Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Petycja w sprawie zapewnienia opieki nad dziećmi szkolnymi podczas transportu autobusami do szkół podstawowych w Gminie Toszek

PDFPetycja w sprawie zapewnienia opieki nad dziećmi szkolnymi podczas transportu autobusami do szkół podstawowych w Gminie Toszek

Data złożenia poprawnie uzupełnionej petycji: 26.06.2018 r.
 
Podmiot wnoszący petycję:
Dane podmiotu składającego  petycję zanonimizowano w związku z niewyrażeniem zgody na ich publikację (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)

Status petycji: rozpatrzona w dniu 26.09.2018 r.

1) Zwrócono się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o interpretację (wykładnię) przepisu art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

2) W dniu 10 września 2018 r. otrzymano odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej na wniosek o interpretację (wykładnię) przepisu art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.).

3) Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

 

Dane kontaktowe
Urząd Miejski w Toszku
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-180 Toszek
tel.: 32 237-80-00
fax: 32 233-41-41
NIP: 9691605695
e-mail:
Godziny pracy Urzędu:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 7.00 - 15.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 17.00
Piątek 7.00 - 13.00