, w miejscowości Ligota Toszecka, w rejonie ulicy Toszeckiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 689/43, przeznaczonej do sprzedania w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (303,60KB)

PDFZarządzenie nr 0050.174.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Toszek, w rejonie ulicy Gliwickiej w Toszku i ul. Toszeckiej w Ciochowicach, oznaczonej ewidencyjnie numerem 502/196, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (309,88KB)

PDFZarządzenie nr 0050.173.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Toszek zadania własnego Województwa Śląskiego pn. " Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich" w granicach administracyjnych Gminy Toszek (1,26MB)

PDFZarządzenie nr 0050.172.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Toszku przy ul. Gliwickiej 24 (269,10KB)

PDFZarządzenie nr 0050.171.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla środków z Funduszy Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (467,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.170.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (595,42KB)

PDFZarządzenie nr 0050.169.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (589,94KB)

PDFZarządzenie nr 0050.168.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla środków z Funduszy Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.167.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,25MB)

PDFZarządzenie nr 0050.166.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,39MB)

PDFZarządzenie nr 0050.165.2022 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,07MB)

PDFZarządzenie nr 0050.164.2022 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2022 (1,21MB)

PDFZarządzenie nr 0050.163.2022 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,32MB)

PDFZarządzenie nr 0050.162.2022 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy (575,48KB)

PDFZarządzenie nr 0050.161.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (357,67KB)

PDFZarządzenie nr 0050.160.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (319,22KB)

PDFZarządzenie nr 0050.159.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,07MB)

PDFZarządzenie nr 0050.158.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,08MB)

PDFZarządzenie nr 0050.157.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2022 (1,28MB)

PDFZarządzenie nr 0050.156.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,45MB)

PDFZarządzenie nr 0050.155.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla środków z Funduszy Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (468,14KB)

PDFZarządzenie nr 0050.154.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (467,35KB)

PDFZarządzenie nr 0050.153.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (720,79KB)

PDFZarządzenie nr 0050.152.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (674,60KB)

PDFZarządzenie nr 0050.151.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,23MB)

PDFZarządzenie nr 0050.150.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” (1,17MB)

PDFZarządzenie nr 0050.149.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2022/2023 (164,61KB)

PDFZarządzenie nr 0050.148.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2022/2023 (163,23KB)

PDFZarządzenie nr 0050.147.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2022/2023 (165,50KB)

PDFZarządzenie nr 0050.146.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (163,30KB)

PDFZarządzenie nr 0050.145.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (164,69KB)

PDFZarządzenie nr 0050.144.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2022/2023 (163,00KB)

PDFZarządzenie nr 0050.143.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowaniu lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,16MB)

PDFZarządzenie nr 0050.142.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,24MB)

PDFZarządzenie nr 0050.141.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,32MB)

PDFZarządzenie nr 0050.140.2022 Burmistrza Toszka z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Toszek na lata 2022-2026. (392,22KB)

PDFZarządzenie nr 0050.139.2022 Burmistrza Toszka z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2022 (578,74KB)

PDFZarządzenie nr 0050.137.2022 Burmistrza Toszka z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego do wykonywania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toszku (563,57KB)

PDFZarządzenie nr 0050.136.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowaniu lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,06MB)

PDFZarządzenie nr 0050.135.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,19MB)

PDFZarządzenie nr 0050.134.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,31MB)

PDFZarządzenie nr 0050.133.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (621,05KB)

PDFZarządzenie nr 0050.132.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (605,31KB)

PDFZarządzenie nr 0050.131.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 11 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. ustawa Morcinka w Toszku a rok szkolny 2021/2022 (163,61KB)

PDFZarządzenie nr 0050.130.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (619,12KB)

PDFZarządzenie nr 0050.129.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (600,32KB)

PDFZarządzenie nr 0050.128.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (322,20KB)

PDFZarządzenie nr 0050.127.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowaniu lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,09MB)

PDFZarządzenie nr 0050.126.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,16MB)

PDFZarządzenie nr 0050.125.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,27MB)

PDFZarządzenie nr 0050.124.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2021/2022 (165,17KB)

PDFZarządzenie nr 0050.123.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2021/2022 (163,65KB)

PDFZarządzenie nr 0050.122.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do aneksu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2021/2022 (165,62KB)

PDFZarządzenie nr 0050.121.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (163,23KB)

PDFZarządzenie nr 0050.120.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2022 (578,53KB)

PDFZarządzenie nr 0050.119.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,18MB)

PDFZarządzenie nr 0050.118.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,14MB)

PDFZarządzenie nr 0050.117.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2022 (1,35MB)

PDFZarządzenie nr 0050.116.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,45MB)

Zarządzenie  nr 0050.115.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2022 r. - wycofano

PDFZarządzenie nr 0050.114.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (735,42KB)

PDFZarządzenie nr 0050.113.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (657,53KB)

PDFZarządzenie nr 0050.112.2022 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,35MB)

PDFZarządzenie nr 0050.111.2022 Burmistrza Toszka z dnia 27kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Ciochowicach w rejonie ul. Szkolnej, oznaczonych ewidencyjnie numerami 659/71, 666/71 oraz 670/71, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych. (324,38KB)

PDFZarządzenie nr 0050.110.2022 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Kotliszowicach w rejonie ul. Szkolnej oznaczonej ewidencyjnie numerem 471/47 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (291,00KB)

PDFZarządzenie nr 0050.109.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany w planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (765,19KB)

PDFZarządzenie nr 0050.108.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (849,48KB)

PDFZarządzenie nr 0050.107.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (935,59KB)

PDFZarządzenie nr 0050.106.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,06MB)

PDFZarządzenie nr 0050.105.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,08MB)

PDFZarządzenie nr 0050.104.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2022 (1,17MB)

PDFZarządzenie nr 0050.103.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,28MB)

PDFZarządzenie nr 0050.102.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (573,94KB)

PDFZarządzenie nr 0050.101.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (581,02KB)

PDFZarządzenie nr 0050.100.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 803/222 (KW nr GL1G/00136691/9, obręb Pniów), stanowiącej własność Gminy Toszek, dla lokalizacji linii kablowej niskiego napięcia (174,47KB)

PDFZarządzenie nr 0050.99.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.32.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz najem lokali użytkowych w skład mienia komunalnego Gminy Toszek (264,12KB)

PDFZarządzenie nr 0050.98.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2021/2022 (166,87KB)

PDFZarządzenie nr 0050.97.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym nr 1253/97 i udziału wynoszącego 1/3 części w działkach nr 1237/97/ i nr 1254/97 obręb Pniów (171,02KB)

PDFZarządzenie nr 0050.96.2022 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,07MB)

PDFZarządzenie nr 0050.95.2022 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,07MB)

PDFZarządzenie nr 0050.94.2022 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2022 (1,18MB)

PDFZarządzenie nr 0050.93.2022 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,31MB)

PDFZarządzenie nr 0050.92.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy (1,07MB)

PDFZarządzenie nr 0050.91.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,18MB)

PDFZarządzenie nr 0050.90.2022 Burmistrza Toszka z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Toszku (495,37KB)

PDFZarządzenie nr 0050.89.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku (164,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.88.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (165,34KB)

PDFZarządzenie nr 0050.87.2022 Burmistrza Toszka z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Toszek uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (595,00KB)

PDFZarządzenie nr 0050.86.2022 Burmistrza Toszka z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Toszek w 2022 roku (260,20KB)

PDFZarządzenie nr 0050.85.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (4,27MB)

PDFZarządzenie nr 0050.84.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, będącej własnością Gminy Toszek (323,86KB)

PDFZarządzenie nr 0050.83.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Proboszczowicach, oznaczonej ewidencyjnie numerem 79/6, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (265,43KB)

PDFZarządzenie nr 0050.82.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,21MB)

PDFZarządzenie nr 0050.81.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,33MB)

PDFZarządzenie nr 0050.80.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (470,01KB)

PDFZarządzenie nr 0050.79.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2022 (592,25KB)

PDFZarządzenie nr 0050.78.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (588,42KB)

PDFZarządzenie nr 0050.77.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (784,48KB)

PDFZarządzenie nr 0050.76.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2021/2022 (165,10KB)

PDFZarządzenie nr 0050.75.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego budżetu Gminy Toszek za rok 2021, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2021 r. (13,93MB)

PDFZarządzenie nr 0050.74.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego do wykonywania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toszku (519,66KB)

PDFZarządzenie nr 0050.73.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek” (47,06MB)

PDFZarządzenie nr 0050.72.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toszku (249,22KB)

PDFZarządzenie nr 0050.71.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Burmistrza Toszka nr 000.12.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Toszek (189,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.70.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku, ul. Dworcowa 21, 44-180 Toszek, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek (176,59KB)

PDFZarządzenie nr 0050.69.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.32.2018 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Toszek (1,33MB)

PDFZarządzenie nr 0050.68.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Toszek prawa własności nieruchomości położonej w Toszku stanowiącej działkę nr 222/6 (172,35KB)

PDFZarządzenie nr 0050.67.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Toszek prawa własności nieruchomości położonej w Kotulinie stanowiącej działkę nr 38/12 (172,68KB)

PDFZarządzenie nr 0050.66.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,08MB)

PDFZarządzenie nr 0050.65.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (164,24KB)

PDFZarządzenie nr 0050.64.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,18MB)

PDFZarządzenie nr 0050.63.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,30MB)

PDFZarządzenie nr 0050.62.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy (179,27KB)

PDFZarządzenie nr 0050.61.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (616,87KB)

PDFZarządzenie nr 0050.60.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (612,35KB)

PDFZarządzenie nr 0050.59.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.58.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,21MB)

PDFZarządzenie nr 0050.57.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,34MB)

PDFZarządzenie nr 0050.55.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (164,52KB)

PDFZarządzenie nr 0050.54.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (709,88KB)

PDFZarządzenie nr 0050.53.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.32.2020 Burmistrza Toszka z dnie 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek (419,27KB)

PDFZarządzenie nr 0050.52.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty zmienionej uchwałą nr XXVII/388/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (181,93KB)

PDFZarządzenie nr 0050.51.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określania warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (179,85KB)

PDFZarządzenie nr 0050.50.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek” (42,58MB)

PDFZarządzenie nr 0050.49.2022 Burmistrza Toszka z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku, ul. Dworcowa 21, 41-180 Toszek, dla którego organem prowadzącym jest gmina Toszek (292,46KB)

PDFZarządzenie nr 0050.47.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (319,69KB)

PDFZarządzenie nr 0050.46.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (414,64KB)

PDFZarządzenie nr 0050.45.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (417,53KB)

PDFZarządzenie nr 0050.44.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.43.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (1,15MB)

PDFZarządzenie nr 0050.42.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (1,28MB)

PDFZarządzenie nr 0050.41.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (164,59KB)

PDFZarządzenie nr 0050.40.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu i objęcia udziałów w SIM Śląsk Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (249,25KB)

PDFZarządzenie nr 0050.39.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (697,36KB)

PDFZarządzenie nr 0050.38.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (722,53KB)

PDFZarządzenie nr 0050.37.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek (809,01KB)

PDFZarządzenie nr 0050.36.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej (170,50KB)

PDFZarządzenie nr 0050.35.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (835,05KB)

PDFZarządzenie nr 0050.34.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (791,62KB)

PDFZarządzenie nr 0050.33.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację " Programu budowy przydomowych oszyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2021 -2024" (285,49KB)

PDFZarządzenie nr 0050.32.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomość przeznaczonej do oddani w użyczenie, będącej własnością Gminy Toszek (396,63KB)

PDFzarządzenie nr 0050.31.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (466,41KB)

PDFZarządzenie nr 0050.30.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przebaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (379,31KB)

PDFZarządzenie nr 0050.29.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w naje oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, będącej własnością Gminy Toszek (403,08KB)

PDFZarządzenie nr 0050.28.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy (397,58KB)

PDFZarządzenie nr 0050.27.2022 Burmistrza Toszka z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.32.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek (289,53KB)

PDFZarządzenie nr 0050.26.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (488,38KB)

PDFZarządzenie nr 0050.25.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (748,68KB)

PDFZarządzenie nr 0050.24.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (813,13KB)

PDFZarządzenie nr 0050.23.2022 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży autobusu szkolnego marki Autosan. (669,90KB)

PDFZarządzenie nr 0050.22.2022 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022. (899,02KB)

PDFZarządzenie nr 0050.21.2022 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Toszek na rok szkolny 2022/2023. (220,25KB)

PDFZarządzenie nr 0050.20.2022 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz oddziałów przedszkolnych: w Szkole Podstawowej w Kotulinie, w Szkole Podstawowej w Paczynie, w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2022/2023. (325,65KB)

PDFZarządzenie nr 0050.19.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2022 roku" (1,48MB)

PDFZarządzenie nr 0050.18.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.14.2022 z dnia 18.01.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek (176,24KB)

PDFZarządzenie nr 0050.17.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2022 z dnia 18.01.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu (177,64KB)

PDFZarządzenie nr 0050.16.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (164,32KB)

PDFZarządzenie nr 0050.15.2022 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu (361,23KB)

PDFZarządzenie nr 0050.14.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek (360,40KB)

PDFZarządzenie nr 0050.13.2022 Burmistrza Toszka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Toszku (347,53KB)

PDFZarządzenie nr 0050.12.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Toszek (476,26KB)

PDFZarządzenie nr 0050.11.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na 2022 (513,22KB)

PDFZarządzenie nr 0050.10.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na 2022 (487,45KB)

PDFZarządzenie nr 0050.9.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiących: garaż wraz z gruntem i grunt pod budynkiem garażu położonych w Toszku przy ul. Wielowiejskiej 3 oraz lokal mieszkalny położony w Płużniczce przy ul. Wiejskiej 1/7 (283,70KB)

PDFZarządzenie nr 0050.8.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Ciochowice (168,50KB)

PDFZarządzenie nr 0050.7.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (165,23KB)

PDFZarządzenie nr 0050.6.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2021-2024" (384,42KB)

PDFZarządzenie nr 0050.5.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (484,85KB)

PDFZarządzenie nr 0050.4.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022 (495,72KB)

PDFZarządzenie nr 0050.3.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży znajdujących się w budynkach położonych w Toszku przy ulicach Konopnickiej 26/1, 26/8, Rynek 7/3 oraz Strzeleckiej 1/6 i 1/7 (215,81KB)

PDFZarządzenie nr 0050.2.2022 Burmistrza Toszka z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego na ok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (879,00KB)

PDFZarządzenie nr 0050.1.2022 Burmistrza Toszka z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (3,27MB)