Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały 2018

PDFUchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wniosku o postawienie w stan likwidacji Międzygminnego Związku Komunikacji Pasażerskiej w Tarnowskich Górach (192,33KB)

PDFUchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańca Gminy Toszek dotyczącej wykonania oświetlenia ulicznego (174,38KB)

PDFUchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/189/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Toszek (328,17KB)

PDFUchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,54MB)

PDFUchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Toszek na rok 2019 (3,69MB)

PDFUchwała Nr III/13/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,64MB)

PDFUchwała Nr III/12/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018 (184,49KB)

PDFUchwała Nr III/11/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu profilaktyki nowotworu gruczołu krokowego dla mężczyzn zamieszkałych na terenie Gminy Toszek w wieku 50-69 lat” w okresie realizacji obejmującym lata 2019-2022 (855,54KB)

PDFUchwała Nr III/10/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na likwidację Spółdzielni Socjalnej „Wsparcie na Starcie” (214,93KB)

PDFUchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. sprawie wieloletniej prognozy finansowej (3,64MB)

PDFUchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018 (198,76KB)

PDFUchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018 wraz z wynikami egzaminu gimnazjalnego (385,38KB)

PDFUchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r.w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane (167,66KB)

PDFUchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2019 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (554,03KB)

PDFUchwała Nr II/4/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka (177,44KB)

PDFUchwała Nr II/3/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 listopada 2018 r. sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i stałych komisji Rady Miejskiej w Toszku, ustalenia przedmiotu ich działania oraz składów osobowych (181,40KB)

PDFUchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku (279,52KB)

PDFUchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku (279,18KB)

PDFUchwała Nr L/446/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi szkoły i przedszkola, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze. (167,40KB)

PDFUchwała Nr L/445/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,63MB)

PDFUchwała Nr L/444/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018 (195,65KB)

PDFUchwała Nr L/443/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1621/70 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,74KB)

PDFUchwała Nr L/442/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 354/31 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,94KB)

PDFUchwała Nr L/441/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,24KB)

PDFUchwała Nr L/440/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczególnych warunków i tryb przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie (255,07KB)

PDFUchwała Nr L/439/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2018 (739,96KB)

PDFUchwała Nr L/438/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przekazania przez Gminę Toszek zadań z zakresu organizowania publicznego transportu zbiorowego w gminnych przewozach pasażerskich (173,99KB)

PDFUchwała Nr L/437/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 września 2018 r. zmieniającej Uchwałę Nr XL/328/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Toszek (191,28KB)

PDFUchwała Nr XLIX/436/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (172,44KB)

PDFUchwała Nr XLIX/435/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,63MB)

PDFUchwała Nr XLIX/434/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018 (190,63KB)

PDFUchwała Nr XLIX/433/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia wsparcia Spółdzielni Socjalnej Wsparcie na Starcie poprzez zrefundowanie kosztów lustracji (159,75KB)

PDFUchwała Nr XLIX/432/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Toszek (178,54KB)

PDFUchwała Nr XLIX/431/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 112 obręb Wilkowiczki, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,11KB)

PDFUchwała Nr XLIX/430/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 1093/128 obręb Paczyna, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,68KB)

PDFUchwała Nr XLIX/429/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 274/61 obręb Boguszyce, stanowiącej własność Gminy Toszek (168,51KB)

PDFUchwała Nr XLIX/428/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 671/191 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,86KB)

PDFUchwała Nr XLIX/427/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 670/191 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (168,17KB)

PDFUchwała Nr XLIX/426/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 664/191 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (168,18KB)

PDFUchwała Nr XLIX/425/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 661/191 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,73KB)

PDFUchwała Nr XLIX/424/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 652/191 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,94KB)

PDFUchwała Nr XLIX/423/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 650/191 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (168,65KB)

PDFUchwała Nr XLIX/422/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 490/191 i 493/191 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (168,56KB)

PDFUchwała Nr XLIX/421/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 448/165 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,96KB)

PDFUchwała Nr XLIX/420/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 479/191 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,58KB)

PDFUchwała Nr XLIX/419/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 447/165 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (168,20KB)

PDFUchwała Nr XLIX/418/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 150 obręb Ciochowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,87KB)

PDFUchwała Nr XLIX/417/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 310/100 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (164,07KB)

PDFUchwała Nr XLIX/416/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 82/6 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,94KB)

PDFUchwała Nr XLIX/415/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 80/6 i 81/6 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,52KB)

PDFUchwała Nr XLIX/414/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Toszek” oraz przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu (293,69KB)

PDFUchwała Nr XLIX/413/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane (166,75KB)

PDFUchwała Nr XLIX/412/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Toszek (174,63KB)

PDFUchwała Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi szkoły i przedszkola, wicedyrektorowi a także nauczycielowi, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze (172,11KB)

PDFUchwała Nr XLIX/410/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Toszek oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Toszek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych (186,99KB)

PDFUchwała Nr XLIX/409/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 sierpnia 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku (178,62KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/408/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Toszka (175,05KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/407/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,67MB)

PDFUchwała Nr XLVIII/406/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018 (189,46KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/405/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Toszek (190,18KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/404/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Toszka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2017 (163,26KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/403/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Toszek za rok 2017 (161,60KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/402/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLI/343/2017 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Toszek na rok 2018 (616,63KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/401/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Toszku im. Gustawa Morcinka (173,38KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/400/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Toszek w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (209,60KB)

PDFUchwała Nr XLVIII/399/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zaskarżenia do sądów administracyjnych rozstrzygnięcia nadzorczego Nr NPII.4131.1.274.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 30 maja 2018 r. (192,10KB)

PDFUchwała Nr XLVII/398/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r.w sprawie upoważnienia Burmistrza Toszka do zawarcia umowy partnerskiej - porozumienia na rzecz wspólnej realizacji projektu pod nazwą „Czerpiemy energię ze słońca w Powiecie Gliwickim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (176,27KB)

PDFUchwała Nr XLVII/397/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r.w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia wniosku Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Toszku im. Gustawa Morcinka (173,56KB)

PDFUchwała Nr XLVII/396/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r.w sprawie upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w trybie konkursu wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2,5 Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Tworzenie i odnowienie zieleni w Gminie Toszek” (159,48KB)

PDFUchwała Nr XLVII/395/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r.w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018 (171,63KB)

PDFUchwała Nr XLVII/394/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XLVI/505/2014 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form dofinansowania i specjalności, na które dofinansowanie jest przyznawane (167,00KB)

PDFUchwała Nr XLVII/393/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 7 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Toszek (166,92KB)

PDFUchwała Nr XLVII/392/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (249,60KB) - stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w części określonej w § 2 ust. 3 oraz ust. 4 w zakresie wyrazów "i 3” załącznika do uchwały.

PDFUchwała Nr XLVII/391/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie określenia ”Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2018 roku” (330,68KB) - stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 22 czerwca 2018 r. w całości.

PDFUchwała Nr XLVII/390/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (177,13KB)

PDFUchwała Nr XLVII/389/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii w sprawie wejścia Gminy Toszek w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (175,31KB)

PDFUchwała Nr XLVI/388/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Toszek dotyczących wejścia Gminy Toszek w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim - Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (381,13KB)
- stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 30 maja 2018 r.k w części określonej w § 2,
- uchyla się zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Gliwicach Sygn.akt IV SA/GI 804/18 z dnia 7 listopada 2018 r.
- Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia  15 maja 2019 r. oddalił skargę kasacyjną Wojewody Śląskiego  od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 7 listopada 2018 r.  sygn. akt IV SA/GI 804/18

PDFUchwała Nr XLVI/387/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,62MB)

PDFUchwała Nr XLVI/386/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018 (179,23KB)

PDFUchwała Nr XLVI/385/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 229/8 obręb Proboszczowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (164,46KB)

PDFUchwała Nr XLVI/384/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 122 i 403/108 obręb Proboszczowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,57KB)

PDFUchwała Nr XLVI/383/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 46 obręb Proboszczowice, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,19KB)

PDFUchwała Nr XLVI/382/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 394/45 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,74KB)

PDFUchwała Nr XLVI/381/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 120/22 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,06KB)

PDFUchwała Nr XLVI/380/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 108/21 i 119/22 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (165,33KB)

PDFUchwała Nr XLVI/379/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 107/21 obręb Toszek, stanowiącej własność Gminy Toszek (166,42KB)

PDFUchwała Nr XLVI/378/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017 dla Gminy Toszek (882,99KB)

PDFUchwała Nr XLVI/377/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania Burmistrza Toszka z realizacji "Programu współpracy Gminy Toszek w roku 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" (1,78MB)

PDFUchwała Nr XLVI/376/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Toszek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (248,62KB)

PDFUchwała Nr XLV/375/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2018-2021” (179,98KB)

PDFUchwała Nr XLV/374/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r w sprawie przyjęcia Rocznego Sprawozdania za 2017 rok z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 wraz ze wskazaniem potrzeb (799,06KB)

PDFUchwała Nr XLV/373/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania w 2017 roku Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Toszek na lata 2016-2018 (615,59KB)

PDFUchwała Nr XLV/372/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku za rok 2017 oraz planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Toszku na rok 2018 (1,67MB)

PDFUchwała Nr XLV/371/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie udzielenia w 2018 r. z budżetu Gminy Toszek dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (183,76KB)

PDFUchwała Nr XLV/370/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy miejsko-wiejskiej Toszek na lata 2018-2021” (1,81MB)

PDFUchwała Nr XLV/369/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (181,68KB)

PDFUchwała Nr XLIV/368/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (3,63MB)

PDFUchwała Nr XLIV/367/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018 (192,63KB)

PDFUchwała Nr XLIV/366/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Toszek na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej w Toszku (246,44KB)

PDFUchwała Nr XLIII/365/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie: wskazania uczniom klas szóstych Szkoły Podstawowej im. Gustawa Morcinka w Toszku miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy VII do klasy VIII szkoły podstawowej w latach szkolnych 2018/2019 – 2022/2023 w Szkole Podstawowej im. Ireny Sendler w Toszku, powstałej z przekształcenia Gimnazjum im. Ireny Sendler w Toszku prowadzonej przez Gminę Toszek (175,16KB) - wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 4 lutego 2019 r. stwierdzającego nieważność zaskarżonej uchwały.

PDFUchwała Nr XLIII/364/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018 (181,28KB)

PDFUchwała Nr XLIII/363/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych dla Gminy Toszek na rok 2018 (262,91KB)

PDFUchwała Nr XLIII/362/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Toszku (255,97KB) – stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w części określonej  w § 1 oraz w § 6 załącznika do uchwały.

PDFUchwała Nr XLIII/361/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Toszek w 2018 roku” (609,94KB)stwierdzenie nieważności uchwały na podstawie rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2018 r. w całości. 

PDFUchwała Nr XLIII/360/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Miejsko-Wiejskiej Toszek na lata 2014-2017” za okres 2016-2017 (3,29MB)

PDFUchwała Nr XLII/359/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Toszku na rok 2018 (353,96KB)

PDFUchwała Nr XLII/358/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Toszek (584,37KB)

PDFUchwała Nr XLII/357/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Toszek na rok 2018 (176,68KB)

PDFUchwała Nr XLII/356/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 (165,61KB)

PDFUchwała Nr XLII/355/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 323/90, stanowiącej własność Gminy Toszek (168,42KB)

PDFUchwała Nr XLII/354/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerem działki 619/199, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,74KB)

PDFUchwała Nr XLII/353/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 279/45, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,04KB)

PDFUchwała Nr XLII/352/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości oznaczonej numerami działek: 70 i 77, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,90KB)

PDFUchwała Nr XLII/351/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, nieruchomości będącej częścią działki nr 53, stanowiącej własność Gminy Toszek (167,77KB)

PDFUchwała Nr XLII/350/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Toszek osobom fizycznym oraz wspólnotom mieszkaniowym, na cele związane z realizacją „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Toszek na lata 2018-2021” (756,11KB)

PDFUchwała Nr XLII/349/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom pneumokokowym na lata 2018-2019” (730,39KB)

PDFUchwała Nr XLII/348/2018 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu szczepień profilaktycznych dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Toszek przeciwko bakteriom meningokokowym serogrupy C na lata 2018-2019” (608,05KB)