Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XV Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2019 r.

PDFdodanie w pkt VI ppkt 15) tj. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFdodanie w pkt VI ppkt 16) tj projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku zanonimizowano z dnia 23 października 2019 r.

PDFdodanie w pkt VI ppkt 17) tj. projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości

PDFw sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Ciochowicach, stanowiącej działkę oznaczoną numerem 389/165

PDFw sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek

PDFw sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2020

PDFw sprawie przystąpienia Gminy Toszek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

PDFw sprawie ustalenia wysokości dopłaty do taryfy za odprowadzanie ścieków na rok 2020

PDFw sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

PDFw sprawie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza Toszka

PDFw sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2020

PDFw sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Toszek

PDFw sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek Panu Eduardowi Schmidowi

PDFw sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek Pani Anneliese Schmid

PDFw sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek Panu Josefowi Tanzerowi

PDFw sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek Pani Marii Tanzer

PDFw sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Toszek Pani Annie Seidel

PDFw sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFw sprawie rozpatrzenia wniosku (zanonimizowano) z dnia 23 października 2019 r.

PDFw sprawie przekazania petycji według właściwości