Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie (...)

I N F O R M A C J A

Zgodnie z § 4 ust. 1 Uchwały nr XXXVI/445/2010 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 14 września 2010 r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów uchwał Rady Miejskiej w Toszku

Burmistrz Toszka podaje do publicznej wiadomości
w celu przeprowadzenia konsultacji
projekt uchwały Rady Miejskiej w Toszku
w sprawie

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Toszek.

Opinie w powyższej sprawie należy zgłaszać na załączonym formularzu
w terminie do 17 czerwca 2013 r.

PDFProjekt uchwały

PDFFormularz zgłaszania opinii