Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy - rok 2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.10.2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia " Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2020 roku"

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.9.2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.8.2020 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidulanego z terenu Gminy Toszek w ramach “Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012-2032”

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.7.2020 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na organizację opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka w nieruchomości położonej przy ul. Gliwickiej 26a w Toszku w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.6.2020 z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.5.2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.4.2020 z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.3.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.314.2017 z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie ustalenia regulaminu najmu pomieszczeń, w tym obiektów sportowych wraz z wysokością stawek za wynajem pomieszczeń w palcówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.2.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu finansowego na rok 2020 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.1.2020 z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2020

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00