Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół nr V/2019 z V Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 27 lutego 2019 r.

PDFProtokół nr V/2019 z V Sesji RM w Toszku, która odbyła się w dniu 27 lutego 2019 r.

PDFLista obecności radnych.

PDFLista obecności sołtysów.

PDFImienny wykaz głosowań dotyczący zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek .

PDFImienny wykaz głosowań dotyczący zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

PDFImienny wykaz głosowań dotyczący zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie: wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.

PDFImienny wykaz głosowań dotyczący dodania do porządku obrad projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

PDFPorządek obrad.

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 30.01.2019 r. do 26.02.2019 r.).

PDFUchwała nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2019.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2019.

PDFUchwała nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2019.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2019.

PDFUchwała nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boguszyce

PDFImienny wykaz głosowań zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Boguszyce.

PDFUchwała nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice.

PDFImienny wykaz głosowań zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ciochowice.

PDFUchwała nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotliszowice.

PDFImienny wykaz głosowań zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotliszowice.

PDFUchwała nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotulin.

PDFImienny wykaz głosowań zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kotulin.

PDFUchwała nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Toszecka.

PDFImienny wykaz głosowań zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ligota Toszecka.

PDFUchwała nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczyna.

PDFImienny wykaz głosowań zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczyna.

PDFUchwała nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczynka.

PDF. Imienny wykaz głosowań zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Paczynka.

PDFUchwała nr V/52/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłowice.

PDF. Imienny wykaz głosowań zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pawłowice.

PDFUchwała nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pisarzowice.

PDFImienny wykaz głosowań zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pisarzowice.

PDFUchwała nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płużniczka.

PDFImienny wykaz głosowań zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Płużniczka.

PDF. Uchwała nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniów.

PDFImienny wykaz głosowań zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pniów.

PDFUchwała nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Proboszczowice.

PDFImienny wykaz głosowań zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Proboszczowice.

PDFUchwała nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarnów.

PDFImienny wykaz głosowań zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sarnów.

PDFUchwała nr V/58/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilkowiczki.

PDFImienny wykaz głosowań zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilkowiczki.

PDFUchwała nr V/59/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Oracze.

PDFImienny wykaz głosowań zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Oracze.

PDFUchwała nr V/60/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2019 roku”

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2019 roku”.

PDFUchwała nr V/61/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2019.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2019.

PDFUchwała nr V/62/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pt „Wieloletni program osłonowy Gminy Toszek w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia lokalnego programu osłonowego pt „Wieloletni program osłonowy Gminy Toszek w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023.

PDFUchwała nr V/63/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

PDFUchwała nr V/64/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie udzielenia w 2019 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

PDFUchwała nr V/65/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w miejscowości Paczyna.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na realizację budowy chodnika przy drodze powiatowej 2913S w miejscowości Paczyna.

PDFUchwała nr V/66/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019.

PDFUchwała nr V/67/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFUchwała nr V/68/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek”.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek”.

PDFUchwała nr V/69/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przekazania petycji według właściwości.