Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr VII/2019 z VII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2019 r.

PDFprotokół nr VII.2019 z VII Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2019 r..pdf

PDFLista obecności radnych

PDFLista obecności

PDFPorządek obrad.

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 27.03.2019 r. do 23.04.2019 r.).

PDFUchwała nr VII/79/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” .

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” .

PDFUchwała nr VII/80/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla Gminy Toszek.

PDFUchwała nr VII/81/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku.

PDFUchwała nr VII/82/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku.

PDFUchwała nr VII/83/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku.

PDFUchwała nr VII/84/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek .

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek.

PDFUchwała nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFUchwała nr VII/86/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFUchwała nr VII/87/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, od osób fizycznych oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, od osób fizycznych oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw.

PDFUchwała nr VII/88/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmiany uchwały nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw.

PDFImienny wykaz głosowań dotyczący nie podjęcia uchwały w sprawie wskazania uczniom klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klas VII do klas VIII szkoły podstawowej w latach szkolnych 2019/2020 – 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku prowadzonej przez Gminę Toszek.