Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu - rok 2020

PDFZarządzenie nr 120.90.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Toszek oraz jej jednostek budżetowych (704,55KB)

PDFZarządzenie nr 120.89.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.78.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku (468,66KB)

PDFZarządzenie nr 120.88.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali użytkowych (165,91KB)

PDFZarządzenie nr 120.87.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (377,29KB)

PDFZarządzenie nr 120.86.2020 Burmistrza Toszka z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.78.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku (480,31KB)

PDFZarządzenie nr 120.85.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym październik-grudzień 2020 r. w związku z przypadającym w sobotę 26 grudnia 2020 r. dniem ustawowo wolnym od pracy - drugim dniem Świąt Bożego Narodzenia oraz koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku w okresie rozliczeniowym od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (437,29KB)

PDFZarządzenie nr 120.84.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku (382,47KB)

PDFZarządzenie nr 120.83.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (287,28KB)

PDFZarządzenie nr 120.82.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku (182,46KB)

PDFZarządzenie nr 120.81.2020 Burmistrza Toszka z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 120.78.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku (460,59KB)

PDFZarządzenie nr 120.80.2020 Burmistrza Toszka z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (2,48MB)

PDFZarządzenie nr 120.79.2020 Burmistrza Toszka z dnia 13 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 120.78.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku (232,34KB)

PDFZarządzenie nr 120.78.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku (227,96KB)

PDFZarządzenie nr 120.77.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 120.75.2020 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku (185,44KB)

PDFZarządzenie nr 120.76.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 października 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 120.75.2020 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku (232,96KB)

PDFZarządzenie nr 120.75.2020 Burmistrza Toszka z dnia 20 października 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku (175,76KB)

PDFZarządzenie nr 120.74.2020 Burmistrza Toszka z dnia 21 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,96MB)

PDFZarządzenie nr 120.73.2020 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątku Gminy Toszek (3,84MB)

PDFZarządzenie nr 120.72.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych i zawierania umów, do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień publicznych na potrzeby realizacji operacji pn.: "Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek" (309,31KB)

PDFZarządzenie nr 120.71.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy Toszek (206,46KB)

PDFZarządzenie nr 120.70.2020 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (500,52KB)

PDFZarządzenie nr 120.69.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (368,91KB)

PDFZarządzenie nr 120.68.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali użytkowych (332,44KB)

PDFZarządzenie nr 120.67.2020 Burmistrza Toszka z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Urzędzie Miejskim w Toszku z lat 2002-2014 (435,03KB)

PDFZarządzenie nr 120.66.2020 Burmistrza Toszka z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2021 (323,53KB)

PDFZarządzenie nr 120.65.2020 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2021 (3,58MB)

PDFZarządzenie nr 120.64.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (2,57MB)

PDFZarządzenie nr 120.63.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury "Zamek w Toszku" (519,09KB)

PDFZarządzenie nr 120.62.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (588,93KB)

PDFZarządzenie nr 120.61.2020 Burmistrza Toszka z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Centrum Kultury "Zamek w Toszku" oraz powołania i określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej (244,58KB)

PDFZarządzenie nr 120.60.2020 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku (607,13KB)

PDFZarządzenie nr 120.59.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury "Zamek w Toszku" oraz powołania i określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej (296,22KB)

PDFZarządzenie nr 120.58.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku (345,99KB)

PDFZarządzenie nr 120.57.2020 Burmistrza Toszka z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (349,02KB)

PDFZarządzenie nr 120.56.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku (2,60MB)

PDFZarządzenie nr 120.55.2020 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym lipiec - wrzesień 2020 r. w związku z przypadającym z sobotę 15 sierpnia 2020 r. dniem ustawowo wolnym od pracy - Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dla zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 lipca 2020 r do dnia 30 września 2020 r. (494,93KB)

PDFZarządzenie nr 120.54.2020 Burmistrza Toszka z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Toszek oraz jej jednostek budżetowych (665,56KB)

PDFZarządzenie nr 120.53.2020 Burmistrza Toszka z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku (644,11KB)

PDFZarządzenie nr 120.52.2020 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.50.2020 Burmistrza Toszka w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku (370,82KB)

PDFZarządzenie nr 120.51.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (2,80MB)

PDFZarządzenie nr 120.50.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku (340,99KB)

PDFZarządzenie nr 120.49.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku (307,91KB)

PDFZarządzenie nr 120.48.2020 Burmistrza Toszka z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (612,13KB)

PDFZarządzenie nr 120.47.2020 Burmistrza Toszka z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury "Zamek w Toszku" oraz powołania i określenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej (4,67MB)

PDFZarządzenie nr 120.46.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie informacji o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kultury "Zamek w Toszku" (300,34KB)

PDFZarządzenie nr 120.45.2020 Burmistrza Toszka z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenia nr 120.37.2020 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku (1,08MB)

PDFZarządzenie nr 120.44.2020 Burmistrza Toszka z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku (2,55MB)

PDFZarządzenie nr 120.43.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (354,10KB)

PDFZarządzenie nr 120.42.2020 Burmistrza Toszka z dnia 5 czerwca 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.37.2020 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku z późn. zm. (1,14MB)

PDFZarządzenie nr 120.41.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.37.2020 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku z późn. zm (1,10MB)

PDFZarządzenie nr 120.40.2020 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2020 r. uchylające Zarządzenie nr 20/2012 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2012 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Toszku (38,14KB)

PDFZarządzenie nr 120.39.2020 Burmistrza Toszka z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (325,16KB)

PDFZarządzenie nr 120.38.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku. (1,16MB)

PDFZarządzenie nr 120.37.2020 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku (1,40MB)

PDFZarządzenie nr 120.36.2020 Burmistrza Toszka z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (57,09KB)

PDFZarządzenie nr 120.35.2020 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku (38,58KB)

PDFZarządzenie nr 120.34.2020 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku (38,89KB)

PDFZarządzenie nr 120.33.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.29.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku z późn. zm. (1,05MB)

PDFZarządzenie nr 120.32.2020 Burmistrza Toszka z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Gminy Toszek (21,25MB)

PDFZarządzenie nr 120.31.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.29.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku z późn. zm. (1,12MB)

PDFZarządzenie nr 120.30.2020 Burmistrza Toszka z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.29.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 marca 2020 w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku (923,48KB)

PDFZarządzenie nr 120.29.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku (1,06MB)

PDFZarządzenie nr 120.28.2020 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (375,37KB)

PDFZarządzenie nr 120.27A.2020 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku (1,04MB)

PDFZarządzenie nr 120.27.2020 Burmistrza Toszka z dnia 9 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali użytkowych (41,68KB)

PDFZarządzenie nr 120.26A.2020 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy Toszek, składającego się z pojemników typu ,,dzwony" na odpady segregowane (1,76MB)

PDFZarządzenie nr 120.26.2020 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (319,90KB)

PDFZarządzenie nr 120.25.2020 Burmistrza Toszka z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (41,88KB)

PDFZarządzenie nr 120.24.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (72,89KB)

PDFZarządzenie nr 120.23.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (63,09KB)

PDFZarządzenie nr 120.22.2020 Burmistrza Toszka z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (39,25KB)

PDFZarządzenie nr 120.21.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (42,82KB)

PDFZarządzenie nr 120.20.2020 Burmistrza Toszka z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Toszku (333,45KB)

PDFZarządzenie nr 120.19.2020 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,87MB)

PDFZarządzenie nr 120.18.2020 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (2,44MB)

PDFZarządzenie Nr 120.17.2020 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (579,97KB)

PDFZarządzenie nr 120.16.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (538,11KB)

PDFZarządzenie nr 120.15.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.11.2020 Burmistrza Toszka w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (43,95KB)

PDFZarządzenie nr 120.14.2020 Burmistrza Toszka z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (40,63KB)

PDFZarządzenie nr 120.13.2020 Burmistrza Toszka z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (346,86KB)

PDFZarządzenie Nr 120.12.2020 Burmistrza Toszka z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. (1,94MB)

PDFZarządzenie Nr 120.11.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku. (40,19KB)

PDFZarządzenie nr 120.10.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku. (397,40KB)

PDFZarządzenie nr 120.9.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku (315,10KB)

PDFZarządzenie nr 120.8.2020 Burmistrza Toszka z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia w sprawie centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Toszek oraz jej jednostek budżetowych (51,13KB)

PDFZarządzenie nr 120.7.2020 Burmistrza Toszka z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku. (2,44MB)

PDFZarządzenie nr 120.6.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. (515,93KB)

PDFZarządzenie nr 120.5.2020 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,20MB)

PDFZarządzenie nr 120.4.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka nr 120.1.2020 z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (362,29KB)

PDFZarządzenie nr 120.3.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz wzorów spisów zdawczo-odbiorczych (2,18MB)

PDFZarządzenie nr 120.2.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (3,22MB)

PDFZarządzenie nr 120.1.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (575,69KB)