Przejdź do treści strony WCAG

Petycja w sprawie konserwacji odcinka rowu w Ligocie Toszeckiej

Data złożenia petycji: 04.06.2018 r.

Podmiot wnoszący petycję:
Dane podmiotu składającego  petycję zanonimizowano w związku z niewyrażeniem zgody na ich publikację (art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)

Status petycji: rozpatrzona w dniu 09.08.2018 r.

PDFZawiadomienie o sposobie załatwienia petycji