Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budowa kanalizacji dla rejonu ulicy Ogrodowej, Młyńskiej, Wiejskiej, Podwale, Piastowskiej i Limanowskiego, Tarnogórskiej, Gliwickiej, Morcinka, Eichendorffa, Curie – Skłodowskiej i Reymonta w Toszku

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 12.08.2019 r. godz. 8:30

PDFOgłoszenie o zamówieniu

ZIPSIWZ wraz z załącznikami - część 1

ZIPSIWZ wraz z załącznikami - część 2

PDFOdpowiedź na zapytanie

PDFWyjaśnienie treści SIWZ dla projektu pn. Budowa kanalizacji dla rejonu ulicy Ogrodowej, Młyńskiej, Wiejskiej, Podwale, Piastowskiej i Limanowskiego, Tarnogórskiej, Gliwickiej, Morcinka, Eichendorffa, Curie – Skłodowskiej i Reymonta w Toszku realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”, Działanie 5.1. „Gospodarka wodno – ściekowa „ Poddziałanie 5.1.1 „ Gospodarka wodno – ściekowa – ZIT”

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDFWyjaśnienie i zmiana treści SIWZ

XLSPrzedmiar robót - Kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic Tarnogórska, Gliwicka, Gustawa Morcinka w Toszku

XLSPrzedmiar robót -Kanalizacja sanitarna dla rejonu ulic Ogrodowa, Młyńska ... wraz z budową sieci wodociągowej dla rejonu ulicy Młyńskiej w Toszku

XLSPrzedmiar robót -Kanalizacja sanitarna wraz z kanalizacją deszczową dla rejonu ulic Eichendorffa, Curie-Skłodowskiej i Reymonta w Toszku

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDFZmiana treści SIWZ dla projektu

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDFZmiana treści SIWZ dla projektu

PDFProtokół z otwarcia ofert

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie I i II

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zadanie nr III