Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr XVIII/2020 z XVIII Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 30 kwietna 2020 r.

PDFProtokół nr XVIII.2020 z XVIII Sesji RM w Toszku

Załączniki

PDF1. Lista obecności radnych.

PDF2. Lista obecności sołtysów.

PDF3. Imienny wykaz głosowań dotyczący dodania do porządku obrad punktu IIIa Ślubowanie Radnego.

PDF4. Porządek obrad.

PDF5. Sprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 3.03.2020 r. do 29.04.2020 r.).

PDF6. Uchwała nr XVIII/287/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PDF7. Imienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PDF8. Uchwała nr XVIII/288/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 82 obręb Toszek , stanowiącej własność Gminy Toszek .

PDFprotokół nr XVIII.2020 z XVIII Sesji RM w Toszku.pdf

PDF9. Imienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 82 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDF10. Uchwała nr XVIII/289/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0424 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony nr 4, stanowiącej własność Gminy Toszek .

PDF11. Imienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0424 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony nr 4, stanowiącej własność Gminy Toszek .

PDF12. Uchwała nr XVIII/290/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0380 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 5, stanowiącej własność Gminy Toszek .

PDF13. Imienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0380 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 5, stanowiącej własność Gminy Toszek .

PDF14. Uchwała nr XVIII/291/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniającej uchwałę nr XVII/276/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

PDF15. Imienny wykaz głosowań w sprawie zmieniającej uchwałę nr XVII/276/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

PDF16. Uchwała nr XVIII/292/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa.

PDF17. Imienny wykaz głosowań w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa.

PDF18. Uchwała nr XVIII/293/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Toszek.

PDF19. Imienny wykaz głosowań w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Toszek.

PDF20. Uchwała nr XVIII/294/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

PDF21. Imienny wykaz głosowań w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości.

PDF22. Uchwała nr XVIII/295/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek.

PDF23. Imienny wykaz głosowań w zmian w budżecie Gminy Toszek.

PDF24. Uchwała nr XVIII/296/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDF25. Imienny wykaz głosowań w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

Nagranie z XVIII Sesji - część I

Nagranie z XVIII Sesji - część II