Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr XIII/2019 z XIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 30 października 2019 r.

PDFProtokół nr XIII/2019 z XIII Sesji RM w Toszku, która odbyła się w dniu 30 października 2019 r.

PDFLista obecności radnych.

PDFLista obecności sołtysów.

PDFImienny wykaz głosowań dotyczący zmiany tytułu projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 24/13, o powierzchni 0,0210 ha, km. 9 dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035305/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 6, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie dodania do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek”. Imienny wykaz głosowań dotyczący dodania do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku (zanonimizowano) z dnia 23 października 2019 r.

PDFZmieniony porządek obrad

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 25 września 2019 r. do 29 października 2019 r.

PDFUchwała nr XIII/133/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Toszek pod firmą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Toszku”.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Toszek pod firmą „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Toszku”.

PDFUchwała nr XIII/134/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Pani Alicji Kałmuk w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie powołania Pani Alicji Kałmuk w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

PDFUchwała nr XIII/135/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Pani Ireny Klausa w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie powołania Pani Ireny Klausa w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

PDFUchwała nr XIII/136/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Pani Magdaleny Krzepisz w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie powołania Pani Magdaleny Krzepisz w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

PDFUchwała nr XIII/137/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Pana Ireneusza Maleńskiego w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie powołania Pana Ireneusza Maleńskiego w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

PDFUchwała nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Pani Małgorzaty Pawłowskiej-Woźniak w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie powołania Pani Małgorzaty Pawłowskiej-Woźniak w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej.

PDFUchwała nr XIII/139/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej udzielonych w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków zasiłków okresowych i zasiłków celowych, przyznanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej udzielonych w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków zasiłków okresowych i zasiłków celowych, przyznanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy.

PDFUchwała nr XIII/140/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

PDFUchwała nr XIII/141/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 24/13, o powierzchni 0,0574 ha, km. 9, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GLG1/00035305/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 1, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 24/13, o powierzchni 0,0574 ha, km. 9, dla którego Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GLG1/00035305/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 1, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/142/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 24/13, o powierzchni 0,0210 ha, km. 9, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035305/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 6, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 24/13, o powierzchni 0,0210 ha, km. 9, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035305/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 6, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/143/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 173/14, o powierzchni 0,0364 ha, km. 9, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GLG1/00037089/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 2, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 173/14, o powierzchni 0,0364 ha, km. 9, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GLG1/00037089/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 2, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/144/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,021 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GLG1/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 16, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,021 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GLG1/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 16, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/145/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,0156 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GLG1/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 17, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,0156 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GLG1/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 17, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/146/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,0400 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GLG1/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 18, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,0400 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GLG1/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 18, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/147/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,0462 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 27, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,0462 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 27, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/148/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,0200 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 31, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 278/43, o powierzchni 0,0200 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034048/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 31, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/149/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45, o powierzchni 0,0217 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034047/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 3, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45, o powierzchni 0,0217 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034047/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 3, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/150/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45, o powierzchni 0,023 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034047/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 10, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45, o powierzchni 0,023 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00034047/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 10, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/151/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 281/45, o powierzchni 0,0190 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033861/02 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 6, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 281/45, o powierzchni 0,0190 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033861/02 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 6, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/152/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek 304/25 i 305/25, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek 304/25 i 305/25, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 348/2, o powierzchni 0,0332 ha, km. 10, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035315/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 6, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 348/2, o powierzchni 0,0332 ha, km. 10, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035315/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 6, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/154/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 348/2, o powierzchni 0,0760 ha, km. 10, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035315/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 7, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 348/2, o powierzchni 0,0760 ha, km. 10, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035315/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 7, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/155/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 348/2, o powierzchni 0,0800 ha, km. 10, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035315/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 8, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 348/2, o powierzchni 0,0800 ha, km. 10, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035315/2 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 8, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/156/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 413/200, o powierzchni 0,0226 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00067933/3 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 1, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 413/200, o powierzchni 0,0226 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00067933/3 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 1, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/157/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 413/200, o powierzchni 0,0154 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00067933/3 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 4, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 413/200, o powierzchni 0,0154 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00067933/3 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 4, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/158/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 413/200, o powierzchni 0,0172 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00067933/3 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 5, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 413/200, o powierzchni 0,0172 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00067933/3 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 5, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/159/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 488/4, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 488/4, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/160/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0280 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 19, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0280 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 19, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/161/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0300 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 20, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0300 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 20, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/162/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0270 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 28, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0270 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 28, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/163/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0410 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 35, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0410 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 35, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/164/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0410 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 36, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0410 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 36, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/165/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0378 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 37, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0378 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 37, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/166/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0350 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 38, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 606/43, o powierzchni 0,0350 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033888/5 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 38, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/167/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0420 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 1, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0420 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 1, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/168/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0361 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 7, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0361 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 7, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/169/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0396 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 12, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0396 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 12, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/170/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0400 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 13, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0400 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 13, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/171/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0399 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 14, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1032/209, o powierzchni 0,0399 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00035316/9 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 14, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/172/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1474/62, o powierzchni 0,0065 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033853/1 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 1, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1474/62, o powierzchni 0,0065 ha, km. 1, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr GL1G/00033853/1 z przeznaczeniem pod ogródek warzywny, oznaczony numerem 1, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/173/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1644/200, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 1644/200, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/174/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 75/4, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 75/4, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/175/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 588/218 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 588/218 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/176/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 531, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 531, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/177/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 803/222, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 803/222, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/178/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, stanowiącej działkę nr 101, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, stanowiącej działkę nr 101, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/179/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, stanowiącej działkę nr 101, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, stanowiącej działkę nr 101, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/180/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, posiadającej udział 1319/52220 w działce nr 114/33, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, posiadającej udział 1319/52220 w działce nr 114/33, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/181/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, posiadającej udział 1400/52220 w działce nr 114/33, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, posiadającej udział 1400/52220 w działce nr 114/33, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/182/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 1, stanowiącego działkę nr 197/11 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 1, stanowiącego działkę nr 197/11 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/183/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 2, stanowiącego działkę nr 197/11 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 2, stanowiącego działkę nr 197/11 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/184/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 3, stanowiącej działkę nr 197/11, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 3, stanowiącej działkę nr 197/11, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/185/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości posiadającej udział 0,037 w działce nr 336/59 będący własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości posiadającej udział 0,037 w działce nr 336/59 będący własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/186/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, posiadającej udział 1710/93187 w działce nr 337/64 będący własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, posiadającej udział 1710/93187 w działce nr 337/64 będący własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/187/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, posiadającej udział 1710/93187 w działce nr 337/64 będący własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, posiadającej udział 1710/93187 w działce nr 337/64 będący własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/188/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, posiadającej udział 0,018 w działce nr 351/80 będący własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, posiadającej udział 0,018 w działce nr 351/80 będący własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/189/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, posiadającej udział 0,016 w działce nr 351/80 będący własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, posiadającej udział 0,016 w działce nr 351/80 będący własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/190/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 539/249 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 539/249 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/191/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, stanowiącej działkę nr 1095/78, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, stanowiącej działkę nr 1095/78, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/192/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, stanowiącej działkę nr 1095/78, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, stanowiącej działkę nr 1095/78, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/193/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości posiadającej udział 0,032 w działce nr 1279/91 będący własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości posiadającej udział 0,032 w działce nr 1279/91 będący własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/194/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, stanowiącej działkę nr 1333/75, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, stanowiącej działkę nr 1333/75, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/195/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, stanowiącej działkę nr 1333/75, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, stanowiącej działkę nr 1333/75, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/196/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości posiadającej udział 0,032 w działce nr 1414/91 będący własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości posiadającej udział 0,032 w działce nr 1414/91 będący własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/197/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 1, stanowiącego działkę nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 1, stanowiącego działkę nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/198/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 2, stanowiącego działkę nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 2, stanowiącego działkę nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/199/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 3, stanowiącego działkę nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 3, stanowiącego działkę nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/200/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 4, stanowiącego działkę nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 4, stanowiącego działkę nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/201/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 5, stanowiącego działkę nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 5, stanowiącego działkę nr 1423/193 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/202/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 1, stanowiącego działkę nr 1424/193 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 1, stanowiącego działkę nr 1424/193 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/203/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 2, stanowiącego działkę nr 1424/193 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 2, stanowiącego działkę nr 1424/193 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/204/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 1, stanowiącego działkę nr 1463/105 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 1, stanowiącego działkę nr 1463/105 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/205/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 2, stanowiącego działkę nr 1463/105 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym nr 2, stanowiącego działkę nr 1463/105 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/206/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 3, stanowiącej działkę nr 1463/105, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 3, stanowiącej działkę nr 1463/105, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/207/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 4, stanowiącej działkę nr 1463/105, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 4, stanowiącej działkę nr 1463/105, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/208/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 5, stanowiącej działkę nr 1463/105, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 5, stanowiącej działkę nr 1463/105, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/209/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości posiadającej udział 0,133 w działce nr 1464/105 będący własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości posiadającej udział 0,133 w działce nr 1464/105 będący własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/210/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości posiadającej udział 0,131 w działce nr 1464/105, będący własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości posiadającej udział 0,131 w działce nr 1464/105, będący własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/211/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, stanowiącej działkę nr 1489/215, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 1, stanowiącej działkę nr 1489/215, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/212/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, stanowiącej działkę nr 1489/215, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 2, stanowiącej działkę nr 1489/215, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/213/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 3, stanowiącej działkę nr 1489/215, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej garażem murowanym nr 3, stanowiącej działkę nr 1489/215, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/214/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1511/212, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1511/212, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/215/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1512/212, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1512/212, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/216/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1513/212, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1513/212, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/217/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1514/212, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1514/212, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/218/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1515/212, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1515/212, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/219/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1516/212, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1516/212, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/220/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 1517/212 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 1517/212 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/221/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1518/212, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1518/212, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/222/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1629/105, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1629/105, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/223/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 1632/105 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 1632/105 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/224/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 1633/105 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 1633/105 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/225/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 1636/105 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 1636/105 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/226/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 1637/105 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu gruntu zabudowanego garażem blaszanym, stanowiącego działkę nr 1637/105 będącą własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/227/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1638/105, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1638/105, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/228/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1639/105, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 1639/105, będącej własnością Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/229/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa.

PDFUchwała nr XIII/230/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFUchwała nr XIII/231/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XIII/232/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku zanonimizowano z dnia 23 października 2019 r.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku zanonimizowano z dnia 23 października 2019 r.