Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr XII/2019 z XII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 25 września 2019 r.

PDFProtokół nr XII/2019 z XII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 25 września 2019 r.

PDFLista obecności radnych

PDFLista obecności sołtysów

PDFPorządek obrad

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 21.08.2019 r. do 24.09.2019 r.)

PDFUchwała nr XII/125/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cichowice

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cichowice

PDFUchwała nr XII/126/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania

PDFUchwała nr XII/127/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli

PDFUchwała nr XII/128/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Górnośląskiej w Toszku – droga powiatowa nr 2990S oraz ul. Ludowej w Toszku – droga powiatowa nr 2988S

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Górnośląskiej w Toszku – droga powiatowa nr 2990S oraz ul. Ludowej w Toszku – droga powiatowa nr 2988S

PDFUchwała nr XII/129/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek” oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek” oraz przekazania go do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

PDFUchwała nr XII/130/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFUchwała nr XII/131/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

PDFUchwała nr XII/132/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przekazania petycji według właściwości