Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy - rok 2020

PDFZarządzenie nr 0050.307.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (354,14KB)

PDFZarządzenie nr 0050.306.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (379,12KB)

PDFZarządzenie nr 0050.305.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (241,60KB)

PDFZarządzenie nr 0050.304.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (4,40MB)

PDFZarządzenie nr 0050.303.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (237,29KB)

PDFZarządzenie nr 0050.302.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek w roku szkolnym 2020/2021 (384,61KB)

PDFZarządzenie nr 0050.301.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (1,25MB)

PDFZarządzenie nr 0050.300.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (802,05KB)

PDFZarządzenie nr 0050.299.2020 Burmistrza Toszka z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021 (184,68KB)

PDFZarządzenie nr 0050.298.2020 Burmistrza Toszka z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (439,99KB)

PDFZarządzenie nr 0050.296.2020 Burmistrza Toszka z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (545,88KB)

PDFZarządzenie nr 0050.297.2020 Burmistrza Toszka z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (582,84KB)

PDFZarządzenie nr 0050.295.2020 Burmistrza Toszka z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (850,99KB)

PDFZarządzenie nr 0050.294.2020 Burmistrza Toszka z dnia 18 grudnia 2020 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (890,67KB)

PDFZarządzenie nr 0050.293.2020 Burmistrza Toszka z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (728,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.292.2020 Burmistrza Toszka z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.266.2020 w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ul. Podwale, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 1338/26, 1347/23, 1336/26, 1345/26, 1346/23, 1343/26, 1686/236, 1340/26, 1349/23, 1354/22, 1339/26, 1348/23, 1353/22 przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych. (370,14KB)

PDFZarządzenie nr 0050.291.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (558,46KB)

PDFZarządzenie nr 0050.290.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (339,78KB)

PDFZarządzenie nr 0050.289.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (935,54KB)

PDFZarządzenie nr 0050.288.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 11 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (939,39KB)

PDFZarządzenie nr 0050.287.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (738,85KB)

PDFZarządzenie nr 0050.286.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (704,00KB)

PDFZarządzenie nr 0050.285.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (433,89KB)

PDFZarządzenie nr 0050.284.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (601,02KB)

PDFZarządzenie nr 0050.283.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (527,38KB)

PDFZarządzenie nr 0050.282.2020 Burmistrza Toszka z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Toszek (699,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.281.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (686,12KB)

PDFarządzenie nr 0050.280.2020 Burmistrza Toszka z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (246,27KB)

PDFZarządzenie nr 0050.279.2020 Burmistrza Toszka z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Toszek w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (222,32KB)

PDFZarządzenie nr 0050.278.2020 Burmistrza Toszka z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (259,49KB)

PDFZarządzenie nr 0050.277.2020 Burmistrza Toszka z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (472,40KB)

PDFZarządzenie nr 0050.276.2020 Burmistrza Toszka z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (503,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.275.2020 Burmistrza Toszka z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (257,78KB)

PDFZarządzenie nr 0050.274.2020 Burmistrza Toszka z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2021 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (3,20MB)

PDFZarządzenie nr 0050.273.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (1,96MB)

PDFZarządzenie nr 0050.272.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (436,89KB)

PDFZarządzenie nr 0050.271.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (1,89MB)

PDFZarządzenie nr 0050.270.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (652,85KB)

PDFZarządzenie nr 0050.269.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (2,04MB)

PDFZarządzenie nr 0050.268.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (2,00MB)

PDFZarządzenie nr 0050.267.2020 Burmistrza Toszka z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2020/2021 (152,00KB)

PDFZarządzenie nr 0050.266.2020 Burmistrza Toszka z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ul. Podwale, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 1338/26, 1347/23, 1336/26, 1345/26, 1346/23, 1343/26, 1686/236, 1340/26, 1349/23, 1354/22, 1339/26, 1348/23, 1353/22 przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych (1,26MB)

PDFZarządzenie nr 0050.265.2020 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2021 (13,33MB)

PDFZarządzenie nr 0050.264.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie nabycia przez Gminę Toszek prawa własności nieruchomości położonej w Paczynie a stanowiącej ul. Plac Drzewny (174,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.263.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (1,42MB)

PDFZarządzenie nr 0050.262.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (970,08KB)

PDFZarządzenie nr 0050.261.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 listopada 2020 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w 2021 roku (132,60KB)

PDFZarządzenie nr 0050.260.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2020/2021 (132,96KB)

PDFZarządzenie nr 0050.259.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2020/2021 (133,95KB)

PDFZarządzenie nr 0050.258.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (133,35KB)

PDFZarządzenie nr 0050.257.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (135,83KB)

PDFZarządzenie nr 0050.256.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (609,81KB)

PDFZarządzenie nr 0050.255.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (1,26MB)

PDFZarządzenie nr 0050.254.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek ne rok 2020 (693,01KB)

PDFZarządzenie nr 0050.253.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (1,41MB)

PDFZarządzenie nr 0050.252.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (1,38MB)

PDFZarządzenie nr 0050.251.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (134,22KB)

PDFZarządzenie nr 0050.250.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (1,16MB)

PDFZarządzenie nr 0050.249.2020 Burmistrza Toszka z dnia 21 października 2020 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. (1,87MB)

PDFZarządzenie nr 0050.248.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (612,71KB)

PDFZarządzenie nr 0050.247.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (1,39MB)

PDFZarządzenie nr 0050.246.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (1,38MB)

PDFZarządzenie nr 0050.245.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (1,26MB)

PDFZarządzenie nr 0050.244.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (683,23KB)

PDFZarządzenie nr 0050.243.2020 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (157,79KB)

PDFZarządzenie nr 0050.242.2020 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta i gminy Toszek (225,13KB)

PDFZarządzenie nr 0050.241.2020 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (131,39KB)

PDFZarządzenie nr 0050.240.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (586,86KB)

PDFZarządzenie nr 0050.239.2020 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu komunalnego i socjalnego lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Toszek (133,31KB)

PDFZarządzenie nr 0050.238.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 października 2020 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnych ćwiczeń Formacji Obrony Cywilnej (FOC) (128,77KB)

PDFZarządzenie nr 0050.237.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2020 (312,68KB)

PDFZarządzenie nr 0050.236.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (298,17KB)

PDFZarządzenie nr 0050.235.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (644,97KB)

PDFZarządzenie nr 0050.234.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (715,29KB)

PDFZarządzenie nr 0050.233.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku o okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. (840,29KB)

PDFZarządzenie nr 0050.232.2020 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (578,13KB)

PDFZarządzenie nr 0050.231.2020 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (643,47KB)

PDFZarządzenie nr 0050.230.2020 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (687,10KB)

PDFZarządzenie nr 0050.229.2020 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.314.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu najmu pomieszczeń, w tym obiektów sportowych wraz z wysokością stawek za wynajem pomieszczeń, a także udostępniania powierzchni (przestrzeni) reklamowych w szkołach i placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek (119,41KB)

PDFZarządzenie nr 0050.228.2020 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (293,43KB)

PDFZarządzenie nr 0050.227.2020 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (294,79KB)

PDFZarządzenie nr 0050.226.2020 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (108,95KB)

PDFZarządzenie nr 0050.225A.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym Gminy Toszek na rok 2020 (359,00KB)

PDFZarządzenie nr 0050.225.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (656,86KB)

PDFZarządzenie nr 0050.224.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności w Gminie Toszek (123,07KB)

PDFZarządzenie nr 0050.223.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2020/2021 (108,58KB)

PDFZarządzenie nr 0050.222.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2020/2021 (108,54KB)

PDFZarządzenie nr 0050.221.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (108,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.220.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (107,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.219.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku, oznaczonej ewidencyjnie numerami 1339/26, 1348/23 i 1353/22 przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (1,02MB)

PDFZarządzenie nr 0050.218.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku, oznaczonej ewidencyjnie numerami 1340/26, 1349/23 i 1354/22 przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (1,02MB)

PDFZarządzenie nr 0050.217.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku, oznaczonej ewidencyjnie numerem 1686/236, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (1,00MB)

PDFZarządzenie nr 0050.216.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku, oznaczonej ewidencyjnie numerem 1343/26, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (1,00MB)

PDFZarządzenie nr 0050.215.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku, oznaczonej ewidencyjnie numerami 1336/26, 1345/26 i 1346/23, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (1,03MB)

PDFZarządzenie nr 0050.214.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku, oznaczonej ewidencyjnie numerami 1338/26 i 1347/23, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (1,02MB)

PDFZarządzenie nr 0050.213.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 września 2020 r. w sprawie powołania dyrektora Centrum Kultury "Zamek w Toszku" (227,78KB)

PDFZarządzenie nr 0050.212.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 i. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (221,68KB)

PDFZarządzenie nr 0050.211.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (579,54KB)

PDFZarządzenie nr 0050.210.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (647,18KB)

PDFZarządzenie nr 0050.209.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (704,99KB)

PDFZarządzenie nr 0050.208.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (294,78KB)

PDFZarządzenie nr 0050.207.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (291,14KB)

PDFZarządzenie nr 0050.206.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2020/2021 (220,07KB)

PDFZarządzenie nr 0050.205.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby do zastępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie Pani Anny Zarzeckie (169,29KB)

PDFZarządzenie nr 0050.204.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (288,44KB)

PDFZarządzenie nr 0050.203.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (632,01KB)

PDFZarządzenie nr 0050.202.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (654,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.201.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2020/2021 (212,48KB)

PDFZarządzenie nr 0050.200.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (221,82KB)

PDFZarządzenie nr 0050.199.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza (1,50MB)

PDFZarządzenie nr 0050.198.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (2,97MB)

PDFZarządzenie nr 0050.197.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (645,79KB)

PDFZarządzenie nr 0050.196.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (663,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.195.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (225,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.194.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (297,66KB)

PDFZarządzenie nr 0050.193.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (289,42KB)

PDFZarządzenie nr 0050.192.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (225,68KB)

PDFZarządzenie nr 0050.191.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (221,80KB)

PDFZarządzenie nr 0050.190.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2020/2021 (221,25KB)

PDFZarządzenie nr 0050.189.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2020/2021 (212,34KB)

PDFZarządzenie nr 0050.188.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2020/2021 (212,12KB)

PDFZarządzenie nr 0050.187.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (214,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.186.2020 Burmistrza Toszka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przebiegu procedury Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 (326,25KB)

PDFZarządzenie nr 0050.185.2020 Burmistrza Toszka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie terminu naboru projektów w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego oraz określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację działań objętych procedurą Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 (258,94KB)

PDFZarządzenie nr 0050.184.2020 Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku (1,87MB)

PDFZarządzenie nr 0050.183.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (230,87KB)

PDFZarządzenie nr 0050.182.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (307,22KB)

PDFZarządzenie nr 0050.181.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (303,94KB)

PDFZarządzenie nr 0050.180.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (583,85KB)

PDFZarządzenie nr 0050.179.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (643,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.178.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (689,00KB)

PDFZarządzenie nr 0050.177.2020 Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (861,36KB)

PDFZarządzenie nr 0050.176.2020 Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (684,89KB)

PDFZarządzenie nr 0050.175.2020 Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (1,24MB)

PDFZarządzenie nr 0050.174.2020 Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (600,77KB)

PDFZarządzenie nr 0050.173.2020 Burmistrza Toszka z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ul. Dworcowej, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 112/7 i 114/8 (1,58MB)

PDFZarządzenie nr 0050.172.2020 Burmistrza Toszka z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku w rejonie ul. Dworcowej oraz Polnej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 140/29 (1,71MB)

PDFZarządzenie nr 0050.171.2020 Burmistrza Toszka z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku w rejonie ul. Polnej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 28 (1,61MB)

PDFZarządzenie nr 0050.170.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Skarbu Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek (352,11KB)

PDFZarządzenie nr 0050.169.2020 Burmistrza Toszka z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie 0050.32.2018 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Toszek (3,49MB)

PDFZarządzenie nr 0050.168.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (451,86KB)

PDFZarządzenie nr 0050.167.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (306,35KB)

PDFZarządzenie nr 0050.166.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (592,03KB)

PDFZarządzenie nr 0050.165.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (646,96KB)

PDFZarządzenie nr 0050.164.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (699,31KB)

PDFZarządzenie nr 0050.163.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (626,59KB)

PDFZarządzenie nr 0050.162.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.314.2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu najmu pomieszczeń, w tym obiektów sportowych wraz z wysokością stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek (291,40KB)

PDFZarządzenie nr 0050.161.2020 Burmistrza Toszka z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza, oznaczonych ewidencyjnie numerami 304/82, 308/82, 333/82, 335/82, 336/82, 337/82 i 339/82, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych (1,21MB)

PDFZarządzenie nr 0050.160B.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (359,36KB)

PDFZarządzenie nr 0050.160a.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,27MB)

PDFZarządzenie nr 0050.160.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 641/63 (KW nr GL1G/00034384/9, obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek, dla wybudowanego gazociągu niskiego ciśnienia (563,71KB)

PDFZarządzenie nr 0050.159.2020 Burmistrza Toszka z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (426,23KB)

PDFZarządzenie nr 0050.158.2020 Burmistrza Toszka z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (283,60KB)

PDFZarządzenie nr 0050.157.2020 Burmistrza Toszka z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (594,87KB)

PDFZarządzenie nr 0050.156.2020 Burmistrza Toszka z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (656,47KB)

PDFZarządzenie nr 0050.155.2020 Burmistrza Toszka z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (706,37KB)

PDFZarządzenie nr 0050.154.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (587,57KB)

PDFZarządzenie nr 0050.153.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (652,94KB)

PDFZarządzenie nr 0050.152.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (707,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.151.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (269,39KB)

PDFZarządzenie nr 0050.150.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (273,70KB)

PDFZarządzenie nr 0050.149a.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku" (2,37MB)

PDFZarządzenie nr 0050.149.2020 Burmistrza Toszka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (473,29KB)

PDFZarządzenie nr 0050.148.2020 Burmistrza Toszka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (297,64KB)

PDFZarządzenie nr 0050.147.2020 Burmistrza Toszka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (578,17KB)

PDFZarządzenie nr 0050.146.2020 Burmistrza Toszka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (628,71KB)

PDFZarządzenie nr 0050.145.2020 Burmistrza Toszka z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (672,94KB)

PDFZarządzenie nr 0050.144.2020 Burmistrza Toszka z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego (2,13MB)

PDFZarządzenie nr 0050.143.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze 572/47 (280,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.142.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze 176/3 (277,56KB)

PDFZarządzenie nr 0050.141.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku, oznaczonej ewidencyjnie numerem 140/29, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (1,39MB)

PDFZarządzenie nr 0050.140.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku, oznaczonej ewidencyjnie numerem 114/8, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (1,07MB)

PDFZarządzenie nr 0050.139.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku, oznaczonej ewidencyjnie numerem 112/7, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (1,05MB)

PDFZarządzenie nr 0050.138.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanej, położonej w Toszku, oznaczonej ewidencyjnie numerem 28, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (1,25MB)

PDFZarządzenie nr 0050.137.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. (583,38KB)

PDFZarządzenie nr 0050.136.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek; (619,74KB)

PDFZarządzenie nr 0050.135.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020; (663,78KB)

PDFZarządzenie nr 0050.134.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek; (457,17KB)

PDFZarządzenie nr 0050.133.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020; (307,20KB)

PDFZarządzenie nr 0050.132.2020 Burmistrza Toszka z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie do 31 sierpnia 2021 r. (209,10KB)

PDFZarządzenie nr 0050.131.2020 Burmistrza Toszka z dnia 10 czerwca 2020 w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Toszek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości (72,58KB)

PDFZarządzenie nr 0050.130.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (386,72KB)

PDFZarządzenie nr 0050.129.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (259,36KB)

PDFZarządzenie nr 0050.128.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (587,41KB)

PDFZarządzenie nr 0050.127.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (662,03KB)

PDFZarządzenie nr 0050.126.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (714,52KB)

PDFZarządzenie nr 0050.125.2020 Burmistrza Toszka z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Toszku do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku na terenie Gminy Toszek (30,71KB)

PDFZarządzenie nr 0050.124.2020 Burmistrza Toszka z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/298/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych (81,45KB)

PDFZarządzenie nr 0050.123.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (30,54KB)

PDFZarządzenie nr 0050.122.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2020/2021 (29,20KB)

PDFZarządzenie nr 0050.121.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2020/2021 (28,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.120.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (29,29KB)

PDFZarządzenie nr 0050.119.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2020/2021 (30,39KB)

PDFZarządzenie nr 0050.118.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2020/2021 (29,99KB)

PDFZarządzenie nr 0050.117.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (586,77KB)

PDFZarządzenie nr 0050.116.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (638,25KB)

PDFZarządzenie nr 0050.115.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (686,49KB)

PDFZarządzenie nr 0050.114.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (208,55KB)

PDFZarządzenie nr 0050.113.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (298,61KB)

PDFZarządzenie nr 0050.112.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (273,86KB)

PDFZarządzenie nr 0050.111.2020 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (621,58KB)

PDFZarządzenie nr 0050.110.2020 Burmistrza Toszka z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę będących własnością Gminy Toszek (78,92KB)

PDFZarządzenie nr 0050.109.2020 Burmistrza Toszka z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie będącej własnością Gminy Toszek (62,21KB)

PDFZarządzenie nr 0050.108.2020 Burmistrza Toszka z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (369,49KB)

PDFZarządzenie nr 0050.107.2020 Burmistrza Toszka z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (385,84KB)

PDFZarządzenie nr 0050.106.2020 Burmistrza Toszka z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę będących własnością Gminy Toszek (88,88KB)

PDFZarządzenie nr 0050.105.2020 Burmistrza Toszka z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę będących własnością Gminy Toszek (79,66KB)

PDFZarządzenie nr 0050.104.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (432,14KB)

PDFZarządzenie nr 0050.103.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (363,30KB)

PDFZarządzenie nr 0050.102.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (207,67KB)

PDFZarządzenie nr 0050.101.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (258,94KB)

PDFZarządzenie nr 0050.100.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (341,90KB)

PDFZarządzenie nr 0050.99.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (657,96KB)

PDFZarządzenie nr 0050.98.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze 1358/181 (28,23KB)

PDFZarządzenie nr 0050.97.2020 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (598,28KB)

PDFZarządzenie nr 0050.96.2020 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (656,08KB)

PDFZarządzenie nr 0050.95.2020 Burmistrza Toszka z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (699,78KB)

PDFZarządzenie nr 0050.94.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (264,89KB)

PDFZarządzenie nr 0050.93.2020 Burmistrza Toszka z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej (42,22KB)

PDFZarządzenie nr 0050.92.2020 Burmistrza Toszka z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa (68,14KB)

PDFZarządzenie nr 0050.91.2020 Burmistrza Toszka z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka nr 0050.61.2020 z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy VII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku powstałej z przekształcenia gimnazjum (33,34KB)

PDFZarządzenie nr 0050.90.2020 Burmistrza Toszka z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka nr 0050.14.2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek na rok szkolny 2020/2021 (142,57KB)

PDFZarządzenie nr 0050.89.2020 Burmistrza Toszka z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka nr 0050.13.2020 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kotulinie, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Paczynie w roku szkolnym 2020/2021 (121,29KB)

PDFZarządzenie nr 0050.88.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (369,33KB)

PDFZarządzenie nr 0050.87.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości (59,20KB)

PDFZarządzenie nr 0050.86.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie będącej własnością Gminy Toszek (627,36KB)

PDFZarządzenie nr 0050.85.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Gminy Toszek (66,73KB)

PDFZarządzenie nr 0050.84.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (73,50KB)

PDFZarządzenie nr 0050.83.2020 Burmistrza Toszka z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (372,50KB)

PDFZarządzenie nr 0050.82.2020 Burmistrza Toszka z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (430,96KB)

PDFZarządzenie nr 0050.81.2020 Burmistrza Toszka z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (479,61KB)

PDFZarządzenie nr 0050.80.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (3,80MB)

PDFZarządzenie nr 0050.79.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2020r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (633,04KB)

PDFZarządzenie nr 0050.78.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (644,81KB)

PDFZarządzenie nr 0050.77.2020 Burmistrza Toszka z dnia 26 marca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działkach: nr 1558/40 i nr 1561/40 (KW nr GL1G/00033774/3, obręb Toszek), stanowiącej własność Gminy Toszek, dla lokalizacji linii kablowej niskiego napięcia (495,24KB)

PDFZarządzenie nr 0050.76.2020 Burmistrza Toszka z dnia 26 marca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 1460/126 (KW nr GL1G/00046838/4, obręb Toszek), stanowiącej własność Gminy Toszek, dla wybudowanego gazociągu niskiego ciśnienia (503,16KB)

PDFZarządzenie nr 0050.75.2020 Burmistrza Toszka z dnia 26 marca 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 342/82 (KW nr GL1G/00037101/3, obręb Toszek), stanowiącej własność Gminy Toszek, dla lokalizacji linii kablowej niskiego napięcia wraz z dwoma zestawami złączowo-pomiarowymi (507,03KB)

PDFZarządzenie nr 0050.74.2020 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (584,44KB)

PDFZarządzenie nr 0050.73.2020 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2020r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (632,31KB)

PDFZarządzenie nr 0050.72.2020 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (675,38KB)

PDFZarządzenie nr 0050.71.2020 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2020r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (279,86KB)

PDFZarządzenie nr 0050.70.2020 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (362,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.69.2020 Burmistrza Toszka z dnia 19 marca 2020r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2019, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury “Zamek w Toszku” za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2019 r. (2,06MB)

PDFZarządzenie nr 0050.68.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (366,24KB)

PDFZarządzenie nr 0050.67.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (388,17KB)

PDFZarządzenie nr 0050.66.2020 Burmistrza Toszka z dnia 10 marca 2020r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (208,01KB)

PDFZarządzenie nr 0050.65.2020 Burmistrza Toszka z dnia 10 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (290,69KB)

PDFZarządzenie nr 0050.64.2020 Burmistrza Toszka z dnia 10 marca 2020r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (358,25KB)

PDFZarządzenie nr 0050.63.2020 Burmistrza Toszka z dnia 10 marca 2020r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (421,65KB)

PDFZarządzenie nr 0050.62.2020 Burmistrza Toszka z dnia 10 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (470,63KB)

PDFZarządzenie nr 0050.61.2020 Burmistrza Toszka z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy VII Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku powstałej z przekształcenia gimnazjum (212,13KB)

PDFZarządzenie nr 0050.60.2020 Burmistrza Toszka z dnia 9 marca 2020r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.38.2020 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2020 z późn. zm. (45,24KB)

PDFZarządzenie nr 0050.59.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (433,28KB)

PDFZarządzenie nr 0050.58.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (31,16KB)

PDFZarządzenie nr 0050.57.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (29,88KB)

PDFZarządzenie nr 0050.56.2020 Burmistrza Toszka z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (346,88KB)

PDFZarządzenie nr 0050.55.2020 Burmistrza Toszka z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.38.2020 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2020 (41,75KB)

PDFZarządzenie nr 0050.54.2020 Burmistrza Toszka z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyniku naboru kandydata na prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Toszku (51,27KB)

PDFZarządzenie nr 0050.53.2020 Burmistrza Toszka w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Toszek oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (1,54MB)

PDFZarządzenie nr 0050.52.2020 Burmistrza Toszka z dnia 25.02.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1,51MB)

PDFZarządzenie nr 0050.51.2020 Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości i określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (1,70MB)

PDFZarządzenie nr 0050.50.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (347,58KB)

PDFZarządzenie nr 0050.49.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (393,92KB)

PDFZarządzenie nr 0050.48.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (31,83KB)

PDFZarządzenie nr 0050.47.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (31,67KB)

PDFZarządzenie nr 0050.46.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (231,73KB)

PDFZarządzenie nr 0050.45.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (229,98KB)

PDFZarządzenie nr 0050.44.2020 Burmistrza Toszka z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (29,26KB)

PDFZarządzenie nr 0050.43.2020 Burmistrza Toszka z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (106,74KB)

PDFZarządzenie nr 0050.42.2020 Burmistrza Toszka z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenie nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (672,76KB)

PDFZarządzenie nr 0050.41.2020 Burmistrza Toszka z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (33,05KB)

PDFZarządzenie nr 0050.40.2020 Burmistrza Toszka z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (529,37KB)

PDFZarządzenie nr 0050.39.2020 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę o numerze 389/165 (667,05KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.38.2020 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2020 (5,33MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.37.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Kotulinie przy ul. Wiejskiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 980/141, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (1,19MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (461,90KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.34.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020. (531,89KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.33.2020 Burmistrza Toszka z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26 a w Toszku w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (2,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.32.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek (186,23KB)

PDFZarządzenie nr 0050.31.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 0050.3.2015 Burmistrza Toszka z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu pobierania opłat z automatu wrzutowego zainstalowanego w toalecie publicznej stanowiącej własność Gminy Toszek (36,30KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.30.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Toszku w rejonie ul. Strzeleckiej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1630/105. (1,37MB)

PDFZarządzenie nr 0050.29.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (366,26KB)

PDFZarządzenie nr 0050.28.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (926,03KB)

PDFZarządzenie nr 0050.27.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (1 014,34KB)

PDFZarządzenie nr 0050.26.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2020 (1,08MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.25.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek, a także specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. (742,02KB)

PDFZarządzenie nr 0050.24.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2020-2023. (7,07MB)

PDFZarządzenie nr 0050.23.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIX/293/05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Toszek (282,42KB)

PDFZarządzenie nr 0050.22.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (32,58KB)

PDFZarządzenie nr 0050.21.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (2,94MB)

PDFZarządzenie nr 0050.20.2020 Burmistrza Toszka z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1,67MB)

PDFZarządzenie nr 0050.19.2020 Burmistrza Toszka z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Toszek (1,56MB)

PDFZarządzenie nr 0050.18.2020 Burmistrza Toszka z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie; zatwierdzenia aneksu nr 6 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2019/2020 (251,26KB)

PDFZarządzenie nr 0050.17.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (1,98MB)

PDFZarządzenie nr 0050.16.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (1,45MB)

PDFZarządzenie nr 0050.15.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (1,49MB)

PDFZarządzenie nr 0050.14.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie: ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek na rok szkolny 2020/2021. (1,17MB)

PDFZarządzenie nr 0050.13.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie: uzgodnienia regulaminu i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kotulinie, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Paczynie w roku szkolnym 2020/2021. (2,50MB)

PDFZarządzenie nr 0050.12.2020 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Toszek (2,55MB)

PDFZarządzenie nr 0050.11.2020 Burmistrza Toszka z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Toszku (300,97KB)

PDFZarządzenie nr 0050.10.2020 Burmistrza Toszka z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2020 roku" (7,73MB)

PDFZarządzenie nr 0050.9.2020 Burmistrza Toszka z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (1,46MB)

PDFZarządzenie nr 0050.8.2020 Burmistrza Toszka z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidulanego z terenu Gminy Toszek w ramach “Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012-2032” (4,08MB)

PDFZarządzenie nr 0050.7.2020 Burmistrza Toszka z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (8,10MB)

PDFZarządzenie nr 0050.6.2020 Burmistrza Toszka z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (1,20MB)

PDFZarządzenie nr 0050.5.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (984,25KB)

PDFZarządzenie nr 0050.4.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (605,43KB)

PDFZarządzenie nr 0050.3.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.314.2017 z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie ustalenia regulaminu najmu pomieszczeń, w tym obiektów sportowych wraz z wysokością stawek za wynajem pomieszczeń w palcówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek (49,16KB)

PDFZarządzenie nr 0050.2.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (459,40KB)

PDFZarządzenie nr 0050.1.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (1,24MB)