Przejdź do treści strony WCAG

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

http://www.toszek.e-mapa.net/

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego widoczne po zaznaczeniu w zakładce warstwy "Zagospodarowanie Przestrzenne"