Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu - rok 2020

PDFZarządzenie nr 120.29.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.28.2020 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.27A.2020 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Miejski w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.27.2020 Burmistrza Toszka z dnia 9 marca 2020r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali użytkowych

PDFZarządzenie nr 120.26.2020 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.25.2020 Burmistrza Toszka z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.24.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.23.2020 Burmistrza Toszka z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie: informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.22.2020 Burmistrza Toszka z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.21.2020 Burmistrza Toszka z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.20.2020 Burmistrza Toszka z dnia 13 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.19.2020 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.18.2020 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.17.2020 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.16.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.15.2020 Burmistrza Toszka z dnia 6 lutego 2020 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.11.2020 Burmistrza Toszka w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.14.2020 Burmistrza Toszka z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.13.2020 Burmistrza Toszka z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

PDFZarządzenie Nr 120.12.2020 Burmistrza Toszka z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.

PDFZarządzenie Nr 120.11.2020 Burmistrza Toszka z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku.

PDFZarządzenie nr 120.10.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku.

PDFZarządzenie nr 120.9.2020 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.8.2020 Burmistrza Toszka z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia w sprawie centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Toszek oraz jej jednostek budżetowych

PDFZarządzenie nr 120.7.2020 Burmistrza Toszka z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku.

PDFZarządzenie nr 120.6.2020 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.

PDFZarządzenie nr 120.5.2020 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.4.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka nr 120.1.2020 z dnia 07 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.3.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz wzorów spisów zdawczo-odbiorczych

PDFZarządzenie nr 120.2.2020 Burmistrza Toszka z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.1.2020 Burmistrza Toszka z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00