Przejdź do treści strony WCAG

Przebudowa drogi gminnej ul. Świbskiej w Kotulinie - Etap I

Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Termin składania ofert: 23.08.2018 r. godz. 10:00

PDFOgłoszenie o zamówieniu

ZIPSIWZ wraz z załącznikam

PDFProtokół z otwarcia ofert

PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty