Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr VIII/2019 z VIII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 29 maja 2019 r.

PDFProtokół nr VIII/2019 z VIII Sesji RM w Toszku, która odbyła się w dniu 29 maja 2019 r.

PDFLista obecności radnych

PDFLista obecności sołtysów

PDFPorządek obrad

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 24.04.2019 r. do 28.05.2019 r.)

PDFUchwała nr VIII/89/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 67 i 273/75 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 67 i 273/75 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała nr VIII/90/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 213/64 i 214/64 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 213/64 i 214/64 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek

PDFUchwała nr VIII/91/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane

PDFUchwała nr VIII/92/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019