Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2021

PDFUchwała Nr XXV/361/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXV/360/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021

PDFUchwała Nr XXV/359/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021

PDFUchwała Nr XXV/358/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45, o powierzchni 0,0136 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034047/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXV/357/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 173/14, o powierzchni 0,0135 ha, km.9, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00037089/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXV/356/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 493/91 o powierzchni 0,0029 ha i 494/91, o powierzchni 0,0007 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00137611/2 z przeznaczeniem pod pojemniki na odpady komunalne, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXV/355/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1629/105, będącej własnością Gminy Toszek

PDFUchwała Nr XXV/354/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/201/2000 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 czerwca 2000 r. w sprawie: przekazania sołectwu w zarząd i do korzystania mienia komunalnego

PDFUchwała Nr XXV/353/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

PDFUchwała Nr XXV/352/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Toszku

PDFUchwała Nr XXV/351/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2021

PDFUchwała Nr XXV/350/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2021

PDFUchwała Nr XXV/349/2021 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2021