Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

"Aktywny rozwój zawodowy - szansą na sukces"

POKL.jpeg

Cel projektu: aktywizacja społeczna do osiągnięcia aktywności zawodowej 32 uczestników/ uczestniczek w wieku 15 – 64 z miasta Toszek, bezrobotnych, w tym: długotrwale bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych poprzez wsparcie doradcze, szkoleniowe, warsztatowe, edukacyjne, środowiskowe, zdrowotne przez minimum 2 lata trwania projektu

Wartość wnioskowanego projektu: 284.574,00 zł

Kwota i źródło dofinansowania: 87% Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej – projekty systemowe  

Etap realizacji: operacja w trakcie realizacji


 

  • Spółdzielnia socjalna w Toszku

    Z inicjatywy Burmistrza Toszka oraz Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej, w tegorocznej edycji projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Toszku - „Aktywny Rozwój Zawodowy – Szansą na Sukces” przewidziano przygotowanie grupy 16 osób do założenia spółdzielni socjalnej – nowego przedsiębiorstwa społecznego, które będzie miało siedzibę na terenie naszej Gminy.