Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Miejsce przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym na terenie obwodów łowieckich nr 85 oraz 107 w zarządzie OHZ LP “Gajdowe”.

Nadleśnictwo Rudziniec kierując się art. 42b ust.1 d,e Ustawy Prawo łowieckie (Dz.U z 2018r. poz. 2033) informuje,że dla obwodów łowieckich nr 85 i 107 wchodzących w skład Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP “Gajdowe”, w zarządzie ww. jednostki, obowiązuje elektroniczna forma książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Elektroniczna książka ewidencji dostępna jest dla uprawnionych osób poprzez Internet na stronie korporacyjnej Nadleśnictwa Rudziniec w zakładce “ Polecamy”:

http://www.rudziniec.katowice.lasy.gov.pl/

Udostępnienie zainteresowanym osobom informacji z książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym w zakresie zgodnym z art.42b ust.1d ustawy Prawo łowieckie, jest możliwy na podstawie stosownego wniosku, dostępnego na stronie internetowej: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp katowice/nadl rudziniec/niepodlegajace upublicznieniu.

 

Wniosek o udzielenie informacji należy składać w formie papierowej na adres: PGL LP Nadleśnictwo Rudziniec, ul. Leśna 7, 44-160 Rudziniec