Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa kanalizacji dla rejonu ulicy Ogrodowej, Młyńskiej, Wiejskiej, Podwale, Piastowskiej i Limanowskiego, Tarnogórskiej, Gliwickiej, Morcinka, Eichendorffa, Curie – Skłodowskiej i Reymonta w Toszku

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.08.2019 r. godz. 8:30

PDFOgłoszenie o zamówieniu (490,71KB)

ZIPSIWZ wraz z załącznikami - część 1 (41,91MB)

ZIPSIWZ wraz z załącznikami - część 2 (20,67MB)

PDFOdpowiedź na zapytanie (498,08KB)

PDFWyjaśnienie treści SIWZ dla projektu pn. Budowa kanalizacji dla rejonu ulicy Ogrodowej, Młyńskiej, Wiejskiej, Podwale, Piastowskiej i Limanowskiego, Tarnogórskiej, Gliwickiej, Morcinka, Eichendorffa, Curie – Skłodowskiej i Reymonta w Toszku realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”, Działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa „ Poddziałanie 5.1.1 „ Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT” (579,85KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (187,35KB)

PDFWyjaśnienie i zmiana treści SIWZ (653,01KB)

XLSPrzedmiar robót - Kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku (52,50KB)

XLSPrzedmiar robót -Kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska ... wraz z budową sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Młyńskiej w Toszku (181,50KB)

XLSPrzedmiar robót -Kanalizacja sanitarna wraz z kanalizacją deszczową dla rejonu ulic Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymonta w Toszku (101,00KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (187,44KB)

PDFZmiana treści SIWZ dla projektu (532,59KB)

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia (121,46KB)

PDFZmiana treści SIWZ dla projektu (4,73MB)

PDFProtokół z otwarcia ofert (3,55MB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie I i II (1,58MB)

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie nr III (1 010,66KB)