Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr VI/2019 z VI Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 27 marca 2019 r.

PDFProtokół nr VI/2019 z VI Sesji RM w Toszku, która odbyła się w dniu 27 marca 2019 r.

PDFLista obecności radnych.

PDFLista obecności sołtysów.

PDFImienny wykaz głosowań dotyczący dodania do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

PDFImienny wykaz głosowań dotyczący dodania do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

PDFPorządek obrad.

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 27.02.2019 r. do 26.03.2019 r.).

PDFUchwała nr VI/70/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2018 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 wraz ze wskazaniem potrzeb.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2018 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 wraz ze wskazaniem potrzeb.

PDFUchwała nr VI/71/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2018 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2016-2018.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2018 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2016-2018.

PDFUchwała nr VI/72/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

PDFUchwała nr VI/73/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

PDFUchwała nr VI/74/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

PDF. Imienny wykaz głosowań w sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

PDFUchwała nr VI/75/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFUchwała nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFUchwała nr VI/76/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce.

PDFUchwała nr VI/77/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przekazania petycji według właściwości.