Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VI Sesja Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 27 marca 2019 r.

PDFdodanie w punkcie VII porządku obrad sesji ppkt 8), tj. projektu uchwały w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce (druk nr 80/2019);

PDFdodanie w punkcie VII porządku obrad sesji ppkt 9), tj. projektu uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości (druk nr 81/2019;)

PDFw sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2018 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 wraz ze wskazaniem potrzeb;

PDFw sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2018 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2016-2018;

PDFw sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik;

PDFw sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

PDFw sprawie określenia warunków i trybu składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;

PDFw sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019;

PDFw sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek;

PDFw sprawie podjęcia przez Radę Ministrów skutecznych działań wpływających na poprawę jakości powietrza w Polsce;

PDFw sprawie przekazania petycji według właściwości.