Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 21 sierpnia 2019 r.

PDFw sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru ławnika

PDFw sprawie stwierdzenia wyboru ławnika

PDFw sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/324/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Toszku

PDFw sprawie zmiany uchwały nr XXXII/252/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe

PDFw sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 65 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFw sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 73 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFw sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 74 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFw sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1189/159 obręb Paczyna, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFw sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej Proboszczowice-Szklarnia

PDFw sprawie apelu do władz publicznych Rzeczypospolitej Polskiej o podjęcie skutecznych działań i likwidację zagrożeń jakie stwarzają odpady niebezpieczne po przedsiębiorstwie państwowym Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” w Tarnowskich Górach w likwidacji

PDFw sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFw sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka

PDFw sprawie rozpatrzenia petycji.