Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Protokół z II Sesji RM w Toszku, która odbyła się w dniu 29 listopada 2018 r.

PDFProtokół z II Sesji Rady Miejskiej w Toszku

PDFLista obecności radnych.

PDFLista obecności sołtysów.

PDFPorządek obrad.

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka w okresie międzysesyjnym (od 26.09.2018 r. do 28.11.2018 r.).

PDFUchwała nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych.

PDFUchwała nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka,

PDFUchwała nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

PDFUchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane.

PDFUchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego.

PDFUchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018.

PDFUchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

PDFImienny wykaz głosowań w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.