Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Możliwość zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Do piątku 13 września 2019 r. włącznie (do godziny 15:00!)  istnieje możliwość zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu I Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przez:

 1. pełnomocników komitetów wyborczych;
 2. wyborców;

Ważne: wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji. Należy pamiętać, iż PIERWSZEŃSTWO W POWOŁANIU DO SKŁADU DANEJ KOMISJI MAJĄ OSOBY ZGŁOSZONE Z RAMIENIA KOMITETU WYBORCZEGO (osoby zgłoszone przez pełnomocników komitetów wyborczych).

W przypadku, gdy liczba prawidłowo zgłoszonych kandydatów do składu komisji jest równa ustawowemu składowi liczbowemu, komisja powoływana jest w składzie odpowiadającym liczbie zgłoszonych kandydatów.

W przypadku mniejszej liczby członków niż ustawowy skład komisji, pozostałych kandydatów do składu komisji wyłania się w drodze publicznego  losowania spośród osób zgłoszonych przez wszystkich pełnomocników wyborczych. W celu uzupełnienia składu komisji pełnomocnicy wyborczy mogą zgłosić do losowania tyle osób, ile brakuje do ustawowego składu liczbowego komisji.

Jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów wciąż jest mniejsza niż ustawowy skład liczbowy komisji, kolejnego uzupełnienia składu komisji dokonuje się spośród osób ujętych w stałym rejestrze wyborców jednej z gmin województwa śląskiego po uzyskaniu zgody osoby, która ma uzupełnić skład komisji, a więc w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych indywidualnie.

Zgłoszenia  należy dokonać na formularzu stanowiącym załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej (wzór do pobrania poniżej), które można składać w Referacie Organizacyjnym (pokój nr 8, parter) w Urzędzie Miejskim w Toszku.

Wynagrodzenie:

Członkom komisji wyborczych przysługuje zryczałtowana dieta za czas związany z wykonywaniem czynności w wysokości:

 • 500 zł - dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych;
 • 400 zł - dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych;
 • 350 zł - dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Po nowelizacji Kodeksu wyborczego w każdym obwodzie głosowania (w Gminie Toszek jest 7 obwodów stałych i jeden odrębny obwód głosowania) w wyborach do Sejmu i Senatu w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej powołuje się Obwodową Komisję Wyborczą – jedną na obwód – bez podziału na tzw. komisje „dzienne’ i „nocne” . Przedmiotowy podział na 2 komisje pozostaje wyłącznie w przypadku wyborów samorządowych.

Kandydatem na członka komisji w wyborach do Sejmu i Senatu może być:

 • osoba, która zamieszkuje na obszarze województwa śląskiego i jest wpisana do stałego rejestru wyborców na obszarze jednej z gmin województwa śląskiego;
 • osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
 • jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej, który najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
 • nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
 • nie  jest  pozbawiona  praw  wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
 • nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.
 • nie  jest  pozbawiona  prawa  wybierania  w  państwie  członkowskim  Unii  Europejskiej, którego jest obywatelem

Kandydatem na członka komisji w wyborach do Sejmu i Senatu NIE może być:

 • kandydat w wyborach;
 • komisarz wyborczy;
 • pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
 • pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
 • urzędnik wyborczy;
 • mąż zaufania;
 • obserwator społeczny;
 • osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach
  • małżonkiem,
  • wstępnym,
  • zstępnym,
  • rodzeństwem,
  • małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego,
  • osobą pozostającą w stosunku przysposobienia
   jeżeli kandydat kandyduje w okręgu wyborczym, dla którego właściwa jest dana komisja

Lista zarejestrowanych komitetów wyborczych dostępna jest pod linkiem: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/komitety

Szczegóły określa Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju,  w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego (tekst ujednolicony) - do pobrania poniżej oraz pod linkiem: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/uchwaly/35333

PDFUchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego. (161,58KB)

DOCZgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu i Senatu - formularz dla wyborców indywidualnych (71,00KB)