Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy

PDFZarządzenie nr 0050.343.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (4,40MB)

PDFZarządzenie nr 0050.342.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu najmu pomieszczeń, w tym obiektów sportowych wraz z wysokością stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek (538,37KB)

PDFZarządzenie nr 0050.341.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego do wykonywania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Toszku (1,87MB)

PDFZarządzenie nr 0050.340.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego do wykonywania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Toszku (1,23MB)

PDFZarządzenie nr 0050.339.2021 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (340,34KB)

PDFZarządzenie nr 0050.338.2021 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego do wykonywania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Toszku (521,62KB)

PDFZarządzenie nr 0050.337.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego do wykonywania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Toszku (533,46KB)

PDFZarządzenie nr 0050.336.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2021/2022 (164,74KB)

PDFZarządzenie nr 0050.335.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2021/2022 (164,27KB)

PDFZarządzenie nr 0050.334.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (407,96KB)

PDFZarządzenie nr 0050.333.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunku wydzielonego z środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (473,69KB)

PDFZarządzenie nr 0050.332.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (487,29KB)

PDFZarządzenie nr 0050.331.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (478,81KB)

PDFZarządzenie nr 0050.330.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (347,98KB)

PDFZarządzenie nr 0050.329.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (637,74KB)

PDFZarządzenie nr 0050.328.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (641,03KB)

PDFZarządzenie nr 0050.327.2021 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (732,79KB)

PDFZarządzenie nr 0050.326.2021 Burmistrza Toszka z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (895,62KB)

PDFZarządzenie nr 0050.325.2021 Burmistrza Toszka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Przedszkola Publicznego w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (163,93KB)

PDFZarządzenie nr 0050.324.2021 Burmistrza Toszka z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uzupełnienia treści wykazu stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 0050.308.2021 z dnia 7 grudnia 2021 r. dotyczącego ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Toszku w rejonie ulicy Górnośląskiej oznaczonej ewidencyjnie numerem 1456/126 przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (161,45KB)

PDFZarządzenie nr 0050.323.2021 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży autobusu szkolnego marki Autosan (892,96KB)

PDFZarządzenie nr 0050.322.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (341,69KB)

PDFZarządzenie nr 0050.321.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (339,61KB)

PDFZarządzenie nr 0050.320.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 0050.308.2021 dotyczącego wykazu nieruchomości położonej w Toszku w rejonie ul. Górnośląskiej oznaczonej ewidencyjnie numerem 1456/126, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległe (158,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.319.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (491,92KB)

PDFZarządzenie nr 0050.318.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (487,34KB)

PDFZarządzenie nr 0050.317.2021 Burmistrza Toszka z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (477,25KB)

PDFZarządzenie nr 0050.316.2021 Burmistrza Toszka z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (479,15KB)

PDFZarządzenie nr 0050.315.2021 Burmistrza Toszka z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (572,23KB)

PDFZarządzenie nr 0050.314.2021 Burmistrza Toszka z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (618,02KB)

PDFZarządzenie nr 0050.313.2021 Burmistrza Toszka z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (269,80KB)

PDFZarządzenie nr 0050.312.2021 Burmistrza Toszka z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (412,35KB)

PDFZarządzenie nr 0050.311.2021 Burmistrza Toszka z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (394,01KB)

PDFZarządzenie nr 0050.310.2021 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej Kotulinie na rok szkolny 2021/2022 (164,68KB)

PDFZarządzenie nr 0050.309.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 grudnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, będącej własnością Gminy Toszek (320,33KB)

PDFZarządzenie nr 0050.308.2021 Burmistrza Toszka z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Toszku w rejonie ul. Górnośląskiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 1456/126, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (289,06KB)

PDFZarządzenie nr 0050.307.2021 Burmistrza Toszka z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (269,61KB)

PDFZarządzenie nr 0050.306.2021 Burmistrza Toszka z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (408,88KB)

PDFZarządzenie nr 0050.305.2021 Burmistrza Toszka z dnia 3 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (390,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.304.2021 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (839,63KB)

PDFZarządzenie nr 0050.303.2021 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (895,27KB)

PDFZarządzenie nr 0050.302.2021 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (164,81KB)

PDFZarządzenie nr 0050.301.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2021/2022 (175,86KB)

PDFZarządzenie nr 0050.300.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia zasad zlecania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego do wykonywania Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Toszku (592,31KB)

PDFZarządzenie nr 0050.299.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (703,70KB)

PDFZarządzenie nr 0050.298.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (799,88KB)

PDFZarządzenie nr 0050.297.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (849,39KB)

PDFZarządzenie nr 0050.296.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (404,31KB)

PDFZarządzenie nr 0050.295.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (387,25KB)

PDFZarządzenie nr 0050.294.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (490,94KB)

PDFZarządzenie nr 0050.293.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (490,51KB)

PDFZarządzenie nr 0050.292.2021 Burmistrza Toszka z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (757,12KB)

PDFZarządzenie nr 0050.291.2021 Burmistrza Toszka z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (955,81KB)

PDFZarządzenie nr 0050.290.2021 Burmistrza Toszka z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (164,93KB)

PDFZarządzenie nr 0050.289.2021 Burmistrza Toszka z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 231/2011 Burmistrza Toszka z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek (200,18KB)

PDFZarządzenie nr 0050.288.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (1,02MB)

PDFZarządzenie nr 0050.287.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 3 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. (677,87KB)

PDFZarządzenie nr 0050.286.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 listopada 2021 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w 2022 roku (164,33KB)

PDFZarządzenie nr 0050.285.2021 Burmistrza Toszka z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na lata 2021/2021 (164,49KB)

PDFZarządzenie nr 0050.284.2021 Burmistrza Toszka z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (163,38KB)

PDFZarządzenie nr 0050.283.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (194,01KB)

PDFZarządzenie nr 0050.282.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (270,31KB)

PDFZarządzenie nr 0050.281.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (278,09KB)

PDFZarządzenie nr 0050.280.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (607,61KB)

PDFZarządzenie nr 0050.279.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (680,59KB)

PDFZarządzenie nr 0050.278.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (720,48KB)

PDFZarządzenie nr 0050.277.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027” (279,00KB)

PDFZarządzenie nr 0050.276.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (249,05KB)

PDFZarządzenie nr 0050.275.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2022 (12,95MB)

PDFZarządzenie nr 0050.274.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie wyboru długości okresu średniej arytmetycznej stosowanego do wyliczenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (154,65KB)

PDFZarządzenie nr 0050.273.2021 Burmistrza Toszka z dnia 10 listopada 2021 r. w sprawie nabycia przez Gminę Toszek prawa własności nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę nr 563/186 (125,39KB)

PDFZarządzenie nr 0050.272.2021 Burmistrza Toszka z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2021/2022 (118,59KB)

PDFZarządzenie nr 0050.271.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki na d Zabytkami Gminy Toszek na lata 2022-2025” (3,47MB)

PDFZarządzenie nr 0050.270.2021 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (267,73KB)

PDFZarządzenie nr 0050.269.2021 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (232,22KB)

PDFZarządzenie nr 0050.268.2021 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (256,67KB)

PDFZarządzenie nr 0050.267.2021 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (604,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.266.2021 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (666,57KB)

PDFZarządzenie nr 0050.265.2021 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (721,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.264.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2021/2022 (118,90KB)

PDFZarządzenie nr 0050.263.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (601,77KB)

PDFZarządzenie nr 0050.262.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (700,58KB)

PDFZarządzenie nr 0050.261.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (746,39KB)

PDFZarządzenie nr 0050.260.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (235,49KB)

PDFZarządzenie nr 0050.259.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (260,58KB)

PDFZarządzenie nr 0050.258.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek w roku szkolnym 2021/2022 (180,44KB)

PDFZarządzenie nr 0050.257.2021 Burmistrza Toszka z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (658,88KB)

PDFZarządzenie nr 0050.256.2021 Burmistrza Toszka z dnia 27 października 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (710,28KB)

PDFZarządzenie nr 0050.255.2021 Burmistrza Toszka z dnia 21 października 2021 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka ochotnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Toszku (123,43KB)

PDFZarządzenie nr 0050.254.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2021 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (226,52KB)

PDFZarządzenie nr 0050.253.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (271,69KB)

PDFZarządzenie nr 0050.252.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (272,10KB)

PDFZarządzenie nr 0050.251.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (614,86KB)

PDFZarządzenie nr 0050.250.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (680,62KB)

PDFZarządzenie nr 0050.249.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (740,10KB)

PDFZarządzenie nr 0050.248.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek (321,34KB)

PDFZarządzenie nr 0050.247.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (321,42KB)

PDFZarządzenie nr 0050.246.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powołania Konwentu Strategicznego ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Toszek na lata 2021-2027 (224,34KB)

PDFZarządzenie nr 0050.245.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. (846,81KB)

PDFZarządzenie nr 0050.244.2021 Burmistrza Toszka z dnia 11 października 2021 r.w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (754,44KB)

PDFZarządzenie nr 0050.243.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (603,19KB)

PDFZarządzenie nr 0050.242.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (660,51KB)

PDFZarządzenie nr 0050.241.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 października 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.267.2019 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego działania i monitorującego realizację zadań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych w ramach Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Toszek na lata 2020-2022 (134,36KB)

PDFZarządzenie nr 0050.240.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (710,00KB)

PDFZarządzenie nr 0050.239.2021 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2021 r. w sprawie unieważnienia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN (108,11KB)

PDFZarządzenie nr 0050.238.2021 Burmistrza Toszka z dnia 5 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (118,89KB)

PDFZarządzenie nr 0050.237.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (301,80KB)

PDFZarządzenie nr 0050.236.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (264,32KB)

PDFZarządzenie nr 0050.235.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (607,17KB)

PDFZarządzenie nr 0050.234.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (705,37KB)

PDFZarządzenie nr 0050.233.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (767,34KB)

PDFZarządzenie nr 0050.232.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Paczynce, stanowiących działki o numerach: 897/9, 867/9 i 866/9, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych (243,44KB)

PDFZarządzenie nr 0050.231.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (659,96KB)

PDFZarządzenie nr 0050.230.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (713,23KB)

PDFZarządzenie nr 0050.229.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (118,43KB)

PDFZarządzenie nr 0050.228.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (117,93KB)

PDFZarządzenie nr 0050.227A.2021 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (394,60KB)

PDFZarządzenie nr 0050.227.2021 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.32.2018 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Toszek (417,96KB)

PDFZarządzenie nr 0050.226.2021 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2021 r. w sprawie przekazania sołectwu Proboszczowice składników mienia komunalnego (104,29KB)

PDFZarządzenie nr 0050.225.2021 Burmistrza Toszka z dnia 24 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.220.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (220,34KB)

PDFZarządzenie nr 0050.224.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej (147,31KB)

PDFZarządzenie nr 0050.223.2021 Burmistrza Toszka z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (118,25KB)

PDFZarządzenie nr 0050.222.2021 Burmistrza Toszka z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2021/2022 (118,81KB)

PDFZarządzenie nr 0050.221.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (298,69KB)

PDFZarządzenie nr 0050.220.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (263,83KB)

PDFZarządzenie nr 0050.219.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (413,88KB)

PDFZarządzenie nr 0050.218.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (426,35KB)

PDFZarządzenie nr 0050.217.2021 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2021 r. w sprawie nabycia przez Gminę Toszek udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w Ciochowicach a stanowiącej drogę dojazdową do pól (127,67KB)

PDFZarządzenie nr 0050.216.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 września 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego terminu naboru projektów w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego oraz określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację działań objętych procedurą Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 (124,02KB)

PDFZarządzenie nr 0050.215.2021 Burmistrza Toszka z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2021/2022 (117,53KB)

PDFZarządzenie nr 0050.214.2021 Burmistrza Toszka z dnia 14 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (118,91KB)

PDFZarządzenie nr 0050.213.2021 Burmistrza Toszka z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (401,09KB)

PDFZarządzenie nr 0050.212.2021 Burmistrza Toszka z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (414,45KB)

PDFZarządzenie nr 0050.211.2021 Burmistrza Toszka z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (320,72KB)

PDFZarządzenie nr 0050.210.2021 Burmistrza Toszka z dnia 10 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (273,73KB)

PDFZarządzenie nr 0050.209.2021 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2021 r. w sprawie sposobu obliczenia kosztów wychowania przedszkolnego jednego dziecka w Gminie Toszek i obciążenia tymi kosztami inne Gminy za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (322,65KB)

PDFZarządzenie nr 0050.208.2021 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2021 r. w sprawie sposobu obliczenia kosztów wychowania przedszkolnego jednego dziecka w Gminie Toszek i obciążenia tymi kosztami inne Gminy za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. (372,39KB)

PDFZarządzenie nr 0050.207.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej Uchwałę nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek (402,79KB)

PDFZarządzenie nr 0050.206.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2021 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży autobusu szkolnego marki Autosan (1,86MB)

PDFZarządzenie nr 0050.205.2021 Burmistrza Toszka z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (118,97KB)

PDFZarządzenie nr 0050.204.2021 Burmistrza Toszka z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (117,85KB)

PDFZarządzenie nr 0050.203.2021 Burmistrza Toszka z dnia 7 września 2021 r. w sprawie zmiany treści ogłoszenia stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Toszka nr 0050.187.2021 z dnia 31 sierpnia 2021r. dotyczącego pierwszych ustnych przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Toszek położonych przy ul. Johannesa Chrząszcza i Twardowskiego (127,96KB)

PDFZarządzenie nr 0050.202.2021 Burmistrza Toszka z dnia 6 września 2021 r.w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2021/2022 (117,45KB)

PDFZarządzenie nr 0050.201.2021 Burmistrza Toszka z dnia 6 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, będącej własnością Gminy Toszek (177,62KB)

PDFZarządzenie nr 0050.200.2021 Burmistrza Toszka z dnia 6 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (186,59KB)

PDFZarządzenie nr 0050.199.2021 Burmistrza Toszka z dnia 6 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (184,84KB)

PDFZarządzenie nr 0050.198.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (293,20KB)

PDFZarządzenie nr 0050.197.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (267,16KB)

PDFZarządzenie nr 0050.196.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek ne rok 2021 (415,09KB)

PDFZarządzenie nr 0050.195.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (435,59KB)

PDFZarządzenie nr 0050.194.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (4,35MB)

PDFZarządzenie nr 0050.193.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2021/2022 (118,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.192.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2021/2022 (117,66KB)

PDFZarządzenie nr 0050.191.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2021/2022 (119,44KB)

PDFZarządzenie nr 0050.190.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (119,08KB)

PDFZarządzenie nr 0050.189.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (118,81KB)

PDFZarządzenie nr 0050.188.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Kotulinie w rejonie ulicy Kolejowej, stanowiących działki o numerach: 172/3 i 173/3, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych (231,91KB)

PDFZarządzenie nr 0050.187.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ulic Ks. Johannesa Chrząszcza i Twardowskiego, stanowiących działki o numerach: 304/82, 333/82, 338/82, 339/82, 341/82, 365/9, 381/8, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych (243,03KB)

PDFZarządzenie nr 0050.186.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (678,42KB)

PDFZarządzenie nr 0050.185.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (706,66KB)

PDFZarządzenie nr 0050.184.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (660,40KB)

PDFZarządzenie nr 0050.183.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (695,83KB)

PDFZarządzenie nr 0050.182.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu na I półrocze 2021 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021 roku (2,17MB)

PDFZarządzenie nr 0050.181.2021 Burmistrza Toszka z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektor Publicznego Przedszkola w Toszku Pani Grażyny Myszak (117,07KB)

PDFZarządzenie nr 0050.180.2021 Burmistrza Toszka z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kotulinie Pani Anny Pawłowskiej (118,29KB)

PDFZarządzenie nr 0050.179.2021 Burmistrza Toszka z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie Pana Bogdana Dutkiewicza (117,27KB)

PDFZarządzenie nr 0050.178.2021 Burmistrza Toszka z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie Pani Anny Zarzeckiej (119,97KB)

PDFZarządzenie nr 0050.177.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (118,49KB)

PDFZarządzenie nr 0050.176.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 11 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (119,80KB)

PDFZarządzenie nr 0050.175.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Paczynce, oznaczonych ewidencyjnie numerami: 897/9, 867/9 i 866/9, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych (152,04KB)

PDFZarządzenie nr 0050.174.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2021 r." (1,39MB)

PDFZarządzenie nr 0050.173.2021 Burmistrza Toszka z dnia 4 sierpnia 2021 r. w sprawie zbycia mienia ruchomego Gminy Toszek (125,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.172.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (456,52KB)

PDFZarządzenie nr 0050.171.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (543,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.170.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (593,22KB)

PDFZarządzenie nr 0050.169.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (299,96KB)

PDFZarządzenie nr 0050.168.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (260,71KB)

PDFZarządzenie nr 0050.167.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynkach położonych w Toszku przy ulicy Karola Miarki 1 oraz Strzeleckiej 19 (175,30KB)

PDFZarządzenie nr 0050.165.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (402,42KB)

PDFZarządzenie nr 0050.164.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (610,99KB)

PDFZarządzenie nr 0050.163.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (675,12KB)

PDFZarządzenie nr 0050.162.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (720,48KB)

PDFZarządzenie nr 0050.161.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (274,11KB)

PDFZarządzenie nr 0050.160.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (264,31KB)

PDFZarządzenie nr 0050.159.2021 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie przekazania sołectwu Proboszczowice składników mienia komunalnego (117,54KB)

PDFZarządzenie nr 0050.158.2021 Burmistrza Toszka z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (197,95KB)

PDFZarządzenie nr 0050.157.2021 Burmistrza Toszka z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (192,90KB)

PDFZarządzenie nr 0050.156.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie Pani Annie Zarzeckiej (123,54KB)

PDFZarządzenie nr 0050.155.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku Pani Agacie Zawadzkiej (122,40KB)

PDFZarządzenie nr 0050.154.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku Panu Waldemarowi Pigulakowi (122,69KB)

PDFZarządzenie nr 0050.153.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Kotulinie w rejonie ulicy Kolejowej, oznaczonych ewidencyjnie numerami 172/3 oraz 173/3 przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych (420,53KB)

PDFZarządzenie nr 0050.152.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Toszku w rejonie ulic Ks. Johannesa Chrząszcza i Twardowskiego, oznaczonych ewidencyjnie numerami 304/82, 333/82, 338/82, 339/82, 341/82, 365/9, 381/8 przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych (427,47KB)

PDFZarządzenie nr 0050.151.2021 Burmistrza Toszka z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie zmian wyznaczenia koordynatora gminnego oraz aktualizacji dokumentacji „Planowych działań zapewnienia funkcjonowania publicznego urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych" (126,82KB)

PDFZarządzenie nr 0050.150.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (614,08KB)

PDFZarządzenie nr 0050.149.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (678,69KB)

PDFZarządzenie nr 0050.148.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (731,05KB)

PDFZarządzenie nr 0050.147.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (285,77KB)

PDFZarządzenie nr 0050.146.2021 Burmistrza Toszka z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (122,51KB)

PDFZarządzenie nr 0050.145.2021 Burmistrza Toszka z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (123,10KB)

PDFZarządzenie nr 0050.144.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (279,99KB)

PDFZarządzenie nr 0050.143.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (261,05KB)

PDFZarządzenie nr 0050.142.2021 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (671,72KB)

PDFZarządzenie nr 0050.141.2021 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (683,06KB)

PDFZarządzenie nr 0050.140.2021 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie harmonogramu przebiegu procedury Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 (197,19KB)

PDFZarządzenie nr 0050.139.2021 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie terminu naboru projektów w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego oraz określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację działań objętych procedurą Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2022 (178,74KB)

PDFZarządzenie nr 0050.138A.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (296,36KB)

PDFZarządzenie nr 0050.138.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2020/2021 (155,89KB)

PDFZarządzenie nr 0050.137.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (608,90KB)

PDFZarządzenie nr 0050.136.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (682,92KB)

PDFZarządzenie nr 0050.135.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (739,64KB)

PDFZarządzenie nr 0050.134.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.267.2019 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego działania i monitującego realizację zadań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych w ramach Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Toszek na lata 2020-2022 (197,43KB)

PDFZarządzenie nr 0050.133.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przygotowanie i przeprowadzenia gminnego dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pk. "PIAST 2021" (264,03KB)

PDFZarządzenie nr 0050.132.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia struktur obrony cywilnej pt. "Działania ratowniczo-gaśnicze formacji obrony cywilnej w przypadku pożaru na terenie szkoły, na przykładzie Szkoły Podstawowej w Pniowie" (263,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.131.2021 Burmistrza Toszka z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) "Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat" w roku 2021 (384,05KB)

PDFZarządzenie nr 0050.130.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (283,30KB)

PDFZarządzenie nr 0050.129.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (257,33KB)

PDFZarządzenie nr 0050.128.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w plenie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (611,44KB)

PDFZarządzenie nr 0050.127.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (697,09KB)

PDFZarządzenie nr 0050.126.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (726,72KB)

PDFZarządzenie nr 0050.125.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" (5,15MB)

PDFZarządzenie nr 0050.124.2021 Burmistrza Toszka z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego (195,43KB)

PDFZarządzenie nr 0050.123.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Aktualizacji programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Toszek na lata 2021-2024" (335,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.122.2021 Burmistrza Toszka z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (183,64KB)

PDFZarządzenie nr 0050.121.2021 Burmistrza Toszka z dnia 7 czerwca 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (185,80KB)

PDFZarządzenie nr 0050.120.2021 Burmistrza Toszka z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora (Realizatorów) "Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69lat" w roku 2021 (384,24KB)

PDFZarządzenie nr 0050.119.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 10 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (156,19KB)

PDFZarządzenie nr 0050.118.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 1297/181 (Kw nr GL1G/00039394/7, obręb Toszek), stanowiącej własność Gminy Toszek, gazociągu niskiego ciśnienia (187,90KB)

PDFZarządzenie nr 0050.117.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 342/82 (Kw nr GL1G/00037101/3, obręb Toszek), stanowiącej własność Gminy Toszek, gazociągu niskiego ciśnienia (193,25KB)

PDFZarządzenie nr 0050.116.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 245/113 (Kw nr GL1G/00101745/9, obręb Pawłowice), stanowiącej własność Gminy Toszek, dla lokalizacji linii kablowej niskiego napięcia (179,43KB)

PDFZarządzenie nr 0050.115.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wymiany systemu ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących własność lub współwłasność Gminy Toszek (291,96KB)

PDFZarządzenie nr 0050.114.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (605,22KB)

PDFZarządzenie nr 0050.113.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (661,65KB)

PDFZarządzenie nr 0050.112.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (709,11KB)

PDFZarządzenie nr 0050.111.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (318,83KB)

PDFZarządzenie nr 0050.110.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (278,16KB)

PDFZarządzenie nr 0050.109.2021 Burmistrza 27 maja 2021 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Toszek prawa własności nieruchomości położonych w Paczynce a stanowiących ul. Polną (157,92KB)

PDFZarządzenie nr 0050.108.2021 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie nabycia przez Gminę Toszek prawa własności nieruchomości położonej w Toszku a stanowiącej poszerzenie ul. Oracze (175,44KB)

PDFZarządzenie nr 0050.107.2021 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie niewykonanie prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działki o numerze ewidencyjnym 581/47 obręb Toszek (142,73KB)

PDFZarządzenie nr 0050.106.2021 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (669,19KB)

PDFZarządzenie nr 0050.105.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (710,00KB)

PDFZarządzenie nr 0050.104.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2021/2022 (160,35KB)

PDFZarządzenie nr 0050.103.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2021/2022 (159,18KB)

PDFZarządzenie nr 0050.102.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2021/2022 (162,82KB)

PDFZarządzenie nr 0050.101.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (162,85KB)

PDFZarządzenie nr 0050.100.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (162,59KB)

PDFZarządzenie nr 0050.99.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2021/2022 (158,17KB)

PDFZarządzenie nr 0050.98.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru uzupełniającego zgłoszeń w ramach projektu pod nazwą ,,Wzrost efektywności energetycznej w Gminie Toszek poprzez wymianę istniejących źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków" (2,49MB)

PDFZarządzenie nr 0050.97.2021 Burmistrza Toszka z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Toszeckiej (172,59KB)

PDFZarządzenie nr 0050.96.2021 Burmistrza Toszka z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (235,81KB)

PDFZarządzenie nr 0050.95.2021 Burmistrza Toszka z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (236,57KB)

PDFZarządzenie nr 0050.94.2021 Burmistrza Toszka z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (397,94KB)

PDFZarządzenie nr 0050.93.2021 Burmistrza Toszka z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (316,67KB)

PDFZarządzenie nr 0050.92.2021 Burmistrza Toszka z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (132,66KB)

PDFZarządzenie nr 0050.91.2021 Burmistrza Toszka z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (132,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.90.2021 Burmistrza Toszka z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia Planu Obrony Cywilnej dla Miasta i Gminy Toszek do stosowania (162,09KB)

PDFZarządzenie nr 0050.89.2021 Burmistrza Toszka z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony w Gminie Toszek (149,86KB)

PDFZarządzenie nr 0050.88.2021 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (184,90KB)

PDFZarządzenie nr 0050.87.2021 Burmistrza Toszka z dnia 5 maja 2021 r. zmieniające Zarządzenie 0050.32.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek (237,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.85 .2021 Burmistrza Toszka z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (316,58KB)

PDFZarządzenie nr 0050.84.2021 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (651,08KB)

PDFZarządzenie nr 0050.83.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Nr V/37/07 z dnia 27 marca 2007 r. Rady Miejskiej w Toszku w sprawie zmiany nazwy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Toszku i nadania statutu Centrum Kultury "Zamek w Toszku" (208,16KB)

PDFZarządzenie nr 0050.82.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działce: nr 827/102 (KW nr GL1G/00126424/4, obręb Pniów), stanowiącej własność Gminy Toszek, wybudowanego gazociągu średniego ciśnienia (129,34KB)

PDFZarządzenie nr 0050.81.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działce: nr 588/47 (KW nr GL1G/00033777/4, obręb Toszek), stanowiącej własność Gminy Toszek, wybudowanego gazociągu niskiego ciśnienia (136,72KB)

PDFZarządzenie nr 0050.80.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działkach: nr 47 i nr 48 (KW nr GL1G/00012774/0, obręb Toszek), stanowiących własność Gminy Toszek, wybudowanego gazociągu niskiego ciśnienia (131,83KB)

PDFZarządzenie nr 0050.79.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działkach: nr 44, nr 51, nr 52 i nr 55 (KW nr GL1G/00131221/9, obręb Toszek), stanowiących własność Gminy Toszek, wybudowanego gazociągu średniego ciśnienia (135,68KB)

PDFZarządzenie nr 0050.78.2021 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (211,66KB)

PDFZarządzenie nr 0050.77.2021 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (244,86KB)

PDFZarządzenie nr 0050.75.2021 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (415,47KB)

PDFZarządzenie nr 0050.74.2021 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (549,74KB)

PDFZarządzenie nr 0050.73.2021 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (587,49KB)

PDFZarządzenie nr 0050.72.2021 Burmistrza Toszka z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (132,58KB)

PDFZarządzenie nr 0050.71.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (415,01KB)

PDFZarządzenie nr 0050.70.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (453,52KB)

PDFZarządzenie nr 0050.69.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (485,63KB)

PDFZarządzenie nr 0050.68.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (237,44KB)

PDFZarządzenie nr 0050.67.2021 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (133,10KB)

PDFZarządzenie nr 0050.66.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (447,69KB)

PDFZarządzenie nr 0050.65.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ulic Mickiewicza i Skłodowskiej, stanowiących działki o numerach: 1698/237, 1699/237, 1700/237, 1701/237, 1702/237, 1703/237 i 1704/237, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych (201,43KB)

PDFZarządzenie nr 0050.64.2021 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2021r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie odmowy uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Miasta i Gminy Toszek na lata 2021-2024 (326,96KB)

PDFZarządzenie nr 0050.63.2021 Burmistrza Toszka z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (205,65KB)

PDFZarządzenie nr 0050.62.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działki o numerach ewidencyjnych 1696/181 i 1697/181 obręb Toszek (117,38KB)

PDFZarządzenie nr 0050.61.2021 Burmistrza Toszka z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i zasad działania systemu wczesnego ostrzegania w Gminie Toszek (347,54KB)

PDFZarządzenie nr 0050.60.2021 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (4,17MB)

PDFZarządzenie nr 0050.59.2021 Burmistrza Toszka z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawam (414,53KB)

PDFZarządzenie nr 0050.58.2021 Burmistrza Toszka z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (454,09KB)

PDFZarządzenie nr 0050.57.2021 Burmistrza Toszka z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (475,52KB)

PDFZarządzenie nr 0050.56.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Toszek na lata 2020-2023 z perspektywą do 2026 roku" (4,90MB)

PDFZarządzenie nr 0050.55.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (237,31KB)

PDFZarządzenie nr 0050.54.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (235,69KB)

PDFZarządzenie nr 0050.53.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego budżetu Gminy Toszek za rok 2020, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2020 r. (2,04MB)

PDFZarządzenie nr 0050.52.2021 Burmistrza Toszka z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (572,81KB)

PDFZarządzenie nr 0050.51.2021 Burmistrza Toszka z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/344/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Toszek (339,74KB)

PDFZarządzenie nr 0050.50.2021 Burmistrza Toszka z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek (332,69KB)

PDFZarządzenie nr 0050.49.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (589,50KB)

PDFZarządzenie nr 0050.48.2021 Burmistrza Toszka z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Toszek (571,04KB)

PDFZarządzenie nr 0050.47.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2020/2021 (131,71KB)

PDFZarządzenie nr 0050.46.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (604,90KB)

PDFZarządzenie nr 0050.45.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (652,62KB)

PDFZarządzenie nr 0050.44.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (699,72KB)

PDFZarządzenie nr 0050.43.2021 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (214,59KB)

PDFZarządzenie nr 0050.42.2021 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (309,99KB)

PDFZarządzenie nr 0050.41.2021 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (245,03KB)

PDFZarządzenie nr 0050.40.2021 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zwolnienia oraz zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców działających na terenie Gminy Toszek za korzystanie z posiadanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021 (389,54KB)

PDFZarządzenie nr 0050.39.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy VII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku powstałej z przekształcenia gimnazjum (131,15KB)

PDFZarządzenie nr 0050.38.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (610,50KB)

PDFZarządzenie nr 0050.37.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (648,33KB)

PDFZarządzenie nr 0050.36.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (695,62KB)

PDFZarządzenie nr 0050.35.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (211,89KB)

PDFZarządzenie nr 0050.34.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (255,70KB)

PDFZarządzenie nr 0050.33.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (244,39KB)

PDFZarządzenie nr 0050.32.2021 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2020/2021 (132,21KB)

PDFZarządzenie nr 0050.31.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będącej własnością Gminy Toszek (189,67KB)

PDFZarządzenie nr 0050.30.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (388,92KB)

PDFZarządzenie nr 0050.29.2021 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (402,84KB)

PDFZarządzenie nr 0050.28.2021 Burmistrza Toszka z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2020/2021 (130,00KB)

PDFZarządzenie nr 0050.27.2021 Burmistrza Toszka z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Toszku w rejonie ulicy Mickiewicza i ulicy Skłodowskiej, oznaczonych ewidencyjnie numerami1698/237, 1699/237, 1700/237, 1701/237, 1702/237, 1703/237, 1704/237 przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (259,32KB)

PDFZarządzenie nr 0050.26.2021 Burmistrza Toszka z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1694/181 o pow. 0,1692 ha, arkusz mapy 1, obręb Toszek, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta o numerze GL1G/00036401/9 (158,91KB)

PDFZarządzenie nr 0050.25.2021 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2020/2021 (131,00KB)

PDFZarządzenie nr 0050.24.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (602,86KB)

PDFZarządzenie nr 0050.23.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (637,99KB)

PDFZarządzenie nr 0050.22.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2021 (674,33KB)

PDFZarządzenie nr 0050.21.2021 Burmistrza Toszka z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie powołania koordynatora zadań gminy dotyczących szczepień przeciwko COVID-19 (134,79KB)

PDFZarządzenie nr 0050.20.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego użytkownika na czas nieoznaczony oraz ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, będącej własnością Gminy Toszek (140,87KB)

PDFZarządzenie nr 0050.19.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (192,39KB)

PDFZarządzenie nr 0050.18.2021 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku wydzielonego na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (293,20KB)

PDFZarządzenie nr 0050.17.2021 Burmistrza Toszka z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (664,27KB)

PDFZarządzenie nr 0050.16.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/500/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Centrum Kultury "Zamek w Toszku" (321,66KB)

PDFZarządzenie nr 0050.15.2021 Burmistrza Toszka z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 361/9 o pow. 0,1128 ha, arkusz mapy 3, obręb Toszek, dla której w Sądzie Rejonowym w Gliwicach prowadzona jest księga wieczysta o numerze GL1G/00132663/6 (158,71KB)

PDFZarządzenie nr 0050.14.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Urzędzie Miejskim w Toszku (200,42KB)

PDFZarządzenie nr 0050.13.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek na rok szkolny 2021/2022 (220,89KB)

PDFZarządzenie nr 0050.12.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz do oddziałów przedszkolnych: w Szkole Podstawowej w Kotulinie, w Szkole Podstawowej w Paczynie, w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2021/2022 (269,13KB)

PDFZarządzenie nr 0050.11.2021 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Sieci Radiowych Zarządzania Kryzysowego w Gminie Toszek (148,15KB)

PDFZarządzenie nr 0050.10.2021 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2021 roku" (569,18KB)

PDFZarządzenie nr 0050.9.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (240,42KB)

PDFZarządzenie nr 0050.8.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (132,61KB)

PDFZarządzenie nr 0050.7.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2020/2021 (132,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.6.2021 Burmistrza Toszka z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (132,44KB)

PDFZarządzenie nr 0050.5.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 3. (153,64KB)

PDFZarządzenie nr 0050.4.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (200,13KB)

PDFZarządzenie nr 0050.3.2021 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 11 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (313,31KB)

PDFZarządzenie nr 0050.2.2021 Burmistrza Toszka z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego na rok 2021 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (866,28KB)

PDFZarządzenie nr 0050.1.2021 Burmistrza Toszka z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (1,68MB)