Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Protokół Nr L/2018 z L Sesji Rady Miejskiej w Toszku, która odbyła się w dniu 26 września 2018 r.

PDFProtokół nr L z L Sesji Rady Miejskiej w Toszku - 26.09.2018 r.

PDFLista obecności radnych.

PDFLista obecności sołtysów.

PDFPorządek obrad.

PDFSprawozdanie z pracy Burmistrza Toszka

PDFUchwała nr L/437/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek.

PDFUchwała nr L/438/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przekazania przez Gminę Toszek zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich.

PDFUchwała nr L/439/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2018.

PDFUchwała nr L/440/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych warunków i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

PDFUchwała nr L/441/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr L/442/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 354/31 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr L/443/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1621/70 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek.

PDFUchwała nr L/444/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018.

PDFUchwała nr L/445/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek.

PDFUchwała nr L/446/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi szkoły i przedszkola, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00