Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu - rok 2019

PDFZarządzenie Nr 120.78.2019 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.77.2019 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.76.2019 Burmistrza Toszka z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.75.2019 Burmistrza Toszka z dnia 9 września 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.74.2019 Burmistrza Toszka z dnia 5 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu na rok 2020

PDFZarządzenie nr 120.73.2019 Burmistrza Toszka z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.72.2019 Burmistrza Toszka z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.71.2019 Burmistrza Toszka z dnia 2 września 2019 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w okresie rozliczeniowym lipiec – wrzesień 2019 r. w związku z przypadającym w dniu 15 sierpnia 2019 r. (czwartek) dniem ustawowo wolnym od pracy – Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, dla zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 września 2019 r.

PDFZarządzenie nr 120.70.2019 Burmistrza Toszka z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.69.2019 Burmistrza Toszka z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.68.2019 Burmistrza Toszka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.67.2019 Burmistrza Toszka z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.66.2019 Burmistrza Toszka z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.65.2019 Burmistrza Toszka z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.64.2019 Burmistrza Toszka z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.63.2019 Burmistrza Toszka z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.62.2019 Burmistrza Toszka z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie ogloszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.61.2019 Burmistrza Toszka z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.60.2019 Burmistrza Toszka z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.59.2019 Burmistrza Toszka z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.58.2019 Burmistrza Toszka z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.57.2019 Burmistrza Toszka z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.56.2019 Burmistrza Toszka z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.55.2019 Burmistrza Toszka z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.54.2019 Burmistrza Toszka z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.53.2019 Burmistrza Toszka z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.52.2019 Burmistrza Toszka z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.51.2019 Burmistrza Toszka z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.50.2019 Burmistrza Toszka z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.49.2019 Burmistrza Toszka z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.48.2019 Burmistrza Toszka z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.47.2019 Burmistrza Toszka z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.46.2019 Burmistrza Toszka z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.45.2019 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.44.2019 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.43.2019 Burmistrza Toszka z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Referatu w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.42.2019 Burmistrza Toszka z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.41.2019 Burmistrza Toszka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.40.2019 Burmistrza Toszka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.39.2019 Burmistrza Toszka z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 120.38.2019 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.37.2019 Burmistrza Toszka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.36.2019 Burmistrza Toszka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.35.2019 Burmistrza Toszka z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie nr 120.34.2019 Burmistrza Toszka z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.33.2019 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji przez Gminę Toszek obowiązków w zakresie identyfikacji schematów podatkowych oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych

PDFZarządzenie Nr 120.32.2019 Burmistrza Toszka z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 120.31.2019 Burmistrza Toszka z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania zespołu projektowego w ramach projektu “Internet i TY – program szkoleń kompetencji cyfrowych dla dorosłych mieszkańców Toszka”

PDFZarządzenie Nr 120.30.2019 Burmistrza Toszka z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.29.2019 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmiany terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 120.28.2019 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.27.2019 Burmistrza Toszka z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.26.2019 Burmistrza Toszka z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Gminy Toszek

PDFZarządzenie Nr 120.25.2019 Burmistrza Toszka z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.24.2019 Burmistrza Toszka z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.23.2019 Burmistrza Toszka z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.22.2019 Burmistrza Toszka z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.21.2019 Burmistrza Toszka z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.20.2019 Burmistrza Toszka z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.12.2017 Burmistrza Toszka z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i funkcjonowania systemu szkoleń w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.19.2019 Burmistrza Toszka z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.18.2019 Burmistrza Toszka z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.17.2019 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.16.2019 Burmistrza Toszka z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.15.2019 Burmistrza Toszka z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.14.2019 Burmistrza Toszka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia w sprawie centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Gminy Toszek oraz jej jednostek budżetowych

PDFZarządzenie Nr 120.13.2019 Burmistrza Toszka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.12.2019 Burmistrza Toszka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.11.2019 Burmistrza Toszka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.10.2019 Burmistrza Toszka z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.9.2019 Burmistrza Toszka z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.8.2019 Burmistrza Toszka z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.7.2019 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.6.2019 Burmistrza Toszka z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.5.2019 Burmistrza Toszka z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

PDFZarządzenie Nr 120.4.2019 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.3.2019 Burmistrza Toszka z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Nr 120.2.2019 Burmistrza Toszka z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz wzorów spisów zdawczo-odbiorczych

PDFZarządzenie Nr 120.1.2019 Burmistrza Toszka z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00