Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Petycja w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Paczyńskiej i ul. Miodowej w Pniowie

JPEGPetycja w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Paczyńskiej i ul. Miodowej w Pniowie

Data złożenia poprawnie uzupełnionej petycji: 03.10.2018 r.

Podmiot wnoszący petycję:
Dane podmiotu składającego  petycję zanonimizowano w związku z niewyrażeniem zgody na ich publikację (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)

Status petycji: W związku z nieuzupełnieniem petycji  o informacje zawarte w piśmie ORG.1510.17.2018 petycja nie została rozpatrzona.

W dniu 09.10.2018r. na podstawie art. 7 ust.2 w związku z art.5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2018 z dnia 2018.05.10) wezwano podmiot wnoszący petycję, do uzupełnienia braków formalnych.