Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr XI/2019 z XI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 21 sierpnia 2019 r.

PDFProtokół nr XI/2019 z XI Sesji RM w Toszku, która odbyła się w dniu 21 sierpnia 2019 r.

PDFLista obecności radnych.

PDFLista obecności sołtysów.

PDFPorządek obrad.

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 26.06.2019 r. do 20.08.2019 r.).

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławnika.

PDFUchwała nr XI/113/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie stwierdzenia wyboru ławnika.

PDFUchwała nr XI/114/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/324/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Toszku.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/324/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka

PDFUchwała nr XI/115/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

PDF. Imienny wykaz głosowań w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

PDF. Uchwała nr XI/116/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 65 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 65 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XI/117/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 73 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki nr 73 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XI/118/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 74 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 74 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XI/119/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1189/159 obręb Paczyna, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1189/159 obręb Paczyna, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr XI/120/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej Proboszczowice-Szklarnia.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej Proboszczowice-Szklarnia.

PDFUchwała nr XI/121/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie apelu do władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań i likwidację zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie apelu do władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań i likwidację zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji.

PDF. Uchwała nr XI/122/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFUchwała nr XI/123/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka.

PDFUchwała nr XI/124/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie rozpatrzenia petycji.