Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy

PDFZarządzenie nr 0050.9.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiących: garaż wraz z gruntem i grunt pod budynkiem garażu położonych w Toszku przy ul. Wielowiejskiej 3 oraz lokal mieszkalny położony w Płużniczce przy ul. Wiejskiej 1/7

PDFZarządzenie nr 0050.8.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Ciochowice

PDFZarządzenie nr 0050.6.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2021-2024"

PDFZarządzenie nr 0050.5.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.4.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.3.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży znajdujących się w budynkach położonych w Toszku przy ulicach Konopnickiej 26/1, 26/8, Rynek 7/3 oraz Strzeleckiej 1/6 i 1/7

PDFZarządzenie nr 0050.2.2022 Burmistrza Toszka z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego na ok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.1.2022 Burmistrza Toszka z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2022