Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr XIV/2019 z XIV Sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 listopada 2019 r.

PDFProtokół nr XIV z XIV Sesji RM w Toszku

PDFLista obecności radnych.

PDFLista obecności sołtysów.

PDFPorządek obrad.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wprowadzenia zamiany kolejności omawiania punktu V jako punkt VI.

PDFZmieniony porządek obrad.

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 30.10.2019 r. do 26.11.2019 r.).

PDFUchwała nr XIV/233/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2020. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.]

PDFUchwała nr XIV/234/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wystąpienia. z apelem do Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wystąpienia z apelem do Posłów na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej o odrzucenie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

PDFUchwała nr XIV/235/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.742.2019 z dnia 31 października 2019 r.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego Nr NPII.4131.1.742.2019 z dnia 31 października 2019 r.

PDFUchwała nr XIV/236/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego.

PDFUchwała nr XIV/236/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019 wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego.

PDFUchwała nr XIV/237/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIV/238/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIV/239/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFUchwała nr XIV/240/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

Link do nagrania z sesji: http://toszek.esesja.pl/transmisja/2156/sesja-rady-w-dniu-%C5%9Broda-27-listopada-2019.htm