Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy

PDFZarządzenie nr 0050.194.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.193.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla środków z Funduszy Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.192.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.191.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.190.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla środków z Funduszy Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.189.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.188.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.187.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.186.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Miejsko-Gminnej Rady Seniorów

PDFZarządzenie nr 0050.184.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie harmonogramu przebiegu procedury Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

PDFZarządzenie nr 0050.183.2022 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie terminu naboru projektów w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego oraz określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację działań objętych procedurą Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2023

PDFZarządzenie nr 0050.182.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych w Ciochowicach w rejonie ulicy Szkolnej, oznaczonych ewidencyjnie numerami 654/71, 655/71, 659/71, 665/71, 666/71, 669/71, 670/71, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych

PDFZarządzenie nr 0050.181.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla środków z Funduszy Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.180.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.179.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.178.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla środków z Funduszy Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.177.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.176.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.175.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Ligota Toszecka, w miejscowości Ligota Toszecka, w rejonie ulicy Toszeckiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 689/43, przeznaczonej do sprzedania w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

PDFZarządzenie nr 0050.174.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Toszek, w rejonie ulicy Gliwickiej w Toszku i ul. Toszeckiej w Ciochowicach, oznaczonej ewidencyjnie numerem 502/196, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

PDFZarządzenie nr 0050.173.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Toszek zadania własnego Województwa Śląskiego pn. " Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich" w granicach administracyjnych Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.172.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości położonej w Toszku przy ul. Gliwickiej 24

PDFZarządzenie nr 0050.171.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla środków z Funduszy Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.170.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.169.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.168.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla środków z Funduszy Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.167.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.166.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.165.2022 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.164.2022 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.163.2022 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.162.2022 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy

PDFZarządzenie nr 0050.161.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.160.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.159.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.158.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.157.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.156.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.155.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla środków z Funduszy Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.154.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.153.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.152.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.151.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.150.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku”

PDFZarządzenie nr 0050.149.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2022/2023

PDFZarządzenie nr 0050.148.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2022/2023

PDFZarządzenie nr 0050.147.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2022/2023

PDFZarządzenie nr 0050.146.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2022/2023

PDFZarządzenie nr 0050.145.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2022/2023

PDFZarządzenie nr 0050.144.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2022/2023

PDFZarządzenie nr 0050.143.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowaniu lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.142.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.141.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.140.2022 Burmistrza Toszka z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Toszek na lata 2022-2026.

PDFZarządzenie nr 0050.139.2022 Burmistrza Toszka z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2022

PDFZarządzenie nr 0050.137.2022 Burmistrza Toszka z dnia 16 maja 2022 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego do wykonywania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toszku

PDFZarządzenie nr 0050.136.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowaniu lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.135.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.134.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.133.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.132.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.131.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 11 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. ustawa Morcinka w Toszku a rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 0050.130.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.129.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.128.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.127.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowaniu lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.126.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.125.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.124.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 0050.123.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 0050.122.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do aneksu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 0050.121.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 0050.120.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2022

PDFZarządzenie nr 0050.119.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.118.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.117.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.116.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

Zarządzenie  nr 0050.115.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2022 r. - wycofano

PDFZarządzenie nr 0050.114.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.113.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.112.2022 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.111.2022 Burmistrza Toszka z dnia 27kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Ciochowicach w rejonie ul. Szkolnej, oznaczonych ewidencyjnie numerami 659/71, 666/71 oraz 670/71, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych.

PDFZarządzenie nr 0050.110.2022 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Kotliszowicach w rejonie ul. Szkolnej oznaczonej ewidencyjnie numerem 471/47 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

PDFZarządzenie nr 0050.109.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany w planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.108.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.107.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.106.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.105.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.104.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.103.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.102.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.101.2022 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.100.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 803/222 (KW nr GL1G/00136691/9, obręb Pniów), stanowiącej własność Gminy Toszek, dla lokalizacji linii kablowej niskiego napięcia

PDFZarządzenie nr 0050.99.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.32.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz najem lokali użytkowych w skład mienia komunalnego Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.98.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 0050.97.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym nr 1253/97 i udziału wynoszącego 1/3 części w działkach nr 1237/97/ i nr 1254/97 obręb Pniów

PDFZarządzenie nr 0050.96.2022 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.95.2022 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.94.2022 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.93.2022 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.92.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie planu finansowego na rok 2022 dla środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.91.2022 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.90.2022 Burmistrza Toszka z dnia 6 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Toszku

PDFZarządzenie nr 0050.89.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku

PDFZarządzenie nr 0050.88.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 0050.86.2022 Burmistrza Toszka z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości prewspółczynnika oraz współczynnika proporcji VAT do stosowania w Urzędzie Miejskim oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Toszek w 2022 roku

PDFZarządzenie nr 0050.85.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.84.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, będącej własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.83.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Proboszczowicach, oznaczonej ewidencyjnie numerem 79/6, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

PDFZarządzenie nr 0050.82.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.81.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.80.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.79.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.78.2022 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.77.2022 Burmistrza Toszka z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFZarządzenie nr 0050.76.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 0050.75.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego budżetu Gminy Toszek za rok 2021, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury „Zamek w Toszku” za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2021 r.

PDFZarządzenie nr 0050.74.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego do wykonywania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toszku

PDFZarządzenie nr 0050.73.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek”

PDFZarządzenie nr 0050.72.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia z tego tytułu udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toszku

PDFZarządzenie nr 0050.71.2022 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie zmiany do Zarządzenia Burmistrza Toszka nr 000.12.2022 z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalania maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez Gminę Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.70.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku, ul. Dworcowa 21, 44-180 Toszek, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.69.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.32.2018 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.68.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Toszek prawa własności nieruchomości położonej w Toszku stanowiącej działkę nr 222/6

PDFZarządzenie nr 0050.67.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Toszek prawa własności nieruchomości położonej w Kotulinie stanowiącej działkę nr 38/12

PDFZarządzenie nr 0050.66.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.65.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 0050.64.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.63.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.62.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy

PDFZarządzenie nr 0050.61.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.60.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.59.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.58.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.57.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.55.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 0050.54.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.53.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 marca 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.32.2020 Burmistrza Toszka z dnie 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.52.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty zmienionej uchwałą nr XXVII/388/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

PDFZarządzenie nr 0050.51.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określania wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określania warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

PDFZarządzenie nr 0050.50.2022 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Toszek”

PDFZarządzenie nr 0050.49.2022 Burmistrza Toszka z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Toszku, ul. Dworcowa 21, 41-180 Toszek, dla którego organem prowadzącym jest gmina Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.47.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.46.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.45.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.44.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.43.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.42.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.41.2022 Burmistrza Toszka z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 0050.40.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 lutego 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu i objęcia udziałów w SIM Śląsk Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PDFZarządzenie nr 0050.39.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.38.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.37.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.36.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej

PDFZarządzenie nr 0050.35.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.34.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

PDFZarządzenie nr 0050.33.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację " Programu budowy przydomowych oszyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2021 -2024"

PDFZarządzenie nr 0050.32.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomość przeznaczonej do oddani w użyczenie, będącej własnością Gminy Toszek

PDFzarządzenie nr 0050.31.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.30.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przebaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.29.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w naje oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, będącej własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.28.2022 Burmistrza Toszka z dnia 9 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy

PDFZarządzenie nr 0050.27.2022 Burmistrza Toszka z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.32.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.26.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.25.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.24.2022 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.23.2022 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży autobusu szkolnego marki Autosan.

PDFZarządzenie nr 0050.22.2022 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022.

PDFZarządzenie nr 0050.21.2022 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Toszek na rok szkolny 2022/2023.

PDFZarządzenie nr 0050.20.2022 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz oddziałów przedszkolnych: w Szkole Podstawowej w Kotulinie, w Szkole Podstawowej w Paczynie, w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2022/2023.

PDFZarządzenie nr 0050.19.2022 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2022 roku"

PDFZarządzenie nr 0050.18.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.14.2022 z dnia 18.01.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.17.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.15.2022 z dnia 18.01.2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

PDFZarządzenie nr 0050.16.2022 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 0050.15.2022 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu

PDFZarządzenie nr 0050.14.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.13.2022 Burmistrza Toszka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Rady Seniorów w Toszku

PDFZarządzenie nr 0050.12.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Toszek

PDFZarządzenie nr 0050.11.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na 2022

PDFZarządzenie nr 0050.10.2022 Burmistrza Toszka z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na 2022

PDFZarządzenie nr 0050.9.2022 Burmistrza Toszka z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiących: garaż wraz z gruntem i grunt pod budynkiem garażu położonych w Toszku przy ul. Wielowiejskiej 3 oraz lokal mieszkalny położony w Płużniczce przy ul. Wiejskiej 1/7

PDFZarządzenie nr 0050.8.2022 Burmistrza Toszka z dnia 13 stycznia 2022 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Ciochowice

PDFZarządzenie nr 0050.7.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie nr 0050.6.2022 Burmistrza Toszka z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją "Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2021-2024"

PDFZarządzenie nr 0050.5.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.4.2022 Burmistrza Toszka z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2022

PDFZarządzenie nr 0050.3.2022 Burmistrza Toszka z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży znajdujących się w budynkach położonych w Toszku przy ulicach Konopnickiej 26/1, 26/8, Rynek 7/3 oraz Strzeleckiej 1/6 i 1/7

PDFZarządzenie nr 0050.2.2022 Burmistrza Toszka z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planu finansowego na ok 2022 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie nr 0050.1.2022 Burmistrza Toszka z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2022