Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Petycja w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Paczyńskiej i ul. Miodowej w Pniowie

JPEGPetycja w sprawie budowy oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Paczyńskiej i ul. Miodowej w Pniowie

Data złożenia poprawnie uzupełnionej petycji: 03.10.2018 r.

Podmiot wnoszący petycję:
Dane podmiotu składającego  petycję zanonimizowano w związku z niewyrażeniem zgody na ich publikację (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)

Status petycji: W związku z nieuzupełnieniem petycji  o informacje zawarte w piśmie ORG.1510.17.2018 petycja nie została rozpatrzona.

W dniu 09.10.2018r. na podstawie art. 7 ust.2 w związku z art.5 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 2018 z dnia 2018.05.10) wezwano podmiot wnoszący petycję, do uzupełnienia braków formalnych.

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00