Przejdź do treści strony WCAG

Petycja w sprawie naprawy drogi dojazdowej ul. Wiejskiej w Ciochowicach.

PDFPetycja w sprawie naprawy drogi dojazdowej ul. Wiejskiej w Ciochowicach.
 

Dane podmiotu wnoszącego petycję: Dane podmiotu składającego petycję zanonimizowano  w związku z brakiem zgody na ich publikację (art.8 ust.1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)

Planowany termin rozpatrzenia: 05.08.2020 r.