Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenia, ogłoszenia, komunikaty

 • Decyzja środowiskowa w sprawie

  realizacji przedsięwzięcia p.n.: „Wykonanie urządzeń wodnych- studni zastępczych S-1A i S-2A na ujęciu wód podziemnych z utworów karbonu w Kotulinie, dz. ewid. nr 36/6 obręb Kotulin”

 • Obwieszczenie Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie

  podania do publicznej wiadomości faktu wydania decyzjiznak NRŚ.6220.2.2021.EK z dnia 25.08.2021 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Wykonanie urządzeń wodnych- studni zastępczych S-1A i S-2A na ujęciu wód podziemnych z utworów karbonu w Kotulinie, dz. ewid. nr 36/6 obręb Kotulin” oraz podania informacji o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji.

 • Obwieszczenie Burmistrza Toszka z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie

  zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji znak NRŚ.6220.2.2021.EK z dnia 25.08.2021 r. w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Wykonanie urządzeń wodnych- studni zastępczych S-1A i S-2A na ujęciu wód podziemnych z utworów karbonu w Kotulinie, dz. ewid. nr 36/6 obręb Kotulin”

 • Obwieszczenie Burmistrza Toszka z dnia 18 sierpnia 2021 r. w sprawie

  zakończenia postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Farma fotowoltaiczna Wielowieś II", znak NRŚ.6220.3.2018.EK wydanej przez Burmistrza Toszka w dniu 14.05.2018 r.

   

 • Obwieszczenie Burmistrza Toszka z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie

   zawiadomienia strony postępowania będącej właścicielem nieruchomości położonej w Paczynce, oznaczonej nr działki 168/8 o zmianie terminu załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym, na wniosek K.T.M. Sp. z o.o. Gorzesław 76, 56-420 Bierutów, którą reprezentuje pełnomocnik Pani Anna Witkowska Dyrektor techniczny firmy „EURO-EKO-POL" Leszek Kamiński Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40-780, przy ul. Owsianej 62,  w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Realizacja Rolniczego Zakładu Produkcji Nawozów Organicznych na działce o numerze 793/22 obręb ewidencyjny Paczynka"  - w celu ogłoszenia

 • Obwieszczenie Burmistrza Toszka w sprawie

  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Toszek dla terenów położonych w Toszku, Paczynie, Pniowie i Ciochowicach

 • Obwieszczenie Burmistrza Toszka z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie

  zakończenia postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia p.n.: „Wykonanie urządzeń wodnych- studni zastępczych S-1A i S-2A na ujęciu wód podziemnych z utworów karbonu w Kotulinie, dz. ewid. nr 36/6 obręb Kotulin

 • Obwieszczenie Burmistrza Toszka z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie

  dopuszczenia Stowarzyszenia zwykłego TU I TERAZ Dla PRZYSZŁOŚCI z siedzibą w Kieleczce do udziału na prawach strony w toczącym się postępowaniu administracyjnym w przedmiocie zmiany decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Farma fotowoltaiczna Wielowieś II", znak NRŚ.6220.3.2018.EK wydanej przez Burmistrza Toszka w dniu 14.05.2018 r.