Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako organu gminy - rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.208.2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.207.2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.206.2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.205.2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.204.2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości położonej w Paczynie, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych: 239/45 i 301/44

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.203.2019 z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych, na sprzedaż nieruchomości położonej w Kotulinie przy ul. Kolejowej, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 819/8

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.202.2019 z dnia 4 września 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu “Uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Górnośląskiej w Toszku – droga powiatowa nr 2990S oraz ul. Ludowej w Toszku – droga powiatowa nr 2988S”

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.201.2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.200.2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.199.2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.198.2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.197.2019 z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.196.2019 z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.195.2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr IX/93/2019 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cichowice

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.194.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w olanie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.193.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.192.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.191.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, informacji o przebiegu wykonani planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.190.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.189.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.188.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.187.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.186.2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.185.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.184.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.183.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.182.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.181.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwały w sprawie ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z obowiązku ich ponoszenia oraz trybu ich pobierania

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.180.2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.167.2019 Burmistrza Toszka z dnia 25 lipca 2019 r./ w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.178.2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Uchwały w sprawie pozbawienia kategorii i wyłączenia z użytkowania części drogi gminnej Proboszczowice - Szklarnia"

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.177.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.176.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.175.2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.174.2019 z dnia 1 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia procedury kontroli spełniania obowiązku nauki przez młodzież w wieku 16-18 lat zamieszkałą na terenie miasta i gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.173.2019 z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie nabycia przez Gminę Toszek prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących ul. Polną w Paczynie

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.172.2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.171.2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.170.2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.169.2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.168.2019 z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.167.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.166.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie harmonogramu przebiegu procedury Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.165.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie terminu naboru projektów w ramach Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego oraz określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację działań objętych procedurą Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.164.2019 z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Ciochowice

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.163.2019 z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w 2019 roku

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.162.2019 Burmistrza Toszka z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej w sołectwie Pisarzowice

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.161.2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Toszku w rejonie ul. Poprzecznej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 366/82, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.160.2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXLL/252/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - prawo oświatowe

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.159.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.158.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.157.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.156.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.155.2019 z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.154.2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka Nr 0050.153.2019 Burmistrza Toszka z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie Toszeckiego Budżetu

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.152.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.32.2018 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.151.2019 Burmistrza Toszka z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.24.2018 Burmistrza Toszka z dnia 1 lutego 2018 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.150.2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Sarnowie przy ul. Wiejskiej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 520/176, przeznaczonej do zbycia w drodze zamiany

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.149.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.148.2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwagi wniesionej do wyłożonego w dniach od 15 maja 2019 r. do 4 czerwca 2019 r., do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenów położonych w sołectwach Boguszyce, Ciochowice, Kotliszowice, Kotulin, Ligota Toszecka, Paczyna, Paczynka, Pisarzowice, Płużniczka, Pniów, Sarnów, Wilkowiczki oraz w mieście Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.147.2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury “Zamek w Toszku”

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.146.2019 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.145.2019 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.144.2019 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.143.2019 Burmistrza Toszka z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.142.2019 Burmistrza Toszka z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Ciochowice

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.141.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.140.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.139.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.79.2019 Burmistrza Toszka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Toszku z późn. zm.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.138.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek”

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.137.2019 Burmistrza Toszka z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.136.2019 Burmistrza Toszka – Szefa Obrony Cywilnej z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia jednostek ochrony przeciwpożarowej pt. „Działania ratowniczo-gaśnicze jednostek ochrony przeciwpożarowej w przypadku pożaru lasu znajdującego się pomiędzy miejscowościami Ligota Toszecka – Proboszczowice”

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.135.2019 z dnia 05 czerwca 2019 r. w w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.134.2019 z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.133.2019 z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.132.2019 z dnia 30 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.79.2019 Burmistrza Toszka z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.131.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.130.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.129.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.128.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.127.2019 z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.126.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.125.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.124.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.123.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.122.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.121.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Publicznego Przedszkola w Toszku na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.120.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.119.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek na temat Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.118.2019 z dnia 22 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.96.2019 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2019 z późn. zm.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.117.2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.116.2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.115.2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.114.2019 z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.113.2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.112.2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.111.2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.110.2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.109.2019 z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.108.2019 z dnia 13 maja 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.96.2019 Burmistrza Toszka z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat" w roku 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.107.2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie ul. Gliwicka 13, 44-180 Kotulin

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.106.2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kosztów wychowania przedszkolnego jednego dziecka w Gminie Toszek i obciążenia tymi kosztami inne Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.105.2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kosztów wychowania przedszkolnego jednego dziecka w Gminie Toszek i obciążenia tymi kosztami inne Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.104.2019 z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sposobu obliczenia kosztów wychowania przedszkolnego jednego dziecka w Gminie Toszek i obciążenia tymi kosztami inne Gminy za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.103.2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Kotulinie przy ul. Kolejowej, oznaczonej ewidencyjnie numerem 819/8, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.102.2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Paczynie, składającej się z działek oznaczonych ewidencyjnie numerami: 239/45 i 301/44, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.101.2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie przeznaczenia lokalu użytkowego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz ogłoszenia wykazu lokalu przeznaczonego do sprzedaży, znajdującego się w budynku położonym w Toszku przy ul. Strzeleckiej 10

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.100.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.99.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.98.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.97.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie, ul. Gliwicka 13, 44-180 Kotulin, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.96.2019 z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.95.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.94.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Toszek przeznaczonej pod ogródki wiedeńskie

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.93.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.92.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.91.2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.90.2019 z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kotulinie, ul. Gliwicka 13, 44-180 Kotulin dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.89.2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w roku 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.88.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.87.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.86.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.85.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.84.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.83.2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.82.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza, stanowiących działki o numerach ewidencyjnych: 332/82 i 334/82

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.81.2019 z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna, stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 362/9

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.80.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.79.2019 z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.78.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.77.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.76.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.75.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.74.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 do arkusza organizacyjnego szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.73.2019 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2018, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Centrum Kultury “Zamek w Toszku” za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Gminy Toszek według stanu na dzień 31.12.2018 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.72.2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Gliwickiego w sprawie zmiany uchwały nr IV/37/2019 Rady Powiatu Gliwickiego z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek w 2019 roku

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.71.2019 z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.70.2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.69.2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.68.2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.67.2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.66.2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.65.2019 z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.64.2019 z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie ul. Wiejska 80, 44-120 Pyskowice

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.63.2019 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Toszek w ramach “Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012-2032”

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.62.2019 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019” w roku 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.61.2019 z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019” w roku 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.60.2019 z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek oraz określenia granic ich obwodów od dnia 1 września 2019 roku

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.59.2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych, położonych w Toszku, oznaczonych ewidencyjnie numerami: 112/7 i 114/8, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.58.2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych, położonych w Toszku, oznaczonych ewidencyjnie numerami: 28 i 140/29, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów ograniczonych

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.57.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.56.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.55.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę na okres 3 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.54.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, będących własnością Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.53.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie ul. Wiejska 80, 44-120 Paczyna dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.52.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.51.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.50.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.49.2019 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.48.2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.47.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynku położonym w Toszku przy ul. Rynek 15

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.46.2019 z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przeznaczenia lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej oraz ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do sprzedaży, znajdujących się w budynku położonym w Pisarzowicach przy ul. Wiejskiej 45

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.45.2019 z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, rad sołeckich oraz zarządu Osiedla Oracze

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.44.2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wybór Realizatora “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019” w roku 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.43.2019 z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wybór Realizatora “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019” w roku 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.42.2019 z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.41.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.40.2019 z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.33.2019 Burmistrza Toszka z dnia 13 lutego 2019 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.39.2019 z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku powstałej z przekształcenia gimnazjum

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.38.2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Gminy Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.37.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.36.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.35.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.34.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.33.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.32.2019 z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Paczynie na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.31.2019 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Paczynie, ul. Wiejska 80, 44-120 Paczyna dla którego organem prowadzącym jest Gmina Toszek

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.30.2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonej w Toszku przy ul. dr Ludwiga Guttmanna, oznaczonej ewidencyjnie numerem 362/9, przeznaczonej do sprzedaży w trybie ustnego przetargu nieograniczonego

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.29.2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, położonych w Toszku w rejonie ul. ks. Johannesa Chrząszcza, oznaczonych ewidencyjnie numerami 332/82 i 334/82, przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych przetargów nieograniczonych

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.28b.2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działkach: nr 298/82 oraz 303/82 (KW nr GL1G/00037101/3, obręb Toszek), stanowiących własność Gminy Toszek, dla projektowanej budowy stacji transformatorowej, linii kablowych niskiego i średniego napięcia wraz z dojazdem

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.28a.2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na działkach: nr 140/8(KW nr GL1G/00116559/6, obręb Paczyna), nr 163/75 (KW nr GL1G/00101808/9, obręb Paczyna) i nr 138/5 (KW nr GL1G/00066533/2, obręb Paczyna), stanowiących własność Gminy Toszek, dla projektowanej budowy linii kablowych niskiego i średniego napięcia

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.28.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.281.2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Toszek w roku szkolnym 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.27.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia przez gminę Toszek prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Toszku przy ul. Dworcowej i ul. Bocznej

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.26.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.25.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.24.2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.23.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.22.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019” w roku 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.21.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór Realizatora “Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019” w roku 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.20.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.19.2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie uzgodnienia regulaminu i harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Publicznego Przedszkola w Toszku oraz do Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kotulinie, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie, Oddziałów Przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Paczynie w roku szkolnym 2019/2020

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.18.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu usuwania azbestu z obiektów budownictwa indywidualnego z terenu Gminy Toszek w ramach “Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta i Gminy Toszek na lata 2012 – 2032”

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.17.2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Kotulinie na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.16.2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku na rok szkolny 2018/2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.15.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.14.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.13.2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego w dniach od 19 listopada 2018 r. do 10 grudnia 2018 r. do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Toszek dla terenu położonego w sołectwie Ciochowice

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.12.2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.11.2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.10.2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.9.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.8.2019 z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Giny Toszek w 2019 roku”

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.7.2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.6.2019 z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.5.2019 z dnia 3 stycznia 2019 r. zmieniające Zarządzenie nr 0050.296.2013 Burmistrza Toszka z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Toszku

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.4.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego na rok 2019 dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.3.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planu wykonawczego budżetu Gminy Toszek na rok 2019

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.2.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

PDFZarządzenie Burmistrza Toszka nr 0050.1.2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Gminy Toszek w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00