Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rok 2020

PDFUchwała Nr XXIV/348/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek (3,35MB)

PDFUchwała Nr XXIV/347/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2021. (4,70MB)

PDFUchwała Nr XXIV/346/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek. (3,34MB)

PDFUchwała Nr XXIV/345/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (248,29KB)

PDFUchwała Nr XXIV/344/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Toszek. (11,74MB)

PDFUchwała Nr XXIV/343/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości Gminy Toszek w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy na czas nieoznaczony. (196,83KB)

PDFUchwała Nr XXIV/342/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2021 (751,11KB)

stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w całości

PDFUchwała Nr XXIII/341/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej dodatkowego oświetlenia ulicznego w Ciochowicach (228,75KB)

PDFUchwała Nr XXIII/340/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Młodzi Aktywni Gliwice z dnia 16 września 2020 r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Toszku (211,82KB)

PDFUchwała Nr XXIII/339/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,34MB)

PDFUchwała Nr XXIII/338/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (260,14KB)

PDFUchwała Nr XXIII/337/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (503,72KB)

PDFUchwała Nr XXII/336/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,34MB)

PDFUchwała Nr XXII/335/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (247,29KB)

PDFUchwała Nr XXII/334/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek (245,50KB)

PDFUchwała Nr XXII/333/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (210,65KB)

PDFUchwała Nr XXII/332/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek” oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. (422,70KB)

PDFUchwała Nr XXII/331/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonych numerami działek: 1657/183, 1660/235 i 1662/183, stanowiącej własność Gminy Toszek (140,53KB)

PDFUchwała Nr XXI/330/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,34MB)

PDFUchwała Nr XXI/329/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (410,74KB)

PDFUchwała Nr XXI/328/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na dofinansowanie działalności Szpitala w Knurowie Sp. z o.o. w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (COVID-19) (204,70KB)

PDFUchwała Nr XXI/327/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 312/94 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (195,62KB)

PDFUchwała Nr XXI/326/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Toszek (212,15KB)

PDFUchwała Nr XX/325/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,26MB)

PDFUchwała Nr XX/324/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (290,59KB)

PDFUchwała Nr XX/323/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/112/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego (689,15KB)

PDFUchwała Nr XX/322/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/298/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (205,80KB)

PDFUchwała Nr XX/321/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0400 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 3, stanowiącej własność Gminy Toszek (496,97KB)

PDFUchwała Nr XX/320/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 24/13, o powierzchni 0,0090 ha, km. 9, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035305/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 2, stanowiącej własność Gminy Toszek (487,05KB)

PDFUchwała Nr XX/319/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 2, części działki 4 i 812/24 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (196,47KB)

PDFUchwała Nr XX/318/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 382/8 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (196,09KB)

PDFUchwała Nr XX/317/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 134 i 441/135 obręb Proboszczowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (196,81KB)

PDFUchwała Nr XX/316/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 587/218, o powierzchni 0,0200ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035790/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, stanowiącej własność Gminy Toszek (196,95KB)

PDFUchwała Nr XX/315/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 47 obręb Pisarzowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (195,39KB)

PDFUchwała Nr XX/314/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 1161/156 1162/156 obręb Paczyna, stanowiącej własność Gminy Toszek (197,00KB)

PDFUchwała Nr XX/313/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 144, 145 i 146 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (197,15KB)

PDFUchwała Nr XX/312/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 81 i 210/82, obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (197,82KB)

PDFUchwała Nr XX/311/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 11 obręb Kotliszowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (196,18KB)

PDFUchwała Nr XX/310/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej własność Gminy Toszek (212,06KB)

PDFUchwała Nr XX/309/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zamiaru zmiany statutu Centrum Kultury „Zamek w Toszku” w części dotyczącej zakresu działania Działu Bibliotek (204,60KB)

PDFUchwała Nr XX/308/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie woli przejęcia przez Gminę Toszek od Powiatu Gliwickiego zadania w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej (335,48KB)

PDFUchwała Nr XX/307/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021” za okres 2018-2019 (2,08MB)

PDFUchwała Nr XX/306/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019 (198,56KB)

PDFUchwała Nr XX/305/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019 (194,19KB)

PDFUchwała Nr XX/304/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka wotum zaufania (191,92KB)

PDFUchwała Nr XIX/303/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,20MB)

PDFUchwała Nr XIX/302/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (200,78KB)

PDFUchwała Nr XIX/301/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek (175,62KB)

PDFUchwała Nr XIX/300/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019 dla Gminy Toszek (2,42MB)

PDFUchwała Nr XIX/299/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji dotyczącej „Stop zagrożeniu zdrowia i życia” (148,27KB)

PDFUchwała Nr XIX/298/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej sprawdzenia procedury działalności Rady Sołeckiej w Pawłowicach (152,62KB)

PDFUchwała Nr XIX/297/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych (193,22KB)

PDFUchwała Nr XVIII/296/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek. (3,21MB)

PDFUchwała Nr XVIII/295/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020. (239,53KB)

PDFUchwała Nr XVIII/294/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości. (386,88KB)

PDFUchwała Nr XVIII/293/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Toszek. (177,69KB)

PDFUchwała Nr XVIII/292/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa. (177,26KB)

PDFUchwała Nr XVIII/291/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/276/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych. (459,96KB)

PDFUchwała Nr XVIII/290/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będacej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0380 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 5, stanowiącej własność Gminy Toszek. (506,10KB)

PDFUchwała Nr XVIII/289/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0424 ha, km.1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 4, stanowiącej własność Gminy Toszek. (508,29KB)

PDFUchwała Nr XVIII/288/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 82 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek. (173,95KB)

PDFUchwała Nr XVIII/287/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji "Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie". (1,90MB)

PDFUchwała Nr XVII/286/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek (3,22MB)

PDFUchwała Nr XVII/285/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (248,40KB)

PDFUchwała Nr XVII/284/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913 S w miejscowości Paczyna (177,26KB)

PDFUchwała Nr XVII/283/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wystąpienia z apelem do Prezesa Rady Ministrów o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tyt. m.in. obniżenia stawek podatku PIT (185,22KB)

PDFUchwała Nr XVII/282/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Toszek (175,65KB)

PDFUchwała Nr XVII/281/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2019 rok z realizacji Gminnego Programu, Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 wraz ze wskazaniem potrzeb (819,70KB)

PDFUchwała Nr XVII/280/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2019 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2019-2021 (606,69KB)

PDFUchwała Nr XVII/279/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2020 (272,59KB)

PDFUchwała Nr XVII/278/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Toszek (179,33KB)

PDFUchwała Nr XVII/277/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/293/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Toszek (179,87KB)

PDFUchwała Nr XVII/276/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (411,19KB)

PDFUchwała Nr XVII/275/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (174,95KB)

PDFUchwała Nr XVII/274/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (190,59KB)

PDFUchwała Nr XVII/273/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (216,73KB)

PDFUchwała Nr XVII/272/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (417,96KB)

PDFUchwała Nr XVII/271/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2020 roku” (601,18KB)

PDFUchwała Nr XVII/270/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek dla terenów położonych w Toszku, Paczynie, Pniowie i Ciochowicach (1,01MB)

PDFUchwała Nr XVII/269/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenie wniosku zanonimizowano z dnia 4 lutego 2020 r. (210,23KB)

PDFUchwała Nr XVII/268/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka (214,83KB)

PDFUchwała Nr XVII/267/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (193,49KB)

PDFUchwała Nr XVII/266/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Toszku w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych (191,73KB)

PDFUchwała Nr XVII/265/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2019 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2020 (961,84KB)

PDFUchwała Nr XVI/264/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi zanonimizowano z dnia 9 stycznia 2020 r. (288,17KB)

PDFUchwała Nr XVI/263/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek. (651,62KB)

PDFUchwała Nr XVI/262/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 482/73, obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek. (166,41KB)

PDFUchwała Nr XVI/261/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 462/73, obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,94KB)

PDFUchwała Nr XVI/260/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawieodstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 461/73, obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek. (166,32KB)

PDFUchwała Nr XVI/259/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 442/73, obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek. (167,81KB)

PDFUchwała Nr XVI/258/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działek: 432/73 i 433/73, obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek. (167,51KB)

PDFUchwała Nr XVI/257/2020 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2020. (275,28KB)