Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr IX/2019 z IX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2019 r.

PDFProtokół nr IX.2019 z IX Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się 26 czerwca 2019 r.

Załączniki:

PDFLista obecności radnych.

PDFLista obecności sołtysów.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie usunięcia w pkt VI ppkt 7 lit.b tritet pierwsze: „wystąpienia mieszkańców”.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie dodania do porządku obrad w pkt VI ppkt 10, tj. projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek”.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie dodania do porządku obrad w pkt VI ppkt 11, tj. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Boguszyce.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie dodania do porządku obrad w pkt VI ppkt 12, tj. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie dodania do porządku obrad w pkt. VI ppkt 13, tj. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie dodania do porządku obrad w pkt. VI ppkt 14, tj. projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek w rejonie Sroczej Góry.

PDFImienny wykaz głosowań dodania do porządku obrad w pkt. VI ppkt 15, tj. projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek.

PDFZmieniony porządek obrad.

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 29.05.2019 r. do 25.06.2019 r.).

PDFUchwała nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice.

PDFUchwała nr IX/94/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.

PDFUchwała nr IX/95/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania wniosku według właściwości.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przekazania wniosku według właściwości.

PDFUchwała nr IX/96/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Centrum Kultury „Zamek w Toszku”.

PDFUchwała nr IX/97/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.

PDFUchwała nr IX/98/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFUchwała nr IX/99/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka wotum zaufania.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka wotum zaufania.

PDFUchwała nr IX/100/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018.

PDFUchwała nr IX/101/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018.

PDFUchwała nr IX/102/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek”.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek”.

PDFUchwała nr IX/103/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Boguszyce.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Boguszyce.

PDFUchwała nr IX/104/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Kotulin oraz Płużniczka.

PDFUchwała nr IX/105/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Pniów.

PDFUchwała nr IX/106/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek w rejonie Sroczej Góry.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Toszek w rejonie Sroczej Góry.

PDFUchwała nr IX/107/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów zainwestowanych i rozwojowych miasta Toszek.