Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z III Sesji RM w Toszku, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 r.

PDFProtokół nr III/2018 z III Sesji RM w Toszku, która odbyła się w dniu 20 grudnia 2018 r.

PDFLista obecności radnych.

PDFLista obecności sołtysów.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wprowadzenia zmian do porządku obrad.

PDFImienny wykaz głosowań dotyczący przyjęcia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Toszek dotyczącej oświetlenia ulicznego.

PDFImienny wykaz głosowań dotyczący przyjęcia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wniosku o postawienie w stan likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

PDFPorządek obrad.

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 29.11.2018 r. do 19.12.2018 r.).

PDFUchwała nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na Starcie”.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na Starcie”.

PDFUchwała nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w okresie realizacji obejmującym lata 2019-2022.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w okresie realizacji obejmującym lata 2019-2022.

PDFUchwała nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018.

PDFUchwała nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFUchwała nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2019.

PDFImienny wykaz z I głosowania w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2019.

PDFImienny wykaz z II głosowania w sprawie uchwalenia budżetu gminy Toszek na rok 2019.

PDFUchwała nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFUchwała nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/189/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/189/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek.

PDFUchwała nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Toszek dotyczącej oświetlenia ulicznego.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Toszek dotyczącej oświetlenia ulicznego.

PDFUchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku o postawienie w stan likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wniosku o postawienie w stan likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach.