Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza - rok 2013

PDFZarządzenie Nr 0050.488.2013 Burmistrz Toszka z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (84,56KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.487.2013 Burmistrz Toszka z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (78,74KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.486.2013 Burmistrz Toszka z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (81,22KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.485.2013 Burmistrz Toszka z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (81,27KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.484.2013 Burmistrz Toszka z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (106,09KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.482.2013 Burmistrz Toszka z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (175,12KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.481.2013 Burmistrz Toszka z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (144,88KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.480.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w formie wspierania realizacji zadania (1,86MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.479.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych (124,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.478.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku (45,72KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.477.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki (117,82KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.476.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Toszku (104,53KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.475b.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania zespołu spisowego do przeprowadzenie Inwentaryzacji gotówki kasy w Urzędzie Miejskim w Toszku oraz druków ścisłego zarachowania, drogą spisu z natury (342,86KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.475a.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.475.2013 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Toszku oraz druków ścisłego zarachowania (655,35KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.475.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie:przeprowadzenia inwentaryzacji gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Toszku oraz drukow ścisłego zarachowania (56,33KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.474.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (87,49KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.473.2013 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (159,79KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.471.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (80,95KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.470.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (96,70KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.469.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (110,57KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.468.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (130,19KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.467.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (89,58KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.466.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (262,54KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.465.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: informacji o wynikach konkursu na stanowisko Skarbnika Gminy Toszek (107,99KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.464.2013 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (89,58KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.463.2013 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (104,40KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.462.2013 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia realizacji zadań (621,32KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.461.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: zawarcia umowy zamiany niezabudowanej nieruchomości, pomiędzy Panią Reginą Cieślik a Gminą Toszek (99,69KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.460.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (98,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.459.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (106,84KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.458.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla przeprowadzenia procedury kwalifikacyjnej w konkursie na stanowisko Skarbnika Gminy Toszek. (87,59KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.457.2013 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Burmistrza Toszka Nr 0050.374.2013 z dnia 30 października 2013r w sprawie : przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetragowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (75,18KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.456.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (168,64KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.455.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (148,84KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.454.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (116,95KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.453.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (138,54KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.452.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (114,83KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.451.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (156,09KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.450.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji kasowej (684,43KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.449.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Pniowie (56,85KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.448.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, będących własnością Gminy Toszek (548,59KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.447.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, będących własnością Gminy Toszek (541,10KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.446.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,21MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.443.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (174,69KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.442.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (191,73KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.441.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrebnymi ustawami (332,59KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.440.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (396,26KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.439.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (591,33KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.438.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2013 r. w Urzedzie Miejskiem w Toszku (211,30KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.437.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (398,35KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.436.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (343,80KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.435.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu lokali użytkowych stanowiących wlasność Gminy Toszek (248,20KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.434.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji celem dokonania brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Urzędzie Miejskim w Toszku (111,78KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.433.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz dzialania na rzecz osób niepełnosprawnych w formie wspierania realizacji zadania (575,85KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.431.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Skarbnika Gminy Toszek (526,66KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.430.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.410.2013 z dnia 25.11.2013 r. (61,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.429.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek (256,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.428.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie (54,12KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.427.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (79,36KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.426.2013 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (77,04KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.425.2013 Burmistrza Toszka z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (92,25KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.424.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (147,97KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.423.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (139,18KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.422.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (209,35KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.421.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (95,66KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.420.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (93,11KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.419.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0050.15.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (202,65KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.418.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (109,19KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.417.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (154,52KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.416.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku (59,79KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.415.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Gminy Toszek (15,53MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.414.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (197,64KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.413.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (170,03KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.412.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 listopada 2013 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Nr 0050.242.2013 r. z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (601,08KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.411.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (80,54KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.410.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (87,95KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.409.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (322,12KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.408.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (114,84KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.407.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (97,43KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.406.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (79,05KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.405.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (146,95KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.404.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (151,03KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.403.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (97,92KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.402.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie: rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek (3,65MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.401.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (91,97KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.400.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (86,33KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.399.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie: zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 (113,86KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.398.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (104,07KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.397.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (110,04KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.396.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie: określenia zasad wykonywania przez inkasentów czynności w zakresie inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy (710,79KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.395.2013 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek na lata 2014 - 2025 i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2014 (4,62MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.394.2013 Burmistrza Toszka z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Toszku zasad przeprowadzania samooceny kontroli zarządczej (4,08MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.393.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (92,87KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.392.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (98,85KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.391.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (114,77KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.390.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (150,12KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.389.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (79,58KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.388.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (90,21KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.387.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (288,89KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.386.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 listopada 2013 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu użytkowego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży (246,19KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.385.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (108,22KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.384.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (142,93KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.383.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (249,32KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.382.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (213,79KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.381.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (312,46KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.380.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (406,03KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.379.2013 Burmistrza Toszka z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Pniowie (163,62KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.378.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (113,32KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.377.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (115,06KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.376.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego (55,24KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.375.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży (242,07KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.374.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (244,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.373.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, będących własnością Gminy Toszek (198,55KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.372.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do oddania w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, będących własnością Gminy Toszek (196,71KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.371.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomosci do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (175,57KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.370.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.55.2013r. Burmistrza Toszka z dnia 05.03.2013r w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Toszek (93,07KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.369.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (130,90KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.368.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (142,09KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.367.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (75,42KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.366.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (78,24KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.365.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: zbycia mienia ruchomego Gminy Toszek (101,69KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.364.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (123,70KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.363.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (120,51KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.362.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (143,87KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.361.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (119,92KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.360.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (134,53KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.359.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (211,02KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.358.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (90,37KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.357.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (262,50KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.356.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (88,73KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.355.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (98,72KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.354.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 października 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (135,47KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.353.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 października 2013 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej Urzędu Miejskiego w Toszku (143,92KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.352.2013 Burmistrza Toszka z dnia 21 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (87,42KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.351.2013 Burmistrza Toszka z dnia 21 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (87,20KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.350.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (89,14KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.349.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (103,69KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.348.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2013 r. w sprawie: Zarządzenie Nr 0050.342.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (75,36KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.347.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2013 r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Pisarzowice oraz zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Pisarzowicach (59,16KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.346.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie (61,05KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.345.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości stanowiących wlasność Gminy Toszek oraz najem gminnych lokali użytkowych (97,33KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.344.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (98,36KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.343.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (95,49KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.342.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (110,92KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.341.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (86,09KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.340.2013 Burmistrza Toszka z dnia 14 października 2013 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej (102,14KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.339.2013 Burmistrza Toszka z dnia 14 października 2013 r. w sprawie: powierzenia obowiązków Głównego Księgowego jednostki sektora finansów publicznych (84,82KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.338.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (63,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.337.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 października 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (68,19KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.336.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 października 2013 r. w sprawie: wdrożenia programu ułatwienia spłaty zadłużenia za gminne lokale mieszkalne osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie świadczenia rzeczowego (zastępczego) na rzecz Gminy Toszek (831,18KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.335.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (95,12KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.334.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie (61,69KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.333.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 października 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku (60,92KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.332.2013 Burmistrza Toszka z dnia 4 października 2013 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej (467,05KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.331.2013 Burmistrza Toszka z dnia 02 października 2013 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej Urzędu Miejskiego w Toszku (118,77KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.330.2013 Burmistrza Toszka z dnia 02 października 2013 r. w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie ustalenia godzin pracy aptek działających na terenie Powiatu Gliwickiego (58,30KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.329.2013 Burmistrza Toszka z dnia 02 października 2013 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżwę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek (388,48KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.328.2013 Burmistrza Toszka z dnia 02 października 2013 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku (398,96KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.327.2013 Burmistrza Toszka z dnia 02 października 2013 r. w sprawie: ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Toszku (523,39KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.326.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (76,98KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.324.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 października 2013 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej (103,18KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.323.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (185,53KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.322.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (195,79KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.321.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (75,80KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.320.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (92,48KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.319.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (77,06KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.318.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (76,00KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.317.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (62,80KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.316.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (104,19KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.315.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (97,54KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.314.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (104,89KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.313.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (91,27KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.312.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 września 2013 r. w sprawie: zasad delegowania i rozliczania kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych przez pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku oraz ustalenia wysokości stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdów niebędących własnością pracodawcy, wykorzystywanych w podróży służbowej (703,99KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.311.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (229,47KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.310.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (198,41KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.309.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (190,30KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.308.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 września 2013 r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Pisarzowice oraz zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w Pisarzowicach (59,04KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.307.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (78,22KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.306.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie (61,60KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.305.2013 Burmistrza Toszka z dnia 19 września 2013 r. w sprawie: powołania Komisji Antymobbingowej (83,54KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.304.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (75,73KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.303.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (89,04KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.302.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (71,35KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.301.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (68,33KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.300.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 września 2013 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej (360,62KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.299.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 września 2013 r. w sprawie: powołania dyrektora Centrum Kultury "Zamek w Toszku" (78,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.298.2013 Burmistrza Toszka z dnia 13 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (110,56KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.297.2013 Burmistrza Toszka z dnia 13 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (85,14KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.296.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: wprowadzenia wewnetrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,38MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.295.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych z zadań zleconych odrębnymi ustawami (279,70KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.294.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (270,94KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.293.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (445,30KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.292.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (100,08KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.291.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (92,99KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.290.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia przeglądu oraz przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej (183,81KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.289.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka Nr 0050.55.2013 z dnia 5 marca 2013r. w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Toszek (227,38KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.288.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2013/2014 (63,87KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.287.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (274,63KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.286.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (430,83KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.285.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (245,82KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.284.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (266,87KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.283.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 września 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (197,87KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.282.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 września 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (234,39KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.281.2013 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2013 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek (65,64KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.280.2013 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie w roku szkolnym 2013/2014 (174,60KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.279.2013 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2013/2014 (176,37KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.278.2013 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie w roku szkolnym 2013/2014 (181,65KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.277.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych z zadań zleconych odrębnymi ustawami (382,74KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.276.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (366,76KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.275.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (496,66KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.274.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: określenia terminu składania wniosków w roku szkolnym 2013/2014 o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (86,17KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.273.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (282,81KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.272.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (607,05KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.271.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (274,13KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.270.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży (239,46KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.269.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży (728,42KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.268.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (208,23KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.267.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (131,84KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.266.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (161,30KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.265.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im..G.Morcinka w Toszku nw roku szkolnym 2013/2014 (66,40KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.264.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu działania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (3,31MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.263.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2013 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2013 roku. (21,15MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.262.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (79,41KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.261.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (160,62KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.260.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (194,95KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.259.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 sierpnia 2013 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie. (53,92KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.258.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.55.2013r. Burmistrza Toszka z dnia 05.03.2013r w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Toszek (88,75KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.257.2013 Burmistrza Toszka z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (99,22KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.256.2013 Burmistrza Toszka z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (105,05KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.255.2013 Burmistrza Toszka z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (94,91KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.254.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (95,67KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.253.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (95,43KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.252.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (79,64KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.251.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (93,19KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.250.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie: ustalenia czasu pracy w miesiącu wrześniu 2013r. w związku z koniecznością zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w okresie rozliczeniowym lipiec-wrzesień 2013r. (123,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.249.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (85,53KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.248.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (86,67KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.247.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Burmistrza Toszka Nr 0050.228.2013r.z dnia 31.07.2013r. (75,51KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.246.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (83,81KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.245.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (97,38KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.244.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (522,41KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.243.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (294,98KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.242.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (534,94KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.241.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (77,45KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.240.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (169,09KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.239.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (159,63KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.238.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (225,18KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.237.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (86,68KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.236.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (101,96KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.235.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie: upoważnienia kierownika Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Toszku do zaciągania zobowiązania związanego z organizacją dowożenia uczniów do szkół (80,55KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.231.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (123,81KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.230.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (141,68KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.229.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (232,67KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.228.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (232,14KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.227.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (120,65KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.226.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (128,98KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.225.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (122,27KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.224.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Paczynie (88,72KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.223.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Paczynie (70,50KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.222.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Paczynce (73,87KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.221.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (92,03KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.220.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (78,94KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.219.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (123,37KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.218.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (80,04KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.217.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (99,75KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.216.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie (89,53KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.215.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (82,42KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.214.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (154,33KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.213.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (73,85KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.212.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (74,81KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.211.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (76,85KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.210.2013 Burmistrza Toszka z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (98,96KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.209.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (226,68KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.208.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (262,67KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.207.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (404,59KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.206.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (206,29KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.205.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Toszku (145,48KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.204.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (81,59KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.203.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (94,03KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.202.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (77,83KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.201.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (89,66KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.200.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (92,09KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.199.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (79,75KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.198.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (85,70KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.197.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie: ustalenia dodatkowych kosztów udostępnienia informacji publicznej na wniosek (271,50KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.196.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: dopuszczenia do stosowania programu komputerowego "Odpady komunalne- ewidencja i naliczanie (wersja rozwojowa) (58,44KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.195.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (78,87KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.194.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (84,22KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.193.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (91,03KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.192.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia wykazu programów i systemów komputerowych dopuszczonych do stosowania przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim w Toszku (151,30KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.191.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2013 r. w sprawie:zmiany Zarządzenia Nr 231/2011 Burmistrza Toszka z dnia 20.07.2011r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek (75,84KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.190.2013 Burmistrza Toszka z dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu dla realizatora Programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w 2013r (94,51KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.189.2013 Burmistrza Toszka z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia realizatora/realizatorów Programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w 2013r. (99,44KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.188.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w Pniowie (378,84KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.187.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (106,09KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.186.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (109,19KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.185.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (81,57KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.184.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (213,93KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.183.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (83,90KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.182.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (86,87KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.181.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (67,96KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.180.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: wykazu dokumentów z zakresu kontroli zarządczej obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,24MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.179.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej dla wyłonienia realizatora/realizatorów Programu zdrowotnego dotyczącego szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w 2013r. (139,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.178.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu dla stacji transformatorowej słupowej P81, słupa Sn, linii napowietrznej i linii kablowej na nieruchomości o nr działki 86/1 k.m.3 obręb Płużniczka stanowiącej własność Gminy Toszek (112,84KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.177.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Toszek w 2013 roku w ramach "Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012-2032" (2,79MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.176.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (87,76KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.175.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Toszku programów i systemów komputerowych (121,39KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.174.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: dopuszczenia do stosowania w Urzędzie Miejskim w Toszku programów i systemów komputerowych (76,49KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.173.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (93,74KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.172.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: powolania Komisji celem wyboru osoby fizycznej w ofertach zlożonych na realizację w formie umowy zlecenia zadania na stanowisku"Animator-Moje Boisko ORLIK 2012" na rok 2013 (69,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.171.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (99,37KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.170.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (128,09KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.169.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (71,03KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.168.2013 Burmistrza Toszka z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (83,71KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.167.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (79,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.166.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (63,38KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.165.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (82,52KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.163.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (81,99KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.162.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (87,19KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.161.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie: odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego w Gminie Toszek (51,28KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.160.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego w Gminie Toszek (182,06KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.159.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (81,57KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.158.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 czerwca 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: powołania pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku I kadencji(2013-2015) (97,30KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.157.2013 Burmistrza Toszka z dnia 06 czerwca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (79,38KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.156.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenie konkursu ofert na realizację "Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym w roku 2013" (924,78KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.155.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie: powołania pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku do Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Gminy w Toszku I kadencji (2013-2015) (96,40KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.154.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie: organizacji, uruchamiania na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa i funkcjonowania systemu stałych dyżurów na terenie Gminy Toszek (174,85KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.153.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (77,29KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.152.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (81,81KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.151.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku w roku szkolnym 2013/2014 (59,24KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.150.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku w roku szkolnym 2013/2014 (57,38KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.149.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie w roku szkolnym 2013/2014 (61,76KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.148.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej im.Gustawa Morcinka w Toszku w roku szkolnym 2013/2014 (61,23KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.147.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie w roku szkolnym 2013/2014 (58,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.146.2013 Burmistrza Toszka z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie w roku szkolnym 2013/2014 (58,28KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.145.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (174,80KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.144.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilkowiczkach (73,93KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.143.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie: powołania Komisji d/s oceny zgłoszeń w konkursie"Zielona Gmina" (56,90KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.142.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (131,63KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.141.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (134,64KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.140.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (107,58KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.139.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (96,35KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.138.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (96,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.137.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (141,77KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.136.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Płużniczce (80,56KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.135.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Płużniczce (78,41KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.134.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Kotliszowicach (79,44KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.133.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie: przejęcia przez Gminę Toszek nieruchomości położonej w Kotliszowicach (78,97KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.132.2013 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 231/2011 Burmistrza Toszka z dnia 20.07.2011r. w sprawie: powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Miasta i Gminy Toszek (92,66KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.131.2013 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Toszek (81,52KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.130.2013 Burmistrza Toszka z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (80,01KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.129.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (83,50KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.128.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie: Powołania Komisji do ustalenia w drodze losowania kolejności realizacji wniosków w ramach Programu budowy przydomowych oczyszczalni ściekow oraz systemow odprowadzania ściekow na terenie Gminy Toszek na lata 2013 -2017 oraz ustalenia daty tego losowania (102,87KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.127.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (148,58KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.126.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (129,79KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.125.2013 Burmistrza Toszka z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania przetargów przez Komisję Przetargową (776,95KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.124.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie:ogłoszenia i organizacji konkursu na "Najpiękniej ukwiecone okno toszeckiego rynku" (368,10KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.123.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury "Zamek w Toszku za rok 2012 (1,30MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.122.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (110,42KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.121.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: określenia zasad przyznawania,przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej dla samorządowej instytucji kultury (369,16KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.120.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (145,13KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.119.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (190,37KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.118.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (89,98KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.117.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (91,22KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.116.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2013 r. w sprawie:przygotowania i udziału w powiatowym ćwiczeniu obronnym (218,03KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.115.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie : ustalenia wartości ekwiwalentów pieniężnych przysługujących z tytułu używania własnej odzieży i obuwia roboczego oraz prania odzieży (180,29KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.114.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie w roku szkolnym 2012/2013 (64,93KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.113.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (90,21KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.112.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (131,86KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.111.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (112,31KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.110.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (147,63KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.109.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (141,95KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.108.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (170,13KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.107.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (109,08KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.106.2013 Burmistrza Toszka z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie sprawie ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Toszek (87,21KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.105.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji celem dokonania brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Urzędzie Miejskim w Toszku (108,46KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.104.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej (83,26KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.103.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (92,12KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.102.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej (132,89KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.101.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (108,79KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.100.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (165,95KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.99.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (139,83KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.98.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (130,76KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.97.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (164,70KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.96.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (167,92KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.95.2013 Burmistrza Toszka z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (159,29KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.94.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.58.2013 z dnia 6 marca 2013r. w sprawie: przeznaczenia o nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (91,59KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.93.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (113,19KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.92.2013 Burmistrza Toszka z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (97,58KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.91.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (81,96KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.90.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (92,41KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.89.2013 Burmistrza Toszka z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych (97,54KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.88.2013 Burmistrza Toszka z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (96,81KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.86.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (83,43KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.85.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek (453,19KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.84.2013 Burmistrza Toszka z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek (438,97KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.83.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (78,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.82.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (82,87KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.81.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (85,39KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.80.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (93,02KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.79.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie: informacji o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego (168,91KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.78.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych (420,20KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.77.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie: uchylające Zarządzenie Nr 0050.71.2013r. Burmistrza Toszka z dnia 21.03.2013r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej (92,22KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.76.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie: przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2012, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury"Zamek w Toszku" za 2012 rok oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2012 r. (4,50MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.75.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (207,78KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.74.2013 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego (102,16KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.73.2013 Burmistrza Toszka z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toszku (83,08KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.72.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie: harmonogramu przekazywania w roku 2013 do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku dokumentacji wytworzonej w komórkach organizacyjnych (93,84KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.71.2013 Burmistrza Toszka z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowości Budżetowej (418,10KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.70.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2013 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (140,82KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.69.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (132,40KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.68.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie: budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (171,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.67.2013 Burmistrza Toszka z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (83,19KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.66.2013 Burmistrza Toszka z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (93,30KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.65.2013 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia likwidacji składników majątkowych Gminy Toszek, które utraciły wartość użytkową oraz powołania Komisji Likwidacyjnej (177,85KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.64.2013 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego (451,88KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.63.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (123,96KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.62.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (82,74KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.61.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (102,17KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.60.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia procedury samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Toszku (384,13KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.59.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek. (204,57KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.58.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (476,85KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.57.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (162,49KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.56.2013 Burmistrza Toszka z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej (103,07KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.55.2013 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia stawki czynszu najmu i dzierżawy gruntów stanowiących własność Gminy Toszek (290,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.54.2013 Burmistrza Toszka z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań oraz w sprawie ustalenia regulaminu przeprowadzania rokowań (600,96KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.53.2013 Burmistrza Toszka z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie: ustalenia wartości ekwiwalentów pieniężnych przysługujących z tytułu używania własnej odzieży i obuwia roboczego oraz prania odzieży (224,90KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.52.2013 Burmistrza Toszka z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem nieruchomości położonej w Boguszycach przy ul.Ujazdowskiej , będącej własnością Gminy Toszek (258,70KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.51.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż. w formie wsparcia realizacji zadań. (83,70KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.50.2013 Burmistrza Toszka z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Toszku (73,93KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.49.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (103,71KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.48.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (165,53KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.47.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (93,39KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.46.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (92,24KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.45.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (90,50KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.44.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (74,34KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.43.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (83,57KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.42.2013 Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (95,39KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.41.2013 Burmistrza Toszka z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie: realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w 2013 r. (686,93KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.40.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie: ogłoszenia wyników konkursu na zadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (77,51KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.39.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (81,28KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.38.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (98,60KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.37.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych (97,40KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.36.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia realizacji zadań 2013 r. (588,18KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.35.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Sarnów (55,18KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.34.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (94,11KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.33.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie: powolania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych (97,60KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.32.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony p.poż w formie wsparcia realizacji zadań (597,29KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.31.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania upowszechniania kultury fizycznej (102,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.30.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie: zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka nr 09/2012 z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Toszek, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. (178,49KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.29.2013 Burmistrza Toszka z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (88,48KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.28.2013 r. Burmistrza Toszka z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: przeznaczenia niezabudowanej nieruchomości do sprzedaży w drodze rokowań (359,96KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.27.2013 Burmistrza Toszka z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do oddanie w najem oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, będących własnością Gminy Toszek (240,72KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.26.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2012/2013 (185,57KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.25.2013 Burmistrza Toszka z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2012/2013 (187,82KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.24.2013 Burmistrza Toszka z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie: planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (220,21KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.23.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (231,64KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.22.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (263,13KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.21.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (255,50KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.20.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (263,70KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.19.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (96,03KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.18.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: planu finansowego na rok 2013 dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (334,09KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.17.2013 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (2,62MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.16.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie: powołania Zakładowej Komisji Socjalnej (86,78KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.15.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (2,27MB)

PDFZarządzenie Nr 0050.14.2013 Burmistrza Toszka z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych w formie wspierania realizacji zadania (468,86KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.13.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie: dokonania zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Toszku (99,61KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.12.2013 Burmistrza Toszka z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych Gminy Toszek z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w formie wsparcia realizacji zadań 2013r. (592,95KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.11.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek (575,84KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.10.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (83,64KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.9.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (88,89KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.8.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (94,53KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.7.2013 Burmistrza Toszka z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2013 (92,62KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.6.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie: ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości rolnych na okres 10 lat położonych na terenie Gminy Toszek (317,81KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.5.2013 Burmistrza Toszka z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (82,02KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.4.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu do projektu organizacyjnego Gimnazjum im.Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2012/2013 (116,48KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.3.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (68,50KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.2.2013 Burmistrza Toszka z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie: zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2013 (86,93KB)

PDFZarządzenie Nr 0050.1.2013 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie : Przyjęcia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku (835,25KB)