Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy - rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.328.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych w sezonie zimowym 2019/2020 (724,15KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.327.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2019/2020 (463,94KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.326.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (3,39MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.325.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (3,45MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.324.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze 580/47 (46,77KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.323.2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydata na prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Toszku (4,77MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.322.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (587,54KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.321.2019 z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (690,82KB)

PDFZarządzenie nr 0050.320.2019 Burmistrza Toszka z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku (459,37KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.319.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia Regulaminu konkursu kandydata na stanowisko prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Toszku (3,32MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.318.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (964,05KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.317.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,05MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.316.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,13MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.315.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (547,30KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.314.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (486,74KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.313.2019 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,04MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.312.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (272,55KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.311.2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do udziału w pracach Komisji Konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (2,89MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.310.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (641,51KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.309.2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie Burmistrza Toszka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (6,87MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.308.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (356,96KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.307.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (519,81KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.306.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (486,46KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.305.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (623,62KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.304.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek w roku szkolnym 2019/2020 (126,06KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.303.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (684,56KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.302.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej, położonej w Toszku w rejonie ul. Strzeleckiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 1630/105, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (179,44KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.301.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 0050.253.2019 Burmistrza Toszka z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nabycia przez Gminę Toszek prawa własności nieruchomości położonych w Boguszycach a stanowiących ul. Polną (87,07KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.300.2019 z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w 2020 roku (66,17KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.299.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (623,84KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.298.2019 z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 10 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. (6,55MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.297.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (495,17KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.296.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (464,91KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.295.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (625,55KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.294.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (712,43KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.293.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.314.2017 z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie ustalenia regulaminu najmu pomieszczeń, w tym obiektów sportowych wraz z wysokością stawek za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych działających na terenie miasta i gminy Toszek (71,21KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.292.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (75,67KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.291.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (360,76KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.290.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (489,08KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.289.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (463,88KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.288.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (979,42KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.287.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,05MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.286.2019 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,14MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.285.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,07MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.284.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przekazania sołectwu Kotliszowice składników mienia komunalnego (140,18KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.283.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia zabudowanej nieruchomości do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych użytkowników na czas nieoznaczony oraz ogłoszenia wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem, będącej własnością Gminy Toszek (140,02KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.282.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanych garażami blaszanymi do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych użytkowników na czas nieoznaczony oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami blaszanymi przeznaczonych do oddania w najem, będących własnością Gminy Toszek (322,40KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.281.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości zabudowanych garażami murowanymi do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych użytkowników na czas nieoznaczony oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych garażami murowanymi przeznaczonych do oddania w najem, będących własnością Gminy Toszek (502,93KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.280.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (625,73KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.279.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (695,69KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.278.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (75,72KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.277.2019 z dnia 18 listopada 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.110.2015 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek z późn. zm. (92,85KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.276.2019 z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w zarządzeniu Nr 0050.186.2015 Burmistrza Toszka z dnia 3 września 2015 r. zmieniającym Zarządzenie nr 0050.110.2015 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz za najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek (96,62KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.275.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek i projektu budżetu Gminy Toszek na rok 2020 (8,43MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.274.2019 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (9,00MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.273.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (432,75KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.272.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (419,69KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.271.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (963,86KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.270.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,03MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.269.2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,12MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.268.2019 z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2019/2020 (74,36KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.267.2019 z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego działania i monitującego realizację zadań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych w ramach Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Toszek na lata 2020-2022 (1,85MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.266.2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (463,70KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.265.2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (430,19KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.264.2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (983,97KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.263.2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,07MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.262.2019 z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,17MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.261.2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,05MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.260.2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Kotulinie, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie numerami: 199/12 i 200/12 (269,37KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.259.2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie opłaty targowej pobieranej na terenie miasta i gminy Toszek (120,66KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.258.2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta i gminy Toszek (122,43KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.257.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (77,80KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.256.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2019/2020 (76,31KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.255.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2019/2020 (75,39KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.254.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na działce nr 951/10 (KW nr GL1G/00115257/2, obręb Pniów), stanowiącej własność Gminy Toszek, dla wybudowanego gazociągu średniego ciepła (963,33KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.253.2019 z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nabycia przez Gminę Toszek prawa własności nieruchomości położonych w Boguszycach a stanowiących ul. Polną (569,55KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.252.2019 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sprzedaży na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedażny, znajdującego się w budynku położonym w Toszku przy ul. Strzeleckiej 9 (1,70MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.251.2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2019/2020 (73,96KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.250.2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2019/2020 (73,52KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.249.2019 z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2019/2020 (75,66KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.248.2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (415,50KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.247.2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (399,71KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.246.2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (980,29KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.245.2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,05MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.244.2019 z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,14MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.243.2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (414,58KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.242.2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (422,40KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.241.2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (975,75KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.240.2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,05MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.239.2019 z dnia 4 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,14MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.238.2019 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze 585/47 (71,81KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.237.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (78,52KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.236.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (78,78KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.235.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2019/2020 (81,91KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.234.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (73,92KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.233.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2019/2020 (79,13KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.232.2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zapewnienia na terenie Gminy Toszek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości (1,02MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.231.2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (633,58KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.230.2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (697,26KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.229.2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (422,67KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.228.2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (496,48KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.227.2019 z dnia 27 września 2019 r. w sprawie w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (548,76KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.226.2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,07MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.225.2019 z dnia 25 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynku położonym w Toszku przy ul. Konopnickiej 26 (180,72KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.224.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2019/2020 (73,64KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.223.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zarządzenia na terenie miasta i gminy Toszek poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia z tytułu inkasa (376,98KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.222.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (76,17KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.221.2019 z dnia 23 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej (115,94KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.220.2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie Gminy Toszek, stanowiącej działkę o numerze 180/78 (73,54KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.219.2019 z dnia 19 września 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (146,56KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.218.2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (372,93KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.217.2019 z dnia 18 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych za świadczenia z pomocy społecznej udzielonych w formie usług, pomocy rzeczowej, posiłków, zasiłków okresowych i zasiłków celowych, przyznanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy (406,86KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.216.2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (405,82KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.215.2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (413,52KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.214.2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (968,75KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.213.2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,04MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.212.2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,11MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.211.2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej, położonej w Kotulinie, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie numerami: 199/12 i 200/12, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (178,79KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.210.2019 z dnia 16 września 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych, położonych w Sarnowie (97,15KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.209.2019 z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (74,11KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.208.2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (417,08KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.207.2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (963,80KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.206.2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,04MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.205.2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,13MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.204.2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości położonej w Paczynie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 239/45 i 301/44 (234,00KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.203.2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotulinie przy ul. Kolejowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 819/8 (221,83KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.202.2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu “Uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Górnośląskiej w Toszku – droga powiatowa nr 2990S oraz ul. Ludowej w Toszku – droga powiatowa nr 2988S” (141,54KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.201.2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2019/2020 (76,19KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.200.2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (92,35KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.199.2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2019/2020 (83,50KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.198.2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (79,10KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.197.2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2019/2020 (75,69KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.196.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (4,34MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.195.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cichowice (363,61KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.194.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w olanie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (969,61KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.193.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,06MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.192.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,14MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.191.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonani planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku (1,93MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.190.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (406,40KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.189.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (424,13KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.188.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,04MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.187.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (615,33KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.186.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (681,34KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.185.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (397,32KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.184.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (420,34KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.183.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (616,56KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.182.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (682,33KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.181.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania (451,88KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.180.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.167.2019 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2019 r./ w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2020. (439,14KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.179.2019 z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli (133,16KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.178.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Uchwały w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej Proboszczowice - Szklarnia" (2,96MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.177.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (953,94KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.176.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,03MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.175.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,11MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.174.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia procedury kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkałą na terenie miasta i gminy Toszek (3,56MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.173.2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie nabycia przez Gminę Toszek prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących ul. Polną w Paczynie (709,78KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.172.2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (2,05MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.171.2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,75MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.170.2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (860,25KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.169.2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (953,73KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.168.2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (931,71KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.167.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 (468,53KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.166.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie harmonogramu przebiegu procedury Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 (478,48KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.165.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie terminu naboru projektów w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego oraz określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację działań objętych procedurą Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 (409,33KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.164.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Ciochowice (363,30KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.163.2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w 2019 roku (379,75KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.162.2019 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Pisarzowice (375,32KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.161.2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Toszku w rejonie ul. Poprzecznej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 366/82, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej (1,90MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.160.2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXLL/252/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - prawo oświatowe (1,54MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.159.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (4,34MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.158.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (447,06KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.157.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (429,90KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.156.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,04MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.155.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,12MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.154.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,04MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.153.2019 Burmistrza Toszka z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Toszeckiego Budżetu (8,88MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.152.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.32.2018 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Toszek (649,26KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.151.2019 Burmistrza Toszka z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.24.2018 Burmistrza Toszka z dnia 1 lutego 2018 r. (210,91KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.150.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Sarnowie przy ul. Wiejskiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 520/176, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany (170,89KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.149.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2019 (867,90KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.148.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego w dniach od 15 maja 2019 r. do 4 czerwca 2019 r., do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek (62,81KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.147.2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury “Zamek w Toszku” (899,50KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.146.2019 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (460,69KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.145.2019 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (439,71KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.144.2019 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (632,69KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.143.2019 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (689,84KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.142.2019 Burmistrza Toszka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciochowice (2,18MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.141.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie (62,36KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.140.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie (65,57KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.139.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.79.2019 Burmistrza Toszka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Toszku z późn. zm. (33,64KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.138.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek” (130,37KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.137.2019 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (1,31MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.136.2019 Burmistrza Toszka – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej pt. „Działania ratowniczo-gaśnicze jednostek ochrony przeciwpożarowej w przypadku pożaru lasu znajdującego się pomiędzy miejscowościami Ligota Toszecka – Proboszczowice” (496,30KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.135.2019 z dnia 05 czerwca 2019 r. w w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku. (1,01MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.134.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2019 (1,47MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.133.2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek (4,33MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.132.2019 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.79.2019 Burmistrza Toszka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (76,42KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.131.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (481,63KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.130.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (466,41KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.129.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (945,13KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.128.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,02MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.127.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,11MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.126.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,02MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.125.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (74,26KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.124.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (73,03KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.123.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2019/2020 (72,19KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.122.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2019/2020 (73,71KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.121.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2019/2020 (71,99KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.120.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2019/2020 (74,95KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.119.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek na temat Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego (27,13MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.118.2019 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.96.2019 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2019 z późn. zm. (104,66KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.117.2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (194,31KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.116.2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (964,90KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.115.2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,04MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.114.2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,08MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.113.2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (446,02KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.112.2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (424,49KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.111.2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (955,35KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.110.2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,02MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.109.2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,02MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.108.2019 z dnia 13 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.96.2019 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat" w roku 2019 (270,44KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.107.2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie ul. Gliwicka 13, 44-180 Kotulin (79,21KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.106.2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kosztów wychowania przedszkolnego jednego dziecka w Gminie Toszek i obciążenia tymi kosztami inne Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. (303,99KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.105.2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kosztów wychowania przedszkolnego jednego dziecka w Gminie Toszek i obciążenia tymi kosztami inne Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. (303,33KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.104.2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kosztów wychowania przedszkolnego jednego dziecka w Gminie Toszek i obciążenia tymi kosztami inne Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (286,40KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.103.2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Kotulinie przy ul. Kolejowej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 819/8, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego (208,69KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.102.2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Paczynie, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie numerami: 239/45 i 301/44, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego (208,08KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.101.2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, znajdującego się w budynku położonym w Toszku przy ul. Strzeleckiej 10 (191,36KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.100.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (951,20KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.99.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,03MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.98.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,13MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.97.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie, ul. Gliwicka 13, 44-180 Kotulin, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek (102,15KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.96.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2019 (1 016,29KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.95.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,02MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.94.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Toszek przeznaczonej pod ogródki wiedeńskie (86,00KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.93.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (951,50KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.92.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1 022,15KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.91.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,10MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.90.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie, ul. Gliwicka 13, 44-180 Kotulin dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek (338,90KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.89.2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2019 (1 021,86KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.88.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2018/2019 (84,76KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.87.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (449,13KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.86.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (436,89KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.85.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (966,47KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.84.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,05MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.83.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,15MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.82.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 332/82 i 334/82 (296,58KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.81.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 362/9 (279,42KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.80.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2018/2019 (78,85KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.79.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (77,54KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.78.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (954,37KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.77.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,02MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.76.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,11MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.75.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,03MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.74.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2018/2019 (78,80KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.73.2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury “Zamek w Toszku” za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2018 r. (2,26MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.72.2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w 2019 roku (75,24KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.71.2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2018/2019 (81,47KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.70.2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (895,32KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.69.2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (995,12KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.68.2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,06MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.67.2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (351,46KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.66.2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (439,41KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.65.2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (441,18KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.64.2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie ul. Wiejska 80, 44-120 Pyskowice (85,10KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.63.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Toszek w ramach “Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012-2032” (688,84KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.62.2019 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019” w roku 2019 (139,56KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.61.2019 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019” w roku 2019 (140,14KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.60.2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku (136,67KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.59.2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Toszku, oznaczonych ewidencyjnie numerami: 112/7 i 114/8, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych (193,72KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.58.2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych, położonych w Toszku, oznaczonych ewidencyjnie numerami: 28 i 140/29, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów ograniczonych (212,90KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.57.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (432,54KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.56.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (141,59KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.55.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (176,13KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.54.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek (258,57KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.53.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie ul. Wiejska 80, 44-120 Paczyna dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek (99,21KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.52.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2018/2019 (81,77KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.51.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (958,04KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.50.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,02MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.49.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,09MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.48.2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,05MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.47.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynku położonym w Toszku przy ul. Rynek 15 (202,75KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.46.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynku położonym w Pisarzowicach przy ul. Wiejskiej 45 (218,93KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.45.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz zarządu Osiedla Oracze (213,76KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.44.2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wybór Realizatora “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019” w roku 2019 (633,95KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.43.2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wybór Realizatora “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019” w roku 2019 (633,77KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.42.2019 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (601,33KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.41.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (311,69KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.40.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.33.2019 Burmistrza Toszka z dnia 13 lutego 2019 r. (175,67KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.39.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku powstałej z przekształcenia gimnazjum (70,97KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.38.2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Toszek (891,14KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.37.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (614,89KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.36.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (676,97KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.35.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (220,97KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.34.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (297,70KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.33.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (309,10KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.32.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2018/2019 (80,72KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.31.2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie, ul. Wiejska 80, 44-120 Paczyna dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek (336,28KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.30.2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna, oznaczonej ewidencyjnie numerem 362/9, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego (122,44KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.29.2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza, oznaczonych ewidencyjnie numerami 332/82 i 334/82, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych (131,72KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.28b.2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działkach: nr 298/82 oraz 303/82 (KW nr GL1G/00037101/3, obręb Toszek), stanowiących własność Gminy Toszek, dla projektowanej budowy stacji transformatorowej, linii kablowych niskiego i średniego napięcia wraz z dojazdem (123,39KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.28a.2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działkach: nr 140/8(KW nr GL1G/00116559/6, obręb Paczyna), nr 163/75 (KW nr GL1G/00101808/9, obręb Paczyna) i nr 138/5 (KW nr GL1G/00066533/2, obręb Paczyna), stanowiących własność Gminy Toszek, dla projektowanej budowy linii kablowych niskiego i średniego napięcia (125,94KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.28.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.281.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek w roku szkolnym 2018/2019 (115,97KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.27.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia przez gminę Toszek prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Toszku przy ul. Dworcowej i ul. Bocznej (90,09KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.26.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami (951,58KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.25.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,01MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.24.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (1,11MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.23.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,02MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.22.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019” w roku 2019 (1,65MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.21.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019” w roku 2019 (1,65MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.20.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek na rok szkolny 2019/2020 (185,91KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.19.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kotulinie, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Paczynie w roku szkolnym 2019/2020 (356,75KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.18.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Toszek w ramach “Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032” (482,58KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.17.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2018/2019 (74,12KB)

PDFZarządzenie nr 0050.16a.2019 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Gminie Toszek oaz jednostkach organizacyjnych Gminy Toszek (2,08MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.16.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2018/2019 (31,86KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.15.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (76,65KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.14.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (74,21KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.13.2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego w dniach od 19 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Ciochowice (50,84KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.12.2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (113,93KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.11.2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (58,23KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.10.2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019 (70,29KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.9.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (1,54MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.8.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Giny Toszek w 2019 roku” (4,79MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.7.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (358,69KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.6.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (182,27KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.5.2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.296.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Toszku (212,86KB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.4.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (3,39MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.3.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (1,91MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.2.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (1,32MB)

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.1.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (1,35MB)