Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XX Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 29 lipca 2020 r.

PDF1) usunięcie w pkt VI ppkt 1 lit. b tritet pierwsze "wystąpienia mieszkańców"

PDF2) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka wotum zaufania (podjęcie uchwały)

PDF3) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019 (podjęcie uchwały)

PDF4) w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019 (podjęcie uchwały)

PDF5) w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021” za okres 2018-2019

PDF6) w sprawie woli przejęcia przez Gminę Toszek od Powiatu Gliwickiego zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej

PDF7) w sprawie zamiaru zmiany statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku” w części dotyczącej zakresu działania Działu Bibliotek

PDF8) w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Toszek

PDF9) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 11 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDF10) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 81 i 210/82, obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDF11) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 144, 145 i 146 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDF12) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 1161/156 1162/156 obręb Paczyna, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDF13) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 47 obręb Pisarzowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDF14) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 587/218, o powierzchni 0,0200ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035790/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDF15) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 134 i 441/135 obręb Proboszczowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDF16) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 382/8 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDF17) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 2, części działki 4 i 812/24 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDF18) w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 24/13, o powierzchni 0,0090 ha, km. 9, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035305/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 2, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDF19. wyniki_glosowania_376719.pdf

PDF20) w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/298/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

PDF21) w sprawie zmiany uchwały nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

PDF22) w sprawie zmiany uchwały nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego (reasumpcja)

PDF23) w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020

PDF24) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.