Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr XX/20120 z XX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 29 lipca 2020 r.

PDFProtokół nr XX/20120 z XX Sesji Rady Miejskiej

Załączniki:

PDFLista obecności radnych.

PDFLista obecności sołtysów.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie usunięcia w pkt VI ppkt 1) lit.b tiret pierwsze porządku obrad „wystąpienia mieszkańców”

PDFPorządek obrad.

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 27.05.2020 r. do 28.07.2020 r.).

PDFUchwała nr XX/304/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka wotum zaufania.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka wotum zaufania.

PDFUchwała nr XX/305/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019.

PDFUchwała nr XX/306/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium.

PDFUchwała nr XX/307/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021” za okres 2018-2019.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021” za okres 2018-2019.

PDFUchwała nr XX/308/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie woli przejęcia przez Gminę Toszek od Powiatu Gliwickiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie woli przejęcia przez Gminę Toszek od Powiatu Gliwickiego zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej.

PDFUchwała nr XX/309/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zamiaru zmiany statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku” w części dotyczącej zakresu działania Działu Bibliotek

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zamiaru zmiany statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku” w części dotyczącej zakresu działania Działu Bibliotek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zamiaru zmiany statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku” w części dotyczącej zakresu działania Działu Bibliotek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XX/311/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 11 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 11 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XX/312/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 81 i 210/82, obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 81 i 210/82, obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XX/313/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 144, 145 i 146 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 144, 145 i 146 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała nr XX/314/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 1161/156, 1162/156 obręb Paczyna, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 1161/156, 1162/156 obręb Paczyna, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XX/315/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 47 obręb Pisarzowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 47 obręb Pisarzowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XX/316/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 587/218, o powierzchni 0,0200 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035790/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 587/218, o powierzchni 0,0200 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035790/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XX/317/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 134 i 441/135 obręb Proboszczowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 134 i 441/135 obręb Proboszczowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XX/318/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 382/8 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 382/8 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XX/319/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działek: 2, części działki 4 i 812/24 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej numerem działek: 2, części działki 4 i 812/24 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XX/320/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 24/13, o powierzchni 0,0090 ha, km. 9, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035305/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 2, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 24/13, o powierzchni 0,0090 ha, km. 9, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035305/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 2, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XX/321/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0400 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 3, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0400 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 3, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XX/322/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/298/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/298/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych.

PDFUchwała nr XX/323/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmiany uchwały nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego.

PDFUchwała nr XX/324/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020.

PDFUchwała nr XX/325/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.