Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Toszka jako kierownika urzędu - rok 2018

PDFZarządzenie Nr 120.78.2018 Burmistrza Toszka z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Toszku oraz druków ścisłego zarachowania (138,93KB)

PDFZarządzenie Nr 120.77.2018 Burmistrza Toszka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Miejskim w Toszku (374,68KB)

PDFZarządzenie Nr 120.76.2018 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (3,55MB)

PDFZarządzenie Nr 120.75.2018 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku (585,99KB)

PDFZarządzenie Nr 120.74.2018 Burmistrza Toszka z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku (615,66KB)

PDFZarządzenie Nr 120.73.2018 Burmistrza Toszka z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (805,21KB)

PDFZarządzenie Nr 120.72.2018 Burmistrza Toszka z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Toszku (1,93MB)

PDFZarządzenie Nr 120.71.2018 Burmistrza Toszka z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,22MB)

PDFZarządzenie Nr 120.70.2018 Burmistrza Toszka z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (826,78KB)

PDFZarządzenie Nr 120.69.2018 Burmistrza Toszka z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w miesiącu grudniu 2018 r. dla zachowani obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 października 2018 r. w związku z decyzją o skróconym czasie pracy o 2 godziny w dniu 24 grudnia 2018 r. (392,24KB)

PDFZarządzenie Nr 120.68.2018 Burmistrza Toszka z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (3,52MB)

PDFZarządzenie Nr 120.67.2018 Burmistrza Toszka z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,16MB)

PDFZarządzenie Nr 120.66.2018 Burmistrza Toszka z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,13MB)

PDFZarządzenie Nr 120.65.2018 Burmistrza Toszka z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (687,72KB)

PDFZarządzenie Nr 120.64.2018 Burmistrza Toszka z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku (687,90KB)

PDFZarządzenie Nr 120.63.2018 Burmistrza Toszka z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (3,63MB)

PDFZarządzenie Nr 120.62.2018 Burmistrza Toszka z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (827,76KB)

PDFZarządzenie Nr 120.61.2018 Burmistrza Toszka z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego Gminy Toszek, będących na wyposażeniu sołectw oraz świetlic wiejskich (2,11MB)

PDFZarządzenie Nr 120.60.2018 Burmistrza Toszka z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Urzędu Stanu Cywilnego, Spraw Obywatelskich i Bezpieczeństwa Publicznego w Urzędzie Miejskim w Toszku (3,71MB)

PDFZarządzenie nr 120.59.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania Zakładowej Komisji Socjalnej (183,15KB)

PDFZarządzenie nr 120.58.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 października 2018 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w okresie rozliczeniowym październik- grudzień 2018 r. w związku z przypadającym 1 listopada 2018 r. (czwartek) dniem ustawowo wolnym od pracy – Wszystkich Świętych dla zachowania obowiązującego wymiaru czasy pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 października 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (356,15KB)

PDFZarządzenie Nr 120.57.2018 Burmistrza Toszka z dnia 26 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (3,69MB)

PDFZarządzenie nr 120.56.2018 Burmistrza Toszka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,19MB)

PDFZarządzenie Nr 120.55.2018 Burmistrza Toszka z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (690,05KB)

PDFZarządzenie Nr 120.54.2018 Burmistrza Toszka z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku (66,84KB)

PDFZarządzenie Nr 120.53.2018 Burmistrza Toszka z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (3,37MB)

PDFZarządzenie Nr 120.52.2018 Burmistrza Toszka z dnia 14 września 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,02MB)

PDFZarządzenie Nr 120.51.2018 Burmistrza Toszka z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (630,66KB)

PDFZarządzenie Nr 120.50.2018 Burmistrza Toszka z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku (571,98KB)

PDFZarządzenie Nr 120.49.2018 Burmistrza Toszka z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2019 (5,45MB)

PDFZarządzenie Nr 120.48.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,09MB)

PDFZarządzenie Nr 120.47.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Toszeckiego Ogólnodostępnego Systemu SMS (TOSS) oraz ustalenia regulaminu jego funkcjonowania (4,90MB)

PDFZarządzenie Nr 120.46.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składnika rzeczowego majątku ruchomego Gminy Toszek, będącego na wyposażeniu jednostki ochotniczej straży pożarnej w Wilkowiczkach (3,70MB)

PDFZarządzenie Nr 120.45.2018 Burmistrza Toszka z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (3,69MB)

PDFZarządzenie Nr 120.44.2018 Burmistrza Toszka z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (616,28KB)

PDFZarządzenie Nr 120.43.2018 Burmistrza Toszka z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji do spraw brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Urzędzie Miejskim w Toszku z lat 1990-2012 (804,89KB)

PDFZarządzenie nr 120.42.2018 Burmistrza Toszka z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,84MB)

PDFZarządzenie Nr 120.41.2018 Burmistrza Toszka z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (930,58KB)

PDFZarządzenie Nr 120.40.2018 Burmistrza Toszka z dnia 2 sierpnia 2018 r w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (638,87KB)

PDFZarządzenie Nr 120.39.2018 Burmistrza Toszka z dnia 2 sierpnia 2018 r. zmieniające Zarządzenie nr 120.38.2018 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (452,76KB)

PDFZarządzenie nr 120.38.2018 Burmistrza Toszka z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (241,25KB)

PDFZarządzenie nr 120.37.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (243,56KB)

PDFZarządzenie nr 120.36.2018 Burmistrza Toszka z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,83MB)

PDFZarządzenie nr 120.34.2018 Burmistrza Toszka z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (402,97KB)

PDFZarządzenie Nr 120.33.2018 Burmistrza Toszka z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (3,41MB)

PDFZarządzenie Nr 120.32.2018 Burmistrza Toszka z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,26MB)

PDFZarządzenie nr 120.31.2018 Burmistrza Toszka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (612,09KB)

PDFZarządzenie Nr 120.30.2018 Burmistrza Toszka z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (624,09KB) 

PDFZarządzenie Nr 120.27.2018 Burmistrza Toszka z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych w Urzędzie Miejskim w Toszku (465,56KB)

PDFZarządzenie Nr 120.25.2018 Burmistrza Toszka z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru w celu zastępstwa w związku z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika na stanowisko urzędnicze Kasjera w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych (1,84MB)

PDFZarządzenie Nr 120.24.2018 Burmistrza Toszka z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (585,22KB)

PDFZarządzenie Nr 120.23.2018 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2018 r.w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (330,93KB)

PDFZarządzenie Nr 120.22.2018 Burmistrza Toszka z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,92MB)

PDFZarządzenie Nr 120.21.2018 Burmistrza Toszka z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (416,56KB)

PDFZarządzenie Nr 120.20.2018 Burmistrza Toszka z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,99MB)

PDFZarządzenie Nr 120.19.2018 Burmistrza Toszka z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ustalenia czasu pracy w okresie rozliczeniowym kwiecień-czerwiec 2018 r. w związku z przypadającym w dniu 3 maja 2018 r. (czwartek) – Świętem Narodowym Trzeciego Maja oraz w dniu 31 maja 2018 r. (czwartek) – Bożym Ciałem dla zachowania obowiązującego wymiaru czasu pracy w przyjętym w Urzędzie Miejskim w Toszku okresie rozliczeniowym od dnia 1 kwietnia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. (580,85KB)

PDFZarządzenie Nr 120.18.2018 Burmistrza Toszka z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Referacie Zamówień Publicznych, Rozwoju i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,97MB)

PDFZarządzenie Nr 120.17.2018 Burmistrza Toszka z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku (576,02KB)

PDFZarządzenie Nr 120.16.2018 Burmistrza Toszka z dnia 23 marca 2018 r. uchylające Zarządzenie nr 72/202 Burmistrza Toszka z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie: zasad opracowania i prowadzenia zbioru Zarządzeń Burmistrza Toszka (222,14KB)

PDFZarządzenie Nr 120.15.2018 Burmistrza Toszka z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (599,08KB)

PDFZarządzenie Nr 120.14.2018 Burmistrza Toszka z dnia 5 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (637,11KB)

PDFZarządzenie Nr 120.13.2018 Burmistrza Toszka z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia listy rodzajów przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Toszku, które nie są otwierane przez Biuro Obsługi Interesanta (633,83KB)

PDFZarządzenie Nr 120.12.2018 Burmistrza Toszka z dnia 26 lutego 2018 r. uchylające Zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Toszka z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie: określenia listy przesyłek wpływających do Urzędu Miejskiego w Toszku, które nie są otwierane przez pracownika sekretariatu. (409,32KB)

PDFZarządzenie Nr 120.11.2018 Burmistrza Toszka z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Referacie Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Toszku (2,16MB)

PDFZarządzenie Nr 120.10.2018 Burmistrza Toszka z dnia 13 lutego 2018 r. uchylające Zarządzenie nr 91/2004 Burmistrza Toszka z dnia 13 września 2004 r. w sprawie: procedury wewnętrznej kontroli przygotowania umów o dotacje udzielane z budżetu Gminy Toszek (240,21KB)

PDFZarządzenie Nr 120.9.2018 Burmistrza Toszka z dnia 13 lutego 2018 r. uchylające Zarządzenie 90/2004 Burmistrza Toszka z dnia 8 września 2004 r. w sprawie: procedury kontroli terminowości wpłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (212,73KB)

PDFZarządzenie Nr 120.8.2018 Burmistrza Toszka z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustaleni harmonogramu przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Toszku oraz wzorów spisów zdawczo-odbiorczych (2,33MB)

PDFZarządzenie Nr 120.7.2018 Burmistrza Toszka z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Toszka Nr 222/2011 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania Redaktora Naczelnego gminnej gazety samorządowej pod nazwą “Po troszku o Toszku” (440,70KB)

PDFZarządzenie Nr 120.6.2018 Burmistrza Toszka z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Toszku (559,04KB)

PDFZarządzenie Nr 120.5.2018 Burmistrza Toszka z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (579,42KB)

PDFZarządzenie Nr 120.4.2018 Burmistrza Toszka z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (316,36KB)

PDFZarządzenie Nr 120.3.2018 Burmistrza Toszka z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosku o przyznanie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. (2,55MB)

PDFZarządzenie nr 120.1.2018 Burmistrza Toszka z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Miejskim w Toszku (1,59MB)