Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr XIX/2020 z XIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 maja 2020 r.

PDFProtokół nr XIX/2020 z XIX Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 maja 2020 r.

Załączniki:

PDFLista obecności radnych

PDFLista obecności sołtysów

PDFPorządek obrad

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 30.04.2020 r. do 26.05.2020 r.)

PDFUchwała nr XIX/297/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.

PDFUchwała nr XIX/298/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprawdzenia procedury działalności Rady Sołeckiej w Pawłowicach

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprawdzenia procedury działalności Rady Sołeckiej w Pawłowicach

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie usunięcia z pkt VI ppkt 3) porządku obrad projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji dotyczącej „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie dodania w pkt VI ppkt 3a) porządku obrad projektu uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”

PDFUchwała nr XIX/299/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej „Stop zagrożeniu zdrowia i życia”

PDFUchwała nr XIX/300/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 dla Gminy Toszek

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 dla Gminy Toszek

PDFUchwała nr XIX/301/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie określenia ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek

PDFUchwała nr XIX/302/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020

PDFUchwała nr XIX/303 /2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

Nagranie z XIX Sesji - część I

Nagranie z XIX Sesji - część II