Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VII Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 24 kwietnia 2019 r.

PDFw sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

PDFw sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla Gminy Toszek

PDFw sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku

PDFw sprawie zmiany aktu założycielskiego Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku

PDFw sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

PDFw sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Toszek

PDFw sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFw sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek

PDFw sprawie zmiany uchwały nr XXX/204/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości, od osób fizycznych oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw

PDFw sprawie zmiany uchwały nr XXX/203/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Toszek oraz zasad wynagrodzenia za inkaso na terenie sołectw

PDFw sprawie wskazania uczniom klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klas VII do klas VIII szkoły podstawowej w latach szkolnych 2019/2020 – 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku prowadzonej przez Gminę Toszek.